Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ «РЕФЕРЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» 5

1.1. Поняття «референтська діяльність» як наукова проблема 5

1.2. Інформація та її роль в управлінській діяльності 7

РОЗДІЛ ІІ. РЕФЕРЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ФІРМИ 13

2.1. Інформаційне забезпечення як один із напрямів діяльності референта 13

2.2. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу фірми 23

ВИСНОВОК 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ВСТУП

Використання сучасних інформаційних технологій у діяльності будь-якої сучасної організації або підприємства є необхідною умовою підвищення ефективності її роботи. Розвиток технологій призводить до ускладнення процесів виробництва, прискорення процесу прийняття управлінських рішень.

В реаліях сучасної економіки підприємства здатні ефективно функціонувати, якщо вони дотримуються однієї важливої умови - постійне отримання, оновлення й аналіз достовірної та оперативної інформації. Інформаційне забезпечення є «наріжним каменем» не тільки в процесі управління продуктивністю підприємства, але й на всіх інших етапах його економіко-господарської діяльності.

Інформаційні процеси тісно пов’язані з управлінськими та слугують базою для вироблення та обґрунтування рішень стосовно шляхів досягнення цілей управління продуктивністю підприємства.

Продуктивність підприємства насамперед залежить від його системи управління, досконалість якої визначається багатьма чинниками, серед яких можна назвати відповідність умовам господарювання та рівень координованості системи управління. Визначені чинники мають особливе значення, адже середовище господарювання підприємства має певну динаміку змін ринкової ситуації, яка збільшує рівень невизначеності зовнішнього середовища, та безпосередньо враховують рівень інформаційного забезпечення впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Умови невизначеності та значної динамічності навколишнього середовища вимагають від підприємств впровадження механізмів інформаційного забезпечення в системах управління, які б забезпечували значну гнучкість, відкритість до зовнішнього середовища, здатність своєчасного вдосконалення.

Проблеми теоретико-методологічних засад функціонування інформаційного забезпечення управління та його впровадження як суттєвої складової управління продуктивністю підприємства досліджувались в працях таких науковців: В. Герасименка, К. Горячової, Н. Держак, Я. Жаліла, В. Пастухової, В. Порохні, В. Сизоненко, З. Шершньової В. Агафонова, В. Акулова, В. Бєлозерського, В. Винокурова, Л. Гітельмана, І. Гуркова, В. Єфремова, Г. Клейнера, П. Логінова, В. Маркової, В. Толкача та ін.

Оглядаючи сучасні літературні напрацювання з означеного питання, слід визнати їх порівняно скромний обсяг і слабку популяризацію. Загальні праці з діловодства, документознавства й документації В. Блощинської, Н. Кушнаренко, Ю. Палехи та Н. Слободянюка подають лише загальне уявлення про референтну та секретарську діяльність.

Об´єкт роботи – інформаційне забезпечення фірми.

Предмет роботи – референтська діяльність.

Мета роботи – дослідити референтську діяльність як основу інформаційного забезпечення роботи фірми.

Поставлена мета передбачає розв´язання наступних завдань:

- Довести, що поняття «референтська діяльність» - це наукова проблема;

- Розкрити термін «інформація» та її роль в управлінській діяльності;

- Проаналізувати інформаційне забезпечення як один із напрямів діяльності референта;

- Виявити суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу фірми.

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі теоретичні методи дослідження: аналіз інформаційних та аналітичних, академічних джерел, документації з метою визначення сутності, змісту, специфіки референтської діяльності як основи інформаційного забезпечення роботи фірми.

Структура курсового дослідження: вступ, два розділи, висновок, список використаної літератури.

Закрыть

Референтской деятельность как основа информационного обеспечения фирмы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.