ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА I. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК БРАЗИЛІЇ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТРУДОВІ РЕСУРСИ

ГЛАВА II. ЕКОНОМІЧНО – ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

2.2. СІЛЬСЬКЕГОСПОДАРСТВО

2.3. СФЕРА ПОСЛУГ

2.4. ТРАНСПОРТНА

2.5. ЕКОНОМІЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ СТРАНИ

ГЛАВА III: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Крім того, Бразилія широко удавалася (особливо в 70-і роки) до зовнішніх позик. Проблема зовнішньої заборгованості стоїть дуже гостро. Бразилія є найбільшим серед країн, що розвиваються, боржником (зовнішній борг – 230 млрд. дол., 2000 р.). [6, з. 257]
З 1995 р. додаються зусилля по створенню спільного ринку країн всієї Західної півкулі. Відбулася зустріч міністрів торгівлі 34 країн (без Куби). Мета – забезпечити формування до 2005 р. зони вільної торгівлі. Стратегічна схема торгового союзу – поступова інтеграція країн-членів МЕРКОСУР і Чилі з НАФТА, а у міру готовності до них підключиться решта країн Латинської Америки.
Зовнішньоторговельний оборот з країнами Східної Європи невеликий. Росія поставляє Бразилії нафту і нафтопродукти, прилади, інструменти, медикаменти. З Бразилії вивозяться кава, какао, сахар-сырец, шерсть, рослинні масла. Діє міжурядова угода про довгострокову програму економічного, торгового і науково-технічного співробітництва.

ВИСНОВОК

Після вивчення великої кількості довідкової літератури, журналів, а також різних Internet-сайтів і відбору найбільш об'єктивної інформації на закінчення роботи необхідно підвести підсумок відносно нинішнього стану господарського комплексу Бразилії. Отже
• Бразилія займає вигідне економіко-географічне положення. На сході вона омивається водами Атлантичного океану, що забезпечує можливість успішного розвитку морської торгівлі. Ця величезна за площею території країна надзвичайно багата корисними копалини. Проте відчувається недолік паливних ресурсів. Існують відмінні умови для розвитку багатогалузевого сільського господарства. Ліси Амазонії – унікальне багатство, що належить не тільки Бразилії, – це «легені» всій наший планети. У країні також великі запаси прісної води.
• Бразилія – країна з величезним людським потенціалом (5-е місце в світі по кількості населення). Основне населення країни складають бразильці. Для Бразилії характерне украй нерівномірне розміщення населення. Економічно активне населення складає 37%. У питанні трудових ресурсів існує маса проблем. Це і низький освітній рівень робочої сили, і безробіття, і проблема дитячої праці. Але головною проблемою залишається бідність. Так, 40% населення живуть за межею бідності, а 20% – взагалі, в умовах убогості.
• Промисловість – провідна галузь господарства Бразилії, частка якої в створенні ВВП складає 38,6% (2003 р.). У країні створена могутня гірничодобувна промисловість, яка базується на багатстві власних природних копалин. У енергетиці особливе місце займають ГЭС. Потреби країни в нафті і газі задовольняються за рахунок власних ресурсів тільки наполовину, що пояснює скорочення їх частки в енергобалансі країни із-за дорожнечі імпорту. Машинобудування лідирує за вартістю продукції в оброблювальній промисловості. Також добре розвинена чорна і кольорова металургія.
• Сільське господарство є значущою галуззю економіки. Продукція сільського господарства дає 35% експортної виручки. Провідна галузь – рослинництво. Бразилія є традиційним виробником і експортером таких сільськогосподарських продуктів, як кава, цукровий очерет, соя, кукурудза, какао, бавовник і ін. Тваринництво Бразилії переважно м'ясного напряму. Відмінною рисою сільського господарства країни є наявність крупних землеволодінь – латифундій.
• Сфера послуг – найважливіша галузь господарського комплексу Бразилії. У цій сфері зайнята більше половини всіх трудових ресурсів країни. Досить добре розвинена банківська система, а також податково-бюджетна сфера, хоча тут ще існує ряд невирішених проблем. Слід також відзначити стрімкий розвиток індустрії туризму. Проте положення справ в освіті вимагає радикальних перетворень, оскільки 20% населення країни залишається безграмотним.
• У Бразилії проблема транспортного освоєння території є дуже актуальною. Так, не дивлячись на великі зусилля в останні десятиліття, транспортна освоенность території відносно висока лише в прибережних районах. Провідна роль в пасажироперевезеннях і транспортуванні вантажів грає автомобільний транспорт. Морським транспортом перевозиться 98% всіх зовнішньоторговельних вантажів. Також важливу роль грає авіатранспорт.
• У Бразилії існують п'ять офіційно виділених економічних районів: Північ, північний Схід, Південь, південний Схід і Центро-захід. Відмінності в їх господарській спеціалізації і характеризують таке питання, як внутрішні відмінності Бразилії.
• Провідне місце в зовнішньоекономічних відносинах Бразилії займає торгівля товарами. Основні торгові партнери – США, Японія і країни ЄС. Одним з важливих заходів економічного розвитку країни є інтеграційні процеси. Дуже гостро коштує проблема зовнішньої заборгованості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Географія для тих, що вступають до вузів. Країни світу / Н. Л. Стреха. – Мн.: Аверсев, 2004. – 286 с.: мул. – (Школярам, абітурієнтам, що вчаться).
2. Ломакин В. К. Мировая економіка: Підручник для вузів. – М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. – 727 з.
3. Максаковський В. П. Географическая картина миру: У 2 кн. Кн.II: Регіональна характеристика миру. – М.: Дрохва, 2004. – 480 с.: мул., карт.
4. Мала енциклопедія країн. / Сиротенко Н. Р., Менделєєв В. А. – Харків: Торсинг, 2000. – 720 з.
5. Світова економіка: країни, регіони, континенти: Навчальний посібник / Я. З. Друзік. – Мн.: ТОВ «Фуаїнформ», 2002. – 528 з.
6. Родіонова І. А., Бунакова Т. М. Экономическая географія: Учбовий-довідкова допомога. – М.: Московський Ліцей, 2003. – 496 з.
7. Соціально-економічна географія зарубіжного миру / Під ред. У. У. Вольського. – М.: КРОН-ПРЕС, 1998. – 592 з., з мул.
8. Країни і регіони миру 2003: Економіко-політичний довідник / Під ред. А. З. Булатова. – М.: ТК Вербі, Видавництво Проспект, 2003.– 624 з.
9. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – Смоленськ: Русич, 2004. – 624 з. – (Важ мир).
10. Шакиров А. Р. Экономика Бразилії в 2002 р. // Світова економіка і міжнародні відносини. – 2004. – №1. – з. 107–112.
11. Шакиров А. Р. Бразильская економіка і фінансова система в 2001–2002 рр. // Латинська Америка. – 2002. – №11. – з. 38–46.
12. Економічна, соціальна і політична географія миру. Регіони і країни: Підручник / Під ред. д-ра геогр. Наук, проф. З. Би. Лаврова, канд. геогр. наук, доц. Н. У. Каледіна. – М.: Гардаріки, 2003. – 928 с.: мул.
13. www. cia. gov (15.03.2005)
14. www. bndes. gov. br (15.03.2005)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Бесплатная работа

Закрыть

Экономико-географическая характеристика Бразилии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.