Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙНОНУ.. 5

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Березнівського району  5

1.2. Аналіз гідрологічної ситуації Березнівського району. 9

РОЗДІЛ II. МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ.. 16

2.1. Охорона праці та техніка безпеки. 16

2.2. Санітарно-мікробіологічна оцінка питної води. 22

2.3. Особливості мікрофлори. 25

2.4. Методи відбору проб питної води для мікробіологічного дослідження. 34

2.5. Аналіз якості питної води Березнівського району. 38

ВИСНОВКИ.. 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 52

ВСТУП

Актуальність. Сьогодні привернута увага до проблеми забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою не тільки тому, що вода є незамінною речовиною для життя людини, але й тому, що забруднення джерел водопостачання та питної води визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів, а вживання питної води низької якості безпосередньо впливає на стан здоров'я населення. Причому, замість традиційних пріоритетів неблагополуччя за показниками загальної жорсткості, вмісту заліза, фтору на перший план вийшли показники вмісту у воді крім важких металів, нітритів і вірусів, збудників паразитарних захворювань, сумарної мутагенної активності води, що визначає більш суттєву загрозу здоров'ю населення. Загальновідомо, що стан джерел водопостачання та якість питної води безпосередньо впливають на здоров'я населення. За даними ВООЗ причиною хвороб 25% населення є споживання недоброякісної питної води.

Виходячи із санітарного стану та якості питної води децентралізованих систем водопостачання, можна констатувати, що цей вид водопостачання в країні є найбільш проблемним. У сільській місцевості проблема водопостачання населення загострилась у зв'язку з бактеріальним забрудненням водних джерел.

Сільське населення Березнівського району споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які, у переважній більшості, знаходяться у незадовільному технічному та санітарному стані.

Невідповідність якості питної води нормативним вимогам є однією з причин поширення в країні інфекційних (вірусний гепатит А, черевний тиф, вірусні інфекції тощо) та неінфекційних (патології травної, серцево-судинної, ендокринної систем тощо) хвороб. Зростаючий дефіцит питної води зумовлює необхідність розглядати цю проблему, як одну з найважливіших не тільки в техногенному, айв санітарному аспектах. Невідповідність якості питної води нормативним вимогам є головною причиною поширення багатьох інфекційних Особливо гостро постає питання забезпечення сільського населення якісною питною водою, у зв'язку з широкомасштабним хімічним та бактеріальним забрудненням вододжерел.

Мікробіологічні показники якості питної води досліджували ряд науковців: Будз М.Д, Яцик А.В, Гопчак І.В, Холоденко В.С, Сукнев В.В, Іваниця В.А., Рахімова Е.Л., Єшінська Н.А., Ямборко Г.В., Фабиянська І.В та інші.

Мета бакалаврської роботи: дослідити мікробіологічний склад питної води Березнівського району

Об'єкт дослідження: питна вода Березнівського району

Предмет дослідження: мікробіологічні показники питної води.

Мета роботи реалізується шляхом вирішення низки завдань:

- розглянути фізико-географічну характеристику та кліматичні особливості Березнівського району

- здійснити аналіз гідрологічної ситуації Березнівського району

- розкрити особливості мікробіологічної оцінки питної води Березнівського р-ну

- проаналізувати санітарні норми оцінки питної води

- описати методи відбору проб питної вoди

- здійснити аналіз оцінки якості питної води Березнівського району

Методи дослідження: Відповідно до поставлених завдань у роботі використовувались загальнонаукові методи дослідження: аналітичні (вивчення та аналізу наукової літератури з даної проблеми, та аналіз структури досліджуваного об'єкту та її складових та ін.); синтетичні (узагальнення і систематизація матеріалів).

База дослідження: аналіз якості питної води на мікробіологічні показники проводився на базі Березнівської санітарно-епідеміологічної станції.

Структура роботи: Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрыть

Микробиологическая оценка питьевой воды на примере Березновского района

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.