План

1. Причорноморський степовий край

2. Ландшафтні особливості гірсько-лучно-лісового пасма Кримських гір

3. Ландшафтні особливості Передкарпаття.

4. Ландшафтні особливості Карпат (Зовнішні, Вододільно-Верховинські, Полонинські, Кристалічні, Вулканічні Карпати).

5. Полонинсько-Чорногірська область

2. Ландшафтні особливості гірсько-лучно-лісового пасма Кримських гір

У ландшафтній структурі Кримських гір виділяються середньо- і низькогірні пасмово-улоговинні та прибережно-схилові. Кримським горам властива вертикальна поясність ландшафтів, яка іноді порушується місцевими чинниками. У кримських куестових передгір'ях сформувалися степові, лісостепові та широколистянолісові ландшафти. На північному макросхилі Кримських гір розвинулися низькогірні лісо-лучні (дубово-лучні), передньогірні широколистянолісові (дубові), хвойно-широколистяні (сосново-бу­кові) ландшафтні комплекси. У нижньому ландшафтному середньогір'ї наявні улоговинні вторинно лісостепові та гірсько-долинні види ландшафтів.

Улоговинні ландшафти поширені на південно-західній і північно- східній територіях Кримських гір. На їх південному макросхилі на абсолютних висотах до 400—450 м сформувалися субсередземноморські ландшафти із заростями дуба пухнастого, грабинника з ялів­цевими рідколіссями на стрімких кам'янистих схилах, шибляковими заростями. У межах абсолютних висот 800—950 м у субсередземноморських ландшафтах їх фітоструктуру урізноманітнюють деревостани сосни кримської, дуба пухнастого і скельного. Серед них виділяються ландшафтні ареали з грабово-буковими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах.

Вище 1000—1300 м у середньогірному поясі розвинулися широколистянолісові (з буковими, грабово-буковими лісами), хвойно-широколистяні (із сосново-буковими лісами), хвойно-лісові стрімко-схилові ландшафти. Верхній ландшафтний рівень утворюють яй-линські гірсько-лучні закарстовані ландшафти з трав'янистою і чагарниковою рослинністю. Характерна особливість кримських гір­ських ландшафтів — домінування схилових місцевостей, які зай­мають до 90 % території. Багато схилів мають північну і північно-західну експозиції. Вони пологі або мають середню крутизну, по­рівняно знижені величини прямої сонячної радіації; на них ро­звиваються акумулятивно-делювіальні процеси, ростуть вологолюбні ліси. Схили південної, південно-західної і південно-східної експо­зицій є закритими, перш за все привододільні схили, де показники прямої сонячної радіації в 1,5—2,0 раза вищі, ніж на горизонталь­ну поверхню. Це сприяє розвиткові сучасних природних процесів, у тому числі денудації, фізичного вивітрювання, ерозії, обвалів та осипищ. За таких умов ґрунтовий профіль не розвинувся повністю, на схилах поширені ксерофітні рослинні угруповання.

Видові відмінності ландшафтів та ареали видів зумовлюються їх положенням у межах висотних поясів, неоднорідністю геолого-геоморфологічної будови, біокліматичними показниками. Тому за просторово-морфологічними та динамічними особливостями ланд­шафтів Кримських гір вони поділяються на Передгірну лісостепову, Головну гірсько-лучно-лісову пасмову та Кримську південнобереж-ну субсередземноморську природні області.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

География 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.