Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВИХІДНІ ДАНІ 2

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ВЕСЕЛУХА.. 4

І.1. Фізико-географічне положення. 4

І.2. Кліматичні умови. 4

І.3. Гідрографічні умови. 4

І.4. Гідрологічні умови. 5

I.5.  Еколого санітарний стан водного об’єкту. 7

І.6. Ґрунтовий покрив. 7

І.7. Рослинний і тваринний світ. 7

І.8. Розвиток народного господарства. 8

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ВЕСЕЛУХА.. 10

( НА ОСНОВІ КНД 211.1.4.010-94 ). 10

Висновок до другого розділу. 14

РОЗДІЛ ІІІ. ГІДРОБІОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧКИ ВЕСЕЛУХА. 15

ІІІ.1. Макрофіти. 15

ІІІ.1.1. Роль макролітів в екосистемі малої річки. 15

ІІІ.1.2. Представленість екологічних груп макролітів в р.Веселуха. 15

ІІІ.2.Фітопланктон. 18

ІІІ.2.1. Методика відбору проб фітопланктону. 18

ІІІ.2.2. Значення фітопланктону, як кормового об’єкту риб. 18

ІІІ.2.3. Розподіл фітопланктону по профілю річки. 18

ІІІ.2.4. Розрахунок індексу сапробності Пантле і Букка за фітопланктоном. 26

ІІІ.3. Зоопланктон. 27

ІІІ.3.1. Методика відбору проб зоопланктону. 27

ІІІ.3.2. Значення зоопланктону як кормового об’єкту риб. 27

ІІІ.3.3. Динаміка видової різноманітності , чисельності та біомаси зоопланктону р. Веселуха по сезонах року. 27

ІІІ.4. Макробезхребетні бентосу. 33

ІІІ.4.1. Методи відбору проб. 33

ІІІ.4.2. Значення зообентосу як кормового об’єкту риб. 33

ІІІ.4.3. Кількісна і якісна характеристика зообентосу річки Веселуха. 33

ІІІ.4.4. Біологічна оцінка якості води річки Веселуха за індексом Вудівісса. 36

РОЗДІЛ IV. ОЦІНКА БІОПРОДУКЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІЧКИ ВЕСЕЛУХА. ПОТЕНЦІЙНА РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ РІЧКИ ВЕСЕЛУХА. 37

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.. 39

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 40

ВСТУП

До малих річок належать річки, басейни яких розміщені в одній географічній зоні з площею басейну не більше 2000 м2. У малих річок дуже мінлива водність – висока під час сніготанення, зливових і затяжних дощів і надмірно низька в інші періоди року. Питання раціонального використання і охорони вод малих річок специфічні і мають велике значення, оскільки водність і якісний стан вод великих річок залежить від усіх притоків малих річок і струмків.

На малих річках досить часто розміщують важливі нерестилища прісноводних риб. Вони мають також велике мисливсько-господарське і естетичне значення. Відродження обмілілих малих річок не тільки поповнює запаси водних ресурсів і збільшує кількість риби, але і вирішує культурно-естетичні питання.

Останнім часом велике занепокоєння викликає стан малих річок, які зазнають шкоди внаслідок безсистемного вирубування лісів, неправильної агротехніки, меліорації заплавин без регулювання стоку. Все це призводить до висушування і змивання грунту прибережної смуги річок. Багато з них обміліло, а деякі влітку навіть пересихають. Однією з серйозних причин, загрожуючих річкам, є розорювання заплавин, незадовільна орієнтація зон відпочинку і забруднення стічними водами.

Збереження природних властивостей вод малих річок збільшує біологічну продуктивність не тільки їх, але й великих водоймищ, дає можливість для максимального використання їх потенціальних можливостей у цьому напрямку.

Проблема малих річок – одна з най важливих, оскільки лише на Україні їх разом із струмками нараховується понад 71 тис., загальною довжиною 248 тис. км. З них понад 67 тис. (94,4%) водостоків довжиною 131 тис. км.

Площа водозбору на території України коливається в значних межах. Так, басейни малих водостоків довжиною 10-25 км змінюються від 20-30 до 10-300 км.

Необхідно розробити конкретні заходи щодо захисту малих Водоймищ від замулення і створювати вод охороні зони насамперед для тих, що мають велике народно-господарське значення. Проведення будь-яких господарських заходів в басейнах малих річок потребує особливого підходу до розв’язання питань їх використання та охорони – вони є одним з самих важливих елементів природного краєвиду, і зміна їх режиму впливає на навколишнє середовище. 

Закрыть

Эколого-биологическая оценка состояния бассейна реки Веселуха

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.