План

1. Причорноморський степовий край

2. Ландшафтні особливості гірсько-лучно-лісового пасма Кримських гір

3. Ландшафтні особливості Передкарпаття.

4. Ландшафтні особливості Карпат (Зовнішні, Вододільно-Верховинські, Полонинські, Кристалічні, Вулканічні Карпати).

5. Полонинсько-Чорногірська область

1. Причорноморський степовий край

Причорноморський степовий край простягається від Дунаю до західних відрогів Приазовської височини й охоплює більшу части­ну Причорноморської низовини, яка в тектонічному відношенні відповідає північному крилу однойменної западини. Мезокайно-зойські відклади, якими виповнена Причорноморська западина, ма­ють моноклінальне падіння на південь. У сучасному рельєфі відби­вається нахил поверхні докембрійського фундаменту та осадової товщі. Абсолютні відмітки поверхні низовини змінюються від 100— 150 м на півночі до 5—45 м на півдні провінції. Загальна рівнинність порушується долинами річок, балками та ярами, степовими подами. Порівняно з північностеповими ландшафтами тут гостріший дефі цит вологи і водночас значніші теплові ресурси. Безморозний пері од триває в середньому 170—180 днів. Тривалість вегетаційного періо ду дорівнює 210—225 днів. Сума активних температур становить 3200—3300 °С. Річна сума опадів дорівнює 350—420 мм, з них нн теплий період припадає 250—300 мм. Ґрунтовий покрив однорідний. На фоні південних чорноземів на зниженнях розвинуті лучно-чор ноземні, дернові осолоділі ґрунти і солоді.

Територію краю розорано на 75—85 %. У його ландшафтній структурі домінують місцевості середньостепових низовинних сла бо- і середньодренованих рівнин. Близькими в ландшафтному відно шенні до них є природно-територіальні комплекси рівнинної части ни Кримського півострова. За ландшафтними регіональними від мінностями Причорноморський степовий край поділяється на п'ять фізико-географічних областей.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

География 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.