Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Заповідники України. 6

1.1. Природно-заповідна мережа Рівненської області 9

Розділ 2. Рідкісні види флори і фауни в Заповідниках і парках Рівненщини. 19

2.1. Рідкісні види флори Рівненщини. 19

2.2. Рідкісні види фауни в Рівненській області 25

Розділ 3. Експериментальна частина. 26

3.1. Матеріали досліджень. 26

Розділ 4. Результати їх обговорення. 27

4.1. Клімато-географічна   характеристика   Надслучанського регіонального ландшафтного парку. 27

4.2. Види рослин занесені в Червону книгу України, які зустрічаються в Надслучанському регіональному ландшафтному парку. 34

4.3. Види тварин та птахів, які занесені до “Червоної книги України”. 41

4.4. Основні заходи, направлені на збереження і розширення Заповідної мережі Рівненщини. 43

Висновки. 48

Огляд літератури. 50

Вступ

Бурхливий розвиток промислового та сільськогосподарського виробництва, використання небезпечних для всього живого хімічних речовин, будівництво міст, розширення мережі залізничних і автомобільних шляхів, водо-, газо- і нафтоводів, ліній електропередач, знищення тропічних лісів, інші втручання людської діяльності в другій половині XXстоліття призвели до значних змін ландшафтів, вплинули на екологічну рівновагу, видовий і кількісний склад рослин і тварин.

Процес поширення техносфери за рахунок природних екосистем в Україні триває, зміна екосистем набуває з кожним роком дедалі ширших масштабів. У зв'язку з цим необхідно вжити заходів щодо збереження унікальних ландшафтів, рідкісних та зникаючих видів флори та фауни.

Для цього в Україні ведеться багаторічна постійна робота по створенню мережі заповідних об'єктів. Кожен цінний природний комплекс або окремий природний об'єкт заповідний на основі обгрунтованих детальних відомостей географічного, флористичного, фауністичного, екологічного та інших напрямків.

За роки незалежності України заповідність у країні збільшилася з 2,57 до 4 відсотків, створені нові біосферні заповідники, національні природні парки, заказники. Значно зросла і заповідність на Рівненщині, яка нині є однією з найвищих у країні. Тут створено перший в області природний заповідник.

На думку відомого французького еколога Ж. Дорста поверхню Землі слід поділити на три зони [7]. Перша — міської та промислової забудови — природа тут буде повністю перетворена. Друга зона — інтенсивного землекористування, де природні комплекси знаходяться в проміжному стані, і, нарешті, третя — зона неторканої природи, в тому числі і заповідні території. Ця зона повинна займати не менш ніж одну третину країни. Треба зазначити, що жодна країна світу і близько не підійшла до цієї норми.

Згідно з науковими нормами заповідної справи біосферні заповідники в Україні повинні займати два відсотки території, природні заповідники, національні природні парки та інші – 10-12, природні екосистеми (луки, ліси, степи, водойми) — 30-50 відсотків. Але коли розорюваність землі вУкраїні перевищує 80 відсотків, досягти такої норми дуже складно.

Заповідники — це еталонні ділянки природи, які зберігаються в природному, незмінному вигляді. Вони потрібні для збереження природних екосистем, рослин, тварин, ландшафтів, а також для вивчення природних процесів в умовах, які не порушені людиною [3].

В заповідниках заборонена будь-яка господарська діяльність, не дозволяється відвідування заповідника сторонніми особами, в тому числі й туристами. На території заповідника забороняється будувати промислові та сільськогосподарські підприємства, розвідка та видобування корисних копалин, рубка лісу, косовиця, збір рослин, випас тварин, рибна ловля, застосування отрутохімікатів, акліматизація тварин та рослин.

Природні заповідники — це наукові заклади. Основне спрямування наукових досліджень — вивчення динаміки природних угруповань у порівнянні з процесами в антропогенній зоні. Тут зберігається природний генофонд рослин і тварин, що є скарбницею природи.

Хто сьогодні може передбачити, які потреби виникнуть у людства в майбутньому? Які саме види тварин і рослин будуть використані для виведення порід свійських тварин і сортів культурних рослин? Вже не кажучи про основне, — збереження всього видового різноманіття для біосфери.

Мета досліджень – описати мережу природоохоронних об’єктів Рівненщини, дати характеристику рідкісних видів флори і фауни і їх стан на базі Надслучанського регіонального ландшафтного парку.

Завданням даної дипломної роботи є

- ознайомити з літературними даними щодо структури природоохоронних об’єктів України і Рівненщини;

- вивчити клімато-географічні умови Надслучанського регіонального ландшафтного парку;

- визначити структуру рідкісних видів рослин Надслучанського регіонального ландшафтного парку;

- визначити основні види рідкісних тварин Надслучанського регіонального ландшафтного парку;

- розглянути основні заходи направлень на збереження рідкісних видів флори, фауни у природоохоронних об’єктах Рівненщини. 

Закрыть

Заповедное дело в Ровенской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.