Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Методи дослідження. 6

1.1. Характеристика хвойних. 6

1.2. Систематика основних соснових порід. 11

Розділ ІІ. Фізико-георгафічна характеристика району дослідження. 12

2.1. Основні типи ґрунтів Рівненської області. 12

2.1. Основні рослинні угрупування. 15

2.3. Тваринний світ. 19

Розділ ІІІ. Лісова радіобіологія. 21

3.1. Завдання лісової радіобіології. 21

3.2. Характеристика радіонуклідів та причини накопичення їх в атмосфері. 22

3.3. Роль лісів у первинному затриманні радіоактивних викидів. 28

Розділ ІV. Міграція радіонуклідів у лісових насадженнях. 33

4.1. Напрямки та інтенсивність потоків радіонуклідів після радіоактивного забруднення лісових насаджень. 33

4.2. Розподіл радіонуклідів у компонентах лісових біоценозів. 44

4.3.  Особливості накопичення радіонуклідів різними деревними породами. 47

Висновок. 55

Список використаної літератури. 57

Додатки. 58

Вступ

Що таке ліс? Під лісом слід розуміти своєрідний елемент географічного ландшафту у вигляді великої сукупності дерев, в своєму розвитку [обумовлених середовищем], біологічно взаємозв'язаних і впливаючих на навколишнє середовище на більш менш обширному земельному просторі.

Ліс корисний людині деревиною і іншими особливостями дерев і інших рослин, а також тваринним світом, що мешкає в ньому. Разом з тим ліс надає своєрідну дію на місцеві клімат і грунт. Ці різносторонні властивості лісу стають благом для людського суспільства більшою чи меншою мірою, залежно від характеру суспільно-виробничих відносин, об'єму і рівня прикладеної праці до експлуатації лісу і регулювання його розвитку.

Ліс складається з окремих лісових співтовариств. Лісовим співтовариством називається ділянка лісу, однорідна по біологічних ознаках.

Лісове співтовариство включає всі дерева, чагарники, трав'янисту рослинність, мохи і лишаї, що ростуть на даній ділянці. Сукупність дерев окремого співтовариства називається деревостаном. У тому випадку, коли деревна рослинність введена на ділянці посадкою або посівом, сукупність дерев і чагарників називається насадженням. У минулому цей термін застосовувався неправильно і до лісів первісних, що виникли без участі людини.

Ліс займає простір, обчислюваний сотнями, тисячами і більш гектарів; деревостан же, що становить лише невелику частину лісу, займає площу, обчислювану одиницями гектарів. Ділянка сосни 60-річного віку представлятиме деревостан, який лісовод відділяє від сусіднього деревостан, що знаходиться у віці 100 років. Ділянка, на якому сосни ростуть з березою, представлятиме також окремий деревостан, не змішуваний з ділянками, зайнятими однією тільки сосною.

Якщо деревостан складається з однієї породи, його називають чистим. Якщо до складу деревостану входить декілька порід, його називають змішаним. Породи деревостану розрізняють по кількісному переважанню і по господарському значенню. Та порода, яка переважає в змішаному деревостої, називається пануючою, а решта порід називається підлеглими.

Породи, що мають найбільше економічне і господарське значення, називаються головними, на відміну від інших, званих другорядними.

Деревостан з дерев, розташованих в декілька ярусів (у вертикальному розрізі), називається складним.

Деревостанназивається одновіковим, якщо вік дерев коливається в межах одного так званого класу віку (10—20 років), і різновіковим, якщо вік дерев виходить за ці межі.

Густина дерево стану і насаджень встановлюється кількістю дерев на 1 га і може виражатися десятками і навіть сотнями тисяч екземплярів на гектар при первинному заселенні території і лише сотнями особин в ділянках стиглого ліси.

Ступінь розвитку деревної запони визначається зімкнутою крон на 1 га і виражається у відносних показниках - в десятих частках, рахуючи за одиницю зімкнутої повне зіткнення крон всіх дерев один з одним. У абсолютних величинах зімкнута запони деревостануабо насадження на 1 га може бути виражена десятками тисяч квадратних метрів, але звично числом, меншим 10 000 ж2, становлячим площу 1 га.

Нарешті, ступінь густини деревостану або насадження характеризується так званою повнотою або сумою площ перетинів стовбурів на висоті грудей людини. Повнота виражається також у відносних величинах - в десятих частках одиниці, рахуючи за одиницю повноти максимальну суму площ перетинів древостоєв при даному віці і даних лесорастітельних умовах. У абсолютних величинах повнота виражається тільки десятками квадратних метрів, тобто величинами, в сотні раз меншими, ніж величини зімкнутої полога.

Сукупність молодих деревців, що може в майбутньому за своїм значенням замінити старий деревостан і бути об'єктом лісового господарства, називається підзростанням.

Сукупність деревних і чагарникових порід, що вводяться лісоводом в древостан із спеціальною метою сприяння прискоренню зростання і поліпшенню форми стовбурів головної породи, називається підгоном. Підгін вводиться, як правило, при самому початку вирощування головної породи або навіть до появи останньої.

Сукупність знаходяться в нижньому ярусі чагарникових (рідше деревних) порід, що ніколи не досягають за даних умов зростання висоти верхніх ярусів, називається підліском.

Сукупність мохів, лишайників, трав'янистих рослин, напівчагарників і невеликих чагарничків, покриваючих грунт під запоною насаджень або древостанів і на вирубках, називається живим, або надгрунтовим, покривом.

Закрыть

Особенности накопления радионуклидов основными хвойными породами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.