Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Економічний зміст розрахункових операцій та завдання їх обліку. 5

2. Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві 14

2.1. Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками. 14

2.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками  22

2.3.  Відображення інформації про стан розрахунків з покупцями і замовниками у фінансовій звітності підприємства. 29

3. Теоретичні аспекти автоматизації розрахунків з покупцями і замовниками. 34

Висновки. 40

Список використаної літератури. 42

Вступ

У процесі господарської діяльності та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідношення з іншими суб’єктами господарювання, які виникають в наслідок кругообігу господарських засобів і називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і форми розрахунків між постачальниками і замовниками визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань. У випадку здійснення передплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за авансами виданими.

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця.

Метою даної роботи є дослідження обліку розрахунків з постачальниками та замовниками, встановлення достовірності даних щодо наявності зобов’язань перед кредиторами і дебіторами, та шляхи підвищення їх ефективності.

Завдання дослідження полягає в розкритті змісту розрахунків з постачальниками та замовниками, їхньої характеристики, класифікації, особливості синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.

Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками та замовниками.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі визначені для вирішення наступні завдання:

- розкрити економічну сутність та значення розрахунків;

- провести огляд нормативної бази з обліку розрахунків;

- дослідити особливості організації первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками;

- показати аспекти автоматизації розрахунків з покупцями і замовниками.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 42 сторінки друкованого тексту, список використаної літератури нараховує 19 джерел.

Закрыть

Учет расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.