Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Аналітичні дослідження 6

1.1. Вплив насаджені, на склад і чистоту повітря 6

1.2. Фітонциди рослин і а іонізаиія повітря 13

1.3. Значення насаджень в боротьбі з міським шумом. 15

1.4. Вплив насаджень на мікроклімат 17

1.5. Значення насаджень в інженерному благоуст рої міста 25

1.6. Вплив міського середовища та діяльності людини на стан рослинності 26

2. Практичні дослідження 30

Висновки 33

Список використаної літератури 35

Вступ

З появою па планеті Земля біологічного виду найвищої органі зації - людини, з її розвитком, розмноженням, міграціями, адаптацією й активізацією діяльності в біосфері почали розвиватися процеси особливого, антропогенного характеру. Починаючи з другої половини XX ст. масштаби вторгнення людини в біосферу досягай глобальних розмірів. Серйозного характеру набули наслідки порушення біогеоценозу та забруднення середовища.

Наведемо лише деякі приклади, які будуть вагомим аргументом до згаданого вище. Кожної години на нашій планеті 0,4047 га продуктивної землі стає пустелею, близько 2000 дітей помирають від голоду, 55 чоловік помирає від отруєння пестицидами, 1000 - від отруєння водою, 2000 т кислотних дощів випадає в Пн. Півкулі, зникають 5-6 видів рослинного чи тваринного світу.

За даними В. Ковли людство виробляє в 2000 разів більше відходів органічного походження, ніж уся решта біосфери.

Погіршення умов навколишнього середовища в останні десятиліття частково можна пояснити відсутністю екологічних традицій і тим. що у більшості населення, втому числі і працівників комунальних служб, склалося спрощене поняття про вплив фізико-хімічних факторів середовища на організм. Тому до них пір не викоренене ставлення міського середовища до природи, як до бездонного сміттєвого ящика. Принципи поведінки і режим дотримання елементарних санітарних норм у місті потребує більш строгого їх дотримання і виконання. Екологічна культура і виховання потрібні кожному члену суспільства, які являються справою всієї системи освіти, починаючи з дитячого садочка, початкової школи, сімї та суспільства в цілому.

Доросла людина щоденно вживає в середньому 1,5 кг харчових продуктів, 3 кг води, і 9 кг повітря, тому навряд чи можна перебільшувати значення якості повітря, води і фунту. Окрім позитивного чиннику - озеленення, нами здійснюються і негативні: шум. вібрація, радіація, продукти згорання палива, хімічні і біологічні мутагени та інші генотипічно активні речовини.

Удосконалення стану навколишнього середовища можна досягти, по-перше, шляхом обмеження самої можливості його забруднення, і. по-руге, оздоровлення за допомогою активнодіючих систем зелених насаджень.

Озеленення - це найбільш ефективний спосіб оптимізації міського середовища. Проведені дослідження показують, що є чимало видів рослин, здатних рости навіть на відвалах гірських порід.

Одна з найважливіших проблем сучасного містобудування - покрашення навколишнього середовища людини і організація здорових і сприятливих умов життя у місті. У містобудуванні величезне значення відіфають зелені насадження. Вони покращують санітарно-гігієнічну обстановку, послаблюють силу вітру, регулюють тепловий режим, очищають і зволожують повітря, що мас велике оздоровче значення. Вагоме місценасаджень в інженерному благоустрої міст, адже з їх допомогою регулюється рух на автомагістралях, ведеться боротьба з яроутворенням, здійснюється меліорація.

Дана робота є актуальною, оскільки у містах с велика кількість транспортних засобів, відходи згорання палива яких забруднюють повітря і створюють зайвий шум, а рослини очищують повітря та поглинають шум.

Мета роботи: вивчити особливості озеленення міських територій, виявити ступінь та характер впливу міського середовища на зелені насадження.

Основні завдання:

1) визначити вплив насаджень на склад і чистоту повітря:

2) визначити значення насаджень в боротьбі з міським шумом;

3) визначити вплив насаджень на мікроклімат;

4) визначити вплив міського середовища та діяльності людини на стан рослинності.

Об’єктом дослідження є зелені насадження м. Рівного.

Предметом дослідження с взаємний вплив міського середовища та зелених насаджень міста.

Закрыть

Озеленение города Ровно и влияние городской среды на зеленые насаждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.