План

1. Основні завдання обліку праці заробітної плати і стипендій.

2. Організація обліку особового складу працівників.

3. Організація обліку виробітку працівників

4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати

5. Організація обліку стипендій.

1. Основні завдання обліку праці заробітної плати і стипендій.

Праця, заробітна плата, стипендії та розрахунки з їх приводу з робітниками, службовцями та стипендіатами є одним з найважливіших об’єктів обліку бюджетних установ. На користь цього свідчить і питома вага коду економічної класифікації видатків 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ” в загальній структурі видатків установ і організацій – від 60 до 80 відсотків. Вочевидь, організація обліку за зазначеним напрямком є важливим завданням щодо кожної бюджетної установи і організації. Організація обліку праці, заробітної плати та стипендій повинна забезпечити:

точність, достовірність надходження інформації щодо працівників;

безперервність інформаційних потоків між структурними підрозділами і бухгалтерією установи щодо праці;

своєчасність обробки первинних документів з обліку праці і виробітку;

повноту облікової реєстрації;

своєчасність нарахувань і виплат заробітної плати та стипендій.

Перераховані завдання вирішуються в розрізі таких складових організації обліку:

організації обліку особового складу працівників;

організація обліку виробітку;

організація обліку нарахування заробітної плати;

організація обліку стипендії

Нормативна база, що регулює організацію та методику обліку заробітної плати складається зі значного переліку, що пояснюється галузевими особливостями так до нього відносять:

Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР;

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971

Закон України Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР (108/95-вр);

Закон України Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-ХП;

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 № 1105-ХІУ;

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 № 1533-Ш;

Закон України Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування від 11.01.2001 № 2213-Ш );

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від 18.01.2001 № 2240-Ш.

Постанова правління Фонду соц.страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання в Україні.

Про затвердження Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуваннчм від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 01.11.2001 № 43.

Постанова Правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків. Про затвердження Порядку виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності від 01.11.2001 № 44

Лист Мінпраці і соціальної політики України Щодо обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 15.11.2001 № 20-442

Лист Мінпраці і соціальної політики України Щодо розрахунку страхових виплат від 07.12.2001 № 20-502.

Постанова Кабінет Міністрів № 74 від 31.01.2001 Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук зі змінами і доповненнями.

Постанова КМ № 1730 від 24.12.2001 “Про затвердження посадових окладів послів України та постійних представників України при міжнародних організаціях.

Постанова КМ № 1708 від 19.12.2001 Про умови оплати праці працівників апарату президії галузевих академій наук.

Постанова КМ № 1539 від 17.11. 2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ.

Постанова КМ № 1398 від 16.10.2001 Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабміну України.

Постанова КМ № 1096 від 21.08.2001 Про умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення.

Постанова КМ України № 488 від 8.05.2001 Про умови оплати праці працівників президії Національної академії наук та її апарату.

Постанова КМ України № 2288 від 13.12.99 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів і інших органів.

Постанова КМ № 134 від 7.02.2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери;

Постанова КМ № 829 від 22.05.2000 Про грошове забезпечення військовослужбовців

Наказ Міністерства освіти і науки № 161 від 29.03.2001 Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок, заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 205 від 19.04.2001. Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства культури і мистецтв України.

Наказ Міністерства аграрної політики України № 46 від 07.03.2001. Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство.

Наказ Державного Комітету України з питань фізичної культури і спорту Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних закладів, закладів та організацій фізичної культури і спорту.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 161/137 від 06.04.2001 Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення.

Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 204 від 19.04.2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури.

Наказ Державного комітету архівів України № 37 від 05.05. 2001. “Про впорядкування умов оплати праці працівників архівних установ”.

Наказ Міністерства статистики України № 144 від 22.05.96 “Про затвердження типових форм обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі.

Наказ Міністерства статистики України № 253 від 09.10.95 “Про затвердження типових форм первинного обліку”.


2. Організація обліку особового складу працівників.

Облік особового складу працівників є одним з інформаційних джерел збереження бухгалтерського обліку заробітної плати та розрахунків по ній. Зазначений вид обліку перебуває у віданні відділу кадрів і складається з обліку осіб, що приймаються на роботу, обліку поточного особового складу, та обліку осіб, що звільняються з відповідної посади. Своєчасність надання даних щодо кадрових змін та пересувань безпосередньо впливає на якість обліку нарахування заробітної плати та розрахунків по ній. З іншого боку чіткість бухгалтерського обліку зазначеного напрямку є результатом продуманої класифікаційної системи обліку особового складу. Таким чином слід подати про організацію обліку особового складу працівників установи чи організації як складову організації бухгалтерського обліку заробітної плати.

Організація обліку особового складу передбачає виокремлення таких напрямків:

визначення нормативної бази;

визначення складу та чисельності працівників;

розробка класифікаційної системи щодо особового складу;

організація носіїв інформації щодо обліку особового складу працівників.

До інструктивної бази слід відносити такі нормативні документи:

Наказ Міністерства статистики України № 253 від 09.10.95 Про затвердження типових форм первинного обліку;

Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.02 Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

Згадаймо, що загальна чисельність працівників бюджетних установ встановлюється штатним розписом, затвердженим разом з іншими документами щодо виконання бюджету у 2002 році, Наказом Міністерства фінансів № 57 від 28.01.02. Штатний розпис бюджетної установи уявляє собою затверджений вищестоящою установою перелік найменувань посад постійних співробітників з вказівкою кількості однойменних посад (вакансій) та посадових окладів в розрізі структурних підрозділів установи. Штатний розпис є підґрунтям для складання та подальшого затвердження кошторисів бюджетних установ. Штатний розпис складається керівником планово-фінансового відділу на основі штатних нормативів, які уявляють собою встановлену кількість посад різних категорій працівників в розрізі окремих категорій масових закладів, видів закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Организация учета труда, заработной платы и стипендий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.