Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Характеристика виробництва та інформація про продукцію.. 4

2. Диференційна оцінка територій. 13

3. Планування природоохоронної діяльності 16

3.1. Водні ресурси. 17

3.2. Охорона атмосферного повітря. 18

3.3. Проектування полігону для твердих відходів. 20

4. Організація природоохоронної діяльності 22

4.1. Інформаційне забезпечення. 22

4.2. Вибір типу організації 22

4.3.  Поділ праці 23

5. Мотивація прийнятих рішень. 26

5.1. Мотивація природо-охоронних рішень на рівні підприємства. 26

5.2. Мотивація роботи природоохоронного відділу підприємства. 26

6. Контроль виконання планів робіт. 27

6.1. Нормативи часу. 27

6.1.1. Перевірка з питань дотримання водоохоронного законодавства. 27

6.1.2. Перевірка з питань дотримання повітряохоронного законодавства. 29

6.1.3. Перевірка з питань утворення, розміщення та знешкодження відходів. 31

6.2. Перевірка дотримання заходів з охорони водних ресурсів. 32

6.3. Перевірка дотримання заходів з охорони атмосферного повітря. 32

6.4. Перевірка дотримання законодавства з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів. 33

6.5. Звіт з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин. 33

Висновки. 41

Список використаної літератури. 46

Додаток. 47

Вступ

Економічні та екологічні інтереси виражають інтереси всього суспільства. Оптимальне їх співвідношення між собою, при якому розвивається економіка і виконуються вимоги екологічної безпеки суспільства, диктується нормативами якості НПС. Міра співвідношень цих інтересів встановлюється шляхом планування і регулювання господарських підприємств і охорони природи, іншими словами, через систему управління загальними відносинами в сфері взаємодії суспільства і природи.

Метою управління охороною НПС виробничого об’єднання, промислового підприємства є забезпечення виконання норм і вимог, що обмежують шкідливий вплив процесу виробництва на НПС, раціональне використання природних ресурсів, їх відновлення. Загальне керування діяльністю по охороні НПС покладається на керівника підприємства. Ефективність управління оцінюється за економічними, гігієнічними, екологічними і соціальними показниками.

Місце екологічних проблем в системі економічного розвитку країни досить вагоме. Внаслідок тривалого необачного господарювання, за інтегральними екологічними показниками та розміщенням та екологічних аномалій, у межах України відмічається переважання екологічно забруднених територій. Система управління природоохоронною діяльністю на рівні країни перш за все забезпечується законодавчим регулюванням природоохоронної діяльності, міжнародними зв’язками та співробітництвом, координацією і спільними діями.

Основними цілями управління підприємства в контексті загально-державних (регіональних) програм є істотне підвищення загального рівня планування охорони і формування оточуючого середовища, вдосконалення економічних механізмів матеріальної зацікавленості в охороні оточуючого середовища на різних рівнях поширення зв’язків і координація діяльності на всіх рівнях управління, збільшення ефективності існуючих правових інструментів, втілення автоматизованих процесів прийняття, обробки, передачі рішень та інформації. Вищеприведені цілі організації і проектування ситем управління оточуючим середовищем випливають із актуальних проблем управління і є дійсними як для залузевого так і територіального планування.

Закрыть

Управление природоохранной деятельностью на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.