План

1. Вступна та заключна наради про проведений екологічний аудит

2. Рівні та види екологічного аудиту

3. Екологічний бізнес і ринок

Література

1. Вступна та заключна наради про проведений екологічний аудит

Аудит починається з попередньої наради, яка проводить керівник групи по аудиту. Стандарт ІСО 19011:2002 містить наступні рекомендації по проведенню ввідної наради:

а) представити членів групи, змалювавши їх роль в проведенні аудиту;

б) підтвердити цілі, область і критерії аудиту;

в) підтвердити графік проведення робіт по аудиту, дату і час завершальної наради;

г) ознайомити з методами і процедурами аудиту, проінформувати організацію про те, що свідоцтвом аудиту будуть вибіркові дані і тому при проведенні аудиту буде присутній елемент невизначеності;

д) підтвердити, що організація, що перевіряється, буде інформована про хід аудиту під час його проведення;

е) ознайомити з методами складання звітів, включаючи класифікацію невідповідностей;

ж) проінформувати про умови, при яких аудит може бути припинений;

з) підтвердити правила дотримання конфіденційності;

к) проінформувати про систему апеляцій за наслідками аудиту.

Слід зазначити, що стосовно внутрішнього аудиту повістка попередньої наради може бути істотно спрощена, і воно не носить такого офіційного характеру, як при зовнішньому аудиті.

Група по аудиту повинна періодично обмінюватися інформацією в ході аудиту. Для цієї мети проводяться наради. Якщо в ході аудиту отримано свідоцтво, вказуюче на неможливість реалізації цілей аудиту, керівник групи повинен доповісти організації, що перевіряється, про причини цього, з тим щоб зробити подальші дії. Зокрема, може бути переглянутий план аудиту, змінені цілі і/або область аудиту.

У роботі групи по аудиту можуть за погодженням брати участь спостерігачі. В цілях координації і підвищення ефективності роботи групи по аудиту доцільно призначити супроводжуючих від організації, що перевіряється. Зрозуміло, це відноситься тільки до зовнішнього аудиту. Внутрішні аудитори, будучи співробітниками організації, працюють без супроводжуючих. В той же час внутрішні аудитори, обізнані свою організацію і систему менеджменту, що діє в ній, найкращим чином підходять на роль супроводжуючих.

Супроводжуючі повинні надавати допомогу групі по аудиту і діяти на прохання керівника групи. У їх обов'язки входить:

а) забезпечення контактів і призначення часу для бесід з персоналом організації, що перевіряється;

б) забезпечення відвідин певних ділянок організації;

в) забезпечення безпеки і ознайомлення групи по аудиту з правилами безпеки.

Проте спостерігачі і супроводжуючі не входять до складу групи по аудиту і не повинні впливати на проведення аудиту.

Збір і перевірка інформації - один з основних етапів аудиту. Аудитор може використовувати наступні методи збору інформації:

а) опити;

б) спостереження за діяльністю;

в) аналіз документів.

Один з методів, який корисно використовувати під час аудиту, - проходження <маршруту аудиту>. Це означає проходження ходу роботи по всіх напрямах, за які відповідає структурний підрозділ, що перевіряється. Проте метод проходження <маршруту аудиту> не повинен використовуватися ізольовано. Необхідно проявити обережність відносно того, щоб зосередження на окремих процесах і функціях не відвело від загального спостереження за діяльністю усередині підрозділу, що перевірявся.

Зібрана і перевірена інформація утворює свідоцтва аудиту. Слід пам'ятати, що свідоцтва аудиту грунтуються на вибірках даних, тому при проведенні аудиту, повторюваний, завжди присутній елемент невизначеності. Виводи, які робляться в ході аудиту, повинні враховувати цю невизначеність.

Оцінка зібраних свідоцтв щодо критеріїв аудиту дозволяє отримати спостереження аудиту. Оскільки спостереження можуть указувати на відповідність або невідповідність критеріям аудиту, їх можна класифікувати.

Для реєстрації невідповідностей використовують протоколи (акти, звіти) про невідповідність.

У протоколі про невідповідність повинні бути відмічені:

а) час і місце виявлення невідповідності;

б) зміст невідповідності;

в) класифікація невідповідності;

г) причини невідповідності (посилання на порушення вимог певного документа).

Представники організації, що перевіряється, повинні проаналізувати невідповідності. Щоб аналіз невідповідностей був ефективним, протокол про невідповідність повинен мати:

а) заголовок і єдиний у своєму роді номер;

б) поле для аудитора, щоб записати зміст невідповідності і посилання на документи системи менеджменту;

в) поле для того, що перевіряється, щоб записати про необхідність зробити дію, що коректує, і передбачувану дату його впровадження;

г) поле для аудитора, щоб підтвердити, що дія, що коректує, упроваджена і є ефективним.

Необхідно відзначити, що на кожну невідповідність повинен бути оформлений свій протокол.

Протокол аудитора повинен містити:

а) спостереження, яке повинне бути засвідчене таким, що перевіряється;

б) посилання на статтю стандарту ГОСТ Р ІСО 9001-2001 (ГОСТ Р ІСО 14001-1998) і/або документа системи менеджменту організації;

в) класифікацію невідповідності.

Невідповідність повинна співвідноситися тільки з однією статтею стандарту - самою відповідною.

Щоб підвищити ефективність перевірки і виявити шляхи подальшого поліпшення системи менеджменту, слід завжди заповнювати графу про впровадження дії, що коректує (застережливого).

У стандарті ІСО 19011:2002 не регламентовані конкретні форми документів, що заповнюються в процесі аудиту. Це питання залишене на розсуд організацій - користувачів стандарту.

Якщо в ході аудиту виявлені невідповідності, важливо, щоб вони були вчасно враховані і узгоджені зі всіма зацікавленими сторонами. Група по аудиту до завершальної наради повинна підготувати висновок за наслідками аудиту, для чого необхідно:

а) проаналізувати спостереження аудиту на відповідність його цілям і критеріям;

б) погоджувати висновок за наслідками аудиту;

в) підготувати рекомендації, якщо це передбачено цілями аудиту;

г) обговорити необхідність подальших аудитів.

Завершальна нарада проводиться під головуванням керівника групи по аудиту. На нім керівництву організації, що перевіряється, представляється висновок за наслідками проведеного аудиту. Необхідно добитися, щоб представлені аудиторами спостереження зрозуміли і визнані такими, що перевіряються.

Завершальна нарада є офіційною у разі зовнішнього аудиту. При внутрішньому аудиті його повістка може бути істотно спрощена.

Відповідальність за точність, повноту і достовірність підсумкового звіту по аудиту несе керівник групи по аудиту. Якщо дотримуватися порядку негайної звітності, виявляється, що адекватність перевірки, швидкість і точність завершення дій, що коректують, значно збільшуються.

При підготовці звіту по аудиту слід пам'ятати, що він повинен відображати тільки факти і бути:

а) зрозумілим тим особам, для яких він складений;

б) точним, а його твердження - обгрунтованими, посилання - коректними;

в) узгодженим зі всіма зацікавленими сторонами.

У звіт не слід включати другорядні недоліки, які виявляються і коректуються по ходу аудиту (відомості про ці недоліки повинні бути збережені в записах аудитора на випадок проведення повторних аудитів).

Якщо передбачено цілями аудиту, в звіт включаються рекомендації по поліпшенню, виявлені аудиторами в ході перевірки.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Экологический аудит 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.