Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Розділ 1. Наука про документ та структура документознавства. 5

1.1 Наука про документ. 5

1.2 Структура документознавства. 11

Розділ2. Міжпредметні звязки дисциплін документно-комунікаційного циклу. 18

2.1 Зв’язок документознавства  з іншими галузями знань. 18

2.2 Документознавство та інформаційна наука. 23

Висновок. 26

Список літератури. 28

Вступ

Актуальність теми курсової роботи: в курсовій роботі висвітлені праці науковців, які розглядали документознавство з іншими науками, а також їх тісні зв’язки з цією дисципліною. Розкрито сутність науки про документ та структури документознавства.

Розробленість теми: курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.Серед опрацьованих джерел слід виділити наукові роботи Г. Кулешова та М.С. Слободяника, які розглядають структуру сучасного документознавства та його зв’язки з іншими галузями знань.

Мета курсової роботи: висвітлити системний характер між-предметних зв’язків дисциплін документно-комунікаційного циклу.

Завдання курсової роботи:

Розкрити сутність науки про документ;

Охарактеризувати структуру документознавства;

Визначити об’єкт та предмет документознавства;

Розкрити зв’язок документознавства з дисциплінами документно-комунікаційного циклу;

Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є системний характер дисциплін документно-комунікаційного циклу.

Предметом дослідження буде системний характер між-предметних зв’язків дисциплін документно-комунікаційного циклу.

Методи дослідження: обумовлені об’єктом та предметом лослідження. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність, структуру документознавства. Зроблено спробу порівняти праці науковців, які розглядають документознавство з іншими науками. Крім того, укладено список літератури за темою роботи.

Практична цінність полягає у набутті автором курсової роботи знань про дисципліну “документознавство” та наук, які пов’язані з нею, а також, ознайомлення із вченими, які розглядали цю науку з іншими дисциплінами.

Структура роботи

Курсова робота складається з двох розділів:

1. Наука про документ та структура документознавства;

2. Міжпредметні зв’язки дисциплін документно-комунікаційного циклу. У першому розділі висвітлено структуру документознавства та науку, яка вивчає документ.

Другий розділ являє собою зв’язки документознавстваз іншими галузями знань.

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Закрыть

Системный характер межпредметных связей дисциплин документно-коммуникационного цикла

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.