Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Організація обліку кредитних операцій. 5

2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру. 19

2.1. Облік операцій з видачі кредиту. 20

2.2 Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування. 20

3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих витрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів. 23

3.1 Розрахунок планової суми резерву на покриття можливих втрат за кредитами. 24

4. Організація банківського кредитування. 26

5. Облік довгострокових позик банку. 30

6. Облік короткострокових позик банку. 37

Висновки та пропозиції 44

Список використаної літератури. 46 

Вступ

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ банківський кредит - будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати паво вимога боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. Цивільний кодекс України (ст.. 1054) стверджує за кредитним договором банк або інша фінансова установа має надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановленого договором, а позичальник повинен повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит неодмінно передбачає плату у вигляді процентів за користування чужими грошима протягом певного часу.

Плата за користування кредитом буває двох систем: відсоток на залишок та ануїтет (періодично одна і та сама грошова сума). Перша: банк застосовує відсоток річних, визначений в кредитному договорі, до всієї семи заборгованості. Така система погашення боргу стимулює позичальники швидше повернути кредит, адже тоді сума відсотків буде меншою.

При ануїтеті розмір кредиту збільшується на суму відсотків, які слід сплатити за весь період користування кредитом, а щомісячний платіж визначають як добуток цієї суми на кількість місяців у такому періоді, така система дозволяє позичальнику прогнозувати свої щомісячні витрати й планувати свій бюджет.

Перед тим як надати кредит, банк зобов’язаний переконатись у платоспроможності позичальника. Зазвичай для цього оцінюють загальні місячні доходи та загальні місячні витрати. Дані для оцінки повідомляє сам позичальник, однак рівень доходів потрібно підтверджувати документально.

Отримані підприємством позики використовують лише на ті цілі, які зазначаються в кредитній угоді. Отримані гроші необхідно використати швидко іраціонально, адже, незалежно від ступеня використання позики, її треба повертати у зазначений термін. За кожен день простроченої заборгованості банку сплачується пеня або штрафи, а при достроковому погашенні на скорочений час зменшуються платежі процентів за користування позикою. Повернення кредиту та відсотків за користування ним є не чим іншим, як грошовим зобов’язанням. Тому на кредитні відносини поширюється дія Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань » від 22.11.96р. № 543/96-ВР. Він обмежує відповідальність за прострочення виконання грошового зобов’язання подвійною обліковою ставкою НБУ. Однак, ст.. 551 Цивільного кодексу України передбачає, що розмір неустойки , встановлений законом , може бути збільшений у договорі.

Для отримання кредиту клієнт звертається в кредитний відділ з клопотанням, до якого додаються документи, які дозволяють прийняти рішення щодо доцільності такої кредитної операції. Пакет документів може відрізнятись залежно від комерційної операції, що кредитується, та категорії позичальника.

Документи передаються для вивчення та аналізу уповноваженим підрозділам банку. У випадку прийняття позитивного кредитного рішення укладається кредитна угода, де констатуються умови кредитної операції. Після цього кредитний інспектор оформляє бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового рахунку та видачі кредиту. Ці документи повинні містити дозвільні підписи керівника банку або уповноважених ним для виконання зазначених операцій посадових осіб.

Оформлені згідно банківських вимог документи передаються в обліково-операційний відділ для виконання.

Чинне банківське законодавство надає клієнту право вибору банку для реалізації потреби к кредитних операціях, тобто клієнта має право відкривати позичкові рахунки не в одному, а в декількох банках. Це створює умови для розвитку міжбанківської конкуренції і надає клієнту можливість обирати банк, який пропонує найбільш оптимальні умови кредитування.

Закрыть

Бухгалтерский учет кредитов банка. Счета 50 и 60

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.