ПЛАН

1. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі 20-21 ст.ст.

2. Нормування кількості шкідливих речовин у повітрі та воді. Поняття про ГДК, ГДВ, ГДС та інші класи поділу шкідливих речовин

3. Гравітаційна та інерційна сепарація. Відцентрові пиловловлювачі. Конструкції перекислених апаратів, їх характеристика, принцип дії та ефективність очищення

4. Склад відпрацьованих газів автомобільних двигунів і токсичність їх компонентів

Список літератури

3. Гравітаційна та інерційна сепарація. Відцентрові пиловловлювачі. Конструкції перекислених апаратів, їх характеристика, принцип дії та ефективність очищення

Апарати мокрого очищення газів мають широке поширення, оскільки характеризуються високою ефективністю очищення від мілкодисперсних пилів з dч ? (0,3-1,0) мкм, а також можливістю очищення від пилу гарячих і вибухонебезпечних газів. Проте мокрі пиловловлювачі володіють рядом недоліків, що обмежує сферу їх застосування: освіта в процесі очищення шламу, що вимагає спеціальних систем для його переробки; винесення вологи в атмосферу і утворення відкладень в газовідходах, що відводять, при охолоджуванні газів до точки роси; необхідність створення оборотних систем подачі води в пиловловлювач.

Апарати мокрого очищення працюють за принципом осадження часток пилу або на поверхню крапель рідини, або на поверхню плівки рідини. Осадження часток пилу на рідину відбувається під дією сил інерції і броунівського руху.

Сили інерції діють на частки пилу і каплі рідини при їх зближенні. Ці сили залежать від маси крапель і часток, а також від швидкості їх руху. Частки пилу малого розміру (менше 1 мкм) не володіють достатньою кінетичною енергією і при зближенні зазвичай огинають краплі і не уловлюються рідиною. Броунівський рух характерний для часток, малого розміру (менше 1 мкм). Для досягнення високої ефективності очищення газу від часток домішок за рахунок броунівського руху необхідно зменшити швидкість руху газового потоку в апараті.

Окрім цих основних сил на процес осадження впливають турбулентна дифузія, взаємодія електрично заряджених часток, процеси конденсації, випару і ін. У всіх випадках очищення газу в мокрих пиловловлювачах важливим чинником є змочуваність часток рідиною (чим краще змочуваність, тим ефективніше процес очищення).

Конструктивно мокрі пиловловлювачі розділяють на скрубери Вентурі, скрубери форсунок і відцентрових, апарати ударно-інерційного типа, барботажно-пінні апарати і ін.

Серед апаратів мокрого очищення з осадженням часток пилу на поверхню крапель найбільше практичне вживання знайшли скрубери Вентурі (рис.16). Основна частина скрубера - сопло Вентурі 2, в конфузорну частину якого підводиться запилений потік газу і через відцентрові форсунки 1 рідина на зрошування. У конфузорній частині сопла відбувається розгін газу від вхідної швидкості (?=15-20 м/с) до швидкості у вузькому перетині сопла 60-150 м/с і більш. Процес осадження часток пилу на краплі рідини обумовлений масою рідини, розвиненою поверхнею крапель і високою відносною швидкістю часток рідини і пилу в конфузорній частині сопла. Ефективність очищення в значній мірі залежить від рівномірності розподілу рідини по перетину конфузорній частини сопла. У частині дифузора сопла потік гальмується до швидкості 15-20 м/с і подається в каплеуловлювач 3. Каплеуловітель зазвичай виконують у вигляді прямоточного циклону або скрубера ВТІ. Скрубери Вентурі забезпечують ефективність очищення 0,96-0,98 аерозолів і більш з середнім розміром часток 1-2 мкм при початковій концентрації-домішок до 100 г/м3. Питома витрата води на зрошування при цьому складає 0,4-0,6 л/м3. Характерні розміри труб Вентурі круглого перетину зазвичай складають: ?1=15-28°; ?2=6-8°; l1=(d1-d2) /2tg ?1/2; l2=0,15d2; l3= (d3-d2) /2tg ?2/2. Діаметри d1, d2 і d3 розраховуються для конкретних умов очищення повітря від пилу. Круглі скрубери Вентурі застосовують до витрат газу 10000 м3/ч. При великих витратах газу і великих розмірах труби можливості рівномірного розподілу зрошуючої рідини по перетину труби погіршуються, тому застосовують або декілька паралельно працюючих круглих труб, або переходять на труби прямокутного перетину.

Мал. 1 Скрубер Вентурі

Одним з вдалих конструктивних вирішень спільної компоновки скрубера Вентурі і каплеуловлювач може служити конструкція (мал. 2) коагуляційно-відцентрового мокрого пиловловлювача (КЦМП). Сопло Вентурі 1 встановлено в корпусі циклону 2, а для закручування повітря використовується спеціальний закручував.

3. Промислові КЦМП працюють при швидкостях у вузькому перебігу труби Вентурі 40-70 м/с, питомих витратах води на зрошування 0,1-0,5 л/м3 і мають габарити на 30% менше, ніж звичайні скрубери Вентурі. Ефективність очищення повітря від кварцевого пилу в КЦМП складає:

dч, мкм 1 5 10
? 0,70-0,90 0,90-0,98 0,94-0,99

Мал. 2. Коагуляційно-відцентровий мокрий пиловловлювач

Скрубері Вентурі широко використовуються в системах очищення газів від туманів. Ефективність очищення повітря від туману з середнім розміром часток близько 0,3 мкм досягає 0,999, що сповна порівнянно з високоефективними фільтрами.

При розрахунку скруберів Вентурі визначають гідравлічний опір труби Вентурі ?р=?pс+?pж де ?рс - гідравлічний опір сухої труби, тобто без подачі рідині на зрошування ?рс=?с?2грг/2, де ?с - коефіцієнт гідравлічного опору сухої труби; ?r - швидкість газу в горловині; рг - щільність газу в горловині; ?pж - гідравлічний опір, обумовлений введенням рідини ?pж=?ж?2гpжgж/2 де ?ж - коефіцієнт гідравлічного опору труби, обумовлений введенням рідини: рж - щільність рідини; gж - питома витрата рідини на зрошування; ?ж визначається по експериментальних формулах. Для труби Вентурі круглого перетину при l1 = = 0,15d2, ?r=60- 166 м/с і gж=0,4-1,7 л/м3

?ж/?с=0,63 [(mж/mг) (pг/рж)-0,3,

де mг і mж - масові витрати рідини і газу, р.

Сумарний гідравлічний опір труби Вентурі складає 10-20 кПа.

Ефективність очищення скрубера Вентурі розраховують енергетичним методом по формулі ?=1 - е -BEn, де В і n - константи, залежні від физико-хімічних властивостей і дисперсного складу пилу, визначаються експериментально:

E - сумарна енергія зіткнення

Е=Дp +pжQж/Qг,

де pж - тиск розпиленої рідини на вході в пиловловлювач; Qж і Qг - об'ємні витрати рідини і газі відповідно. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Общая экология

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.