Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 97

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП.. 3

Розділ І. Соціальний контекст та методологія. 5

1.1. Обговорення важливих політичних чинників. 5

1.2. Обговорення соціальних чинників. 8

1.3. Аналіз впливу зазначених політичних та соціальних чинників на доступ в Україні 12

1. 4. Опис методології, яка використовується для оцінки доступу. 17

Розділ II. Доступ до інформації 22

2.1. Оцінка законодавства щодо доступу до інформації 23

2.2. Оцінка практичного доступу. 33

Висновки розділу. 39

Розділ III. Участь. 42

3.1. Оцінка законодавства щодо забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень  43

3.2. Оцінка практичної участі 46

Висновки розділу. 54

Розділ IV. Інституційна спроможність. 56

4.1. Оцінка законодавства щодо підтримки інституційної спроможності 56

4.2. Оцінка практики щодо розвитку інституційної спроможності 60

Висновки до розділу. 73

Список використаної літератури. 74

Додатки. 75

ВСТУП

Е. Генкель терміном „екологія" визначив біологічну науку, що вивчає взаємовідносини організмів з оточуючим їх середовищем. Будь-яка зміна середовища існування є компетенцією екології.

Екологія, постійно збільшуючи набір факторів зовнішнього середовища, вивчає їх вплив на особини, популяції на людину. Звідси випливає прямий зв’язок екології з господарсь­кою діяльністю людини, особливо з такими масштабними виробництвами, як енергетика, паливно- та ресурсо-видобувні комплекси, хімія, транспорт, лісове та сільське господарство тощо. Серед основних завдань екології можна виділити наступні:

- дослідження особистостей організації життя, в тому числі в зв’язку з антропогенним, що є результатом людської діяльності, впливом на природні системи;

- створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів; - прогнозування змін природи під впливом діяльності людини;

- збереження середовища існування людини.

Важливим завданням екології є детальне вивчення за допомогою кількісних мето­дів основ структури та функціонування природних і створених людиною систем. Збалансованість взаємовідносин людини з видами, популяціями та спільнотами може бути досягнута за рахунок комплексних зусиль з боку людини шляхом екологічної регламентації господарської діяльності, цілеспрямованого, екологічно-виправданого впливу на види, популяції та екосистеми, шляхом екологічного виховання зростаючих поколінь.

Завдяки цьому може бути багато розв’язано проблем господарської діяльності суспільства:

- інтенсифікація виробництв ряду галузей;

- збереження та заощадження сировини;

- охорона історичних та архітектурних пам’яток:

- збільшення часу експлуатації промислових та житлових комплексів;

- збільшення тривалості життя та знижування захворюваності людей в умовах урбанізованого середовища;

- вдосконалення механізмів взаємодії суспільства та природи. 

Закрыть

Применение интернет-ресурсов в сборе, обработке и представлении данных эколого-экономического мониторинга

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.