План

1. Характеристика Зеленої Книги України

2. Біосферні заповідники, як об’єкти фонового моніторингу

3. Наукове значення природних заповідників

Література

1. Характеристика Зеленої Книги України

Зелена книга України є державним документом, в якому зведені відомості про сучасний стан рідкісних, зникаючих і типових природних рослинних угруповань України, що потребують охорони і мають важливе значення як складова частина біологічного різноманіття.

Зелена книга України є підставою для розробки заходів щодо охорони та невиснажливого використання природних рослинних угруповань.

До Зеленої книги України вносяться цінні з наукової точки зору природні рослинні угруповання, насамперед ті, в яких домінують та співдомінують рідкісні, реліктові, ендемічні види; види, що знаходяться на території України на межі свого ареалу; а також зональні, найбільш типові для України угруповання.

Зелена книга України складається з окремих аркушів, які містять інформацію про кожне природне рослинне угруповання, занесене до неї (назва, мотиви та категорія, поширення в світі та в Україні, екологічні умови, будова та склад, причини скорочення поширення, забезпеченість охороною та необхідні заходи охорони, джерела інформації), а також карту поширення цього угруповання в Україні.

Визначається п'ять категорій природних рослинних угруповань, що потребують охорони та внесення до Зеленої книги України:

-Корінні рослинні угруповання, в складі яких домінують види рослин, внесені до Червоної книги України, а також реліктові та ендемічні види рослин.

-Корінні рослинні угруповання, склад яких визначається типовими видами рослин, що зростають на межі свого ареалу чи висотного поширення та мають тенденцію до зниження свого життєвого потенціалу.

-Рослинні угруповання, що не пов'язані з природною зональністю (болота, луки, водні об'єкти тощо), які потребують охорони з ботаніко-географічних міркувань.

-Рослинні угруповання, котрі взаємопов'язані зі зникаючими видами представників тваринного світу.

-Рослинні угруповання, утворені поширеними в минулому видами рослин, але які стали рідкісними під впливом антропогенних чи стихійних факторів.

Природні рослинні угруповання, що увійшли до Зеленої книги України, підлягають особливій охороні на всій території України. Охорона природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, передбачає збереження умов їх місцезростання та охорону від знищення та пошкодження.

У межах природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, забороняється будь-яка діяльність, що негативно впливає на їх стан і загрожує їх збереженню. Використання природних рослинних угруповань здійснюється без порушення умов їх місцезростання.

Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, здійснюється шляхом:

а) встановлення особливого правового статусу природних рослинних угруповань, що потребують охорони, на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

б) створення на територіях, де наявні угруповання, внесені до Зеленої книги України, природно-заповідних об'єктів або оголошення їх природно-заповідними територіями;

в) врахування спеціальних вимог щодо охорони цих угруповань у разі вилучення і надання земельних ділянок, розроблення проектної документації та проведення екологічної експертизи тощо;

г) встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за пошкодження природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, та місць їх зростання;

д) ратифікації міжнародних конвенцій, угод тощо стосовно охорони навколишнього середовища;

е) проведення просвітницької роботи серед населення;

є) проведення моніторингу змін рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, та необхідних досліджень з метою розроблення наукових основ їх охорони, відновлення та невиснажливого використання.

Охорона природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, забезпечується центральними та місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими на те державними органами, власниками земель та землекористувачами.

Організація збереження рідкісних, зникаючих і типових, що потребують охорони, природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, збереження екологічних умов їх існування покладається на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Ведення Зеленої книги України покладається на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Рішення про внесення природних рослинних угруповань до Зеленої книги України приймається Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Пропозиції щодо внесення до Зеленої книги України природних рослинних угруповань подаються відповідними науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, державними і громадськими організаціями, окремими фахівцями, науковцями.

Пропозиції мають включати наукове обґрунтування необхідності внесення природних рослинних угруповань до Зеленої книги України, в якому наводяться дані про ботаніко-географічне та історичне значення, рідкісність, кількість місцезростань та їх площа, стабільність екологічних умов та інші показники, що свідчать про необхідність вжиття заходів для охорони рослинних угруповань, а також рекомендації стосовно шляхів охорони.

Природні рослинні угруповання, внесені до Зеленої книги України, які в результаті вжитих природоохоронних заходів та на підставі наукових досліджень визнані такими, що не перебувають під загрозою зникнення, підлягають вилученню із Зеленої книги України. Пропозиції про вилучення розглядаються у тому ж порядку, що і про внесення природних рослинних угруповань до Зеленої книги України.

Для наукового забезпечення ведення Зеленої книги України, проведення експертизи та узагальнення пропозицій про внесення до Зеленої книги України та вилучення з неї природних рослинних угруповань, організації наукових досліджень, розроблення заходів охорони цих угруповань, контролю за їх виконанням, координації діяльності державних органів та громадських організацій створюється Національна комісія з питань Зеленої книги України.

До складу Національної комісії з питань Зеленої книги України включаються провідні науковці Національної академії наук України, інших наукових установ, спеціалісти Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій. Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджується Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Зеленої книги України покладається на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Ведення Зеленої книги України фінансується за рахунок Державного бюджету України.

Заходи щодо охорони природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, фінансуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших коштів, в тому числі державного та місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

Інформація про зміст Зеленої книги України, стан внесених до неї природних рослинних угруповань підлягає широкому пропагуванню, в тому числі через засоби масової інформації, і доводиться до відома підприємств, наукових, освітніх, виховних та інших установ і організацій.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України забезпечує офіційне видання та розповсюдження Зеленої книги України не рідше одного разу на 10 років.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України забезпечує оперативне доведення до відома заінтересованих органів виконавчої влади, громадських організацій та громадян відомостей про зміни в природних рослинних угрупованнях, занесених до Зеленої книги України.

Наукові та інші установи, підприємства, організації та громадяни зобов'язані повідомляти Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України про екологічний стан природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, та негайно інформують про факти їх знищення, пошкодження чи загибелі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Основы заповедного дела 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.