Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Огляд наукової літератури. 6

1.1. Роботи вчених ентомологів, які займалися вивченням шкідників хвойних лісів. 6

1.2. Загальна характеристика Володимирецького лісництва. 8

1.3. Хвоєгризучі шкідники. 11

1.4. Стовбурові шкідники. 18

1.5. Кореневі шкідники, їх загальна характеристика. 25

1.6. Шкідники плодів і насіння. 27

1.7. Корисні лісові комахи. 30

Розділ ІІ. Матеріал і методи дослідження. 34

2.1. Облік хвоєгризучих комах. 34

2.2 Облік стовбурових шкідників. 35

2.3 Облік шкідників коріння дерев. 35

2.4 Облік шкідників шишок і насіння. 35

2.5 Детальне лісопатологічне обстеження. 35

Розділ ІІІ Результати дослідження. 38

3.1. Чисельність і видовий склад шкідників коріння дерев. 38

3.2. Чисельність і видовий склад шкідників плодів і насіння. 39

3.3. Чисельність і видовий склад стовбурових шкідників. 40

3.4. Чисельність і видовий склад хвоєгризучих шкідників. 41

Висновки. 43

Список літератури. 44

Додаток. 46

Вступ

Ліси – невід’ємна частина оточуючого середовища. В той же час вони складають одне з найцінніших багатств країни. Благоустрій нашої країни в багатьох випадках базується на її лісових багатствах. Вже немає невикористаних незайманих лісів і не байдуже , як ми опікуємося про ліс. Ми можемо відгородити наші ліси від шкідників, підняти їх виробничу здатність, а також підвищити якість лісової продукції. За правильної організації лісогосподарської діяльності заходи по охороні лісів не завжди потребують додаткових затрат.

За останні десятиріччя екологічна ситуація на планеті дуже загострилася, тому виникло ряд проблемі перед лісовою ентомологією. Все частіше виникають спалахи масового розмноження шкідників комах, знижується стійкість лісових насаджень до шкідників. Ліс зазнає шкоди і безпосередньо від забруднення середовища токсичними речовинами, надмірною рекреаційного впливу, задимлення тощо.

Захист та охорона лісу від шкідливих комах можливий тільки за умови хорошого знання їхньої біології та екології, які вивчають в курсі лісової ентомології. [13]

В зв’язку з різноманітними значеннями комах ентомологія поділилась на ряд самостійних наукових дисциплін ще у XVIII ст.

Комахами людина цікавилася ще в глибокій старовині, але початком вивчення цієї групи тваринного світу вважають XVII ст., коли італійський вчений М. Мальпігі провів дослідження з анатомії шовковичного черв’яка, а голландець Я. Сваммердам – з анатомії і метаморфозу комах.

У 1859 р. була заснована Російська, тепер Всенародна, ентомологічна громада, яка відіграла значну роль в розвитку вітчизняної ентомології.

На зламі ХІХ і ХХ ст. Зароджуються прикладні ентомологічні дисципліни, і першу чергу лісова ентомологія.

Перед лісовою ентомологією ставиться першочергове завдання, а саме вивчення ентомофауни лісів, роль корисних та шкідливих комах у життєдіяльності лісу, їхній вплив на стан лісового середовища. Основним виробничим завданням лісової ентомології є зниження втрат продукції від шкідливих комах. [2]

Метою даної бакалаврської роботи є дослідження ентомофауни хвойних лісів Володимирецького лісництва. Ця тема на сьогоднішній день є досить актуальною. Адже розвиток шкідливих комах не припиняється . Тому існує постійна загроза виникнення вогнищ масового розмноження шкідників. Це, в свою чергу, може призвести до зараження лісу та його загибелі.

Саме для того, щоб запобігти цьому потрібно вивчити морфологію, екологію, біологію, а найголовніше , фенологію тих шкідливих видів, які мешкають на тій території, яка вивчається.

Виходячи з вище сказаного, можна відмітити, що об’єктом дослідження даної бакалаврської роботи є ті шкідливі комахи, які можуть завдати шкоди лісовому господарству, при їх масовому розмноженні.

Предметом дослідження даної бакалаврської роботи є хвойні ліси, в яких проводилися досліди і в яких мешкають комахи – шкідники лісу.

Виходячи з вище сказаного, можна сформувати основні завдання бакалаврської роботи:

- огляд та теоретичний аналіз літературних джерел,

- підбір методики обліку та збору комах – шкідників хвойного лісу,

- проведення дослідження з обліку та збору шкідників,

- аналіз отриманих результатів дослідження.

При написанні бакалаврської роботи була використана науково – методична література, в якій містяться описи біологічних особливостей комах, середовищ, в яких вони існують. Також була використана література, яка містить опис місця проведення досліджень, а саме, Висоцько – Володимирецького ландшафтного району, в якому розташоване Володимирецьке лісництво.

Оскільки вогнищ масового розмноження шкідників комах у хвойних лісах Володимирецького лісництва зареєстровано не було вже декілька десятиріч, то в даній роботі будуть розглядатися види, які поодиноко зустрічаються в урочищах лісництва.

Закрыть

Исследования энтомофауны хвойных лесов Владимирского лесничества

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.