Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 5

1.1. Термінологія як сукупність термінів певної мови 5

1.2. Історія становлення української термінології 7

1.2. Лінгвістичні проблеми українського термінознавства 15

РОЗДІЛ 2. ТЕРМІН: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ 20

2.1. Термін і його ознаки 20

2.2. Типи термінів 23

2.3. Правила вживання українських термінів 28

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 31

3.1. Термінологічна лексика у професійному спілкуванні 31

3.2. Термінологічний словник як різновид сучасного електронного словника 36

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й політичної системи в країни насичують нашу мову новими поняттями - термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються і вимоги до мови.

У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. Ці термінології не ізольовані, а взаємодіють між собою, відбувається перехід, запозичення термінів з однієї галузі в іншу. Знання мови професії - це вільне володіння лексикою свого фаху.

Проблеми вдосконалення термінології притаманні в тій чи іншій мірі будь-якій області науки і практики. Дані процеси характерні і для економічної, і юридичної, і наукової сфери життєдіяльності суспільства.

Українська термінологія вже упродовж двох століть привертає до себе увагу багатьох учених, фахівців, ентузіастів національного відродження. Адже українська мова стоїть як рівноправна серед інших мов, і є цілком придатною для творення наукового стилю. Інша справа, що через історичні обставини та політичні спекуляції вона не завжди мала право вільно і беззастережно виконувати свої прямі функції, обслуговуючи різні сфери людського життя.

Особливістю нашого часу, який межує не лише зі століттями, а й тисячоліттями, є те, що нарешті після багатьох років поневірянь та утисків українська мова знову зайняла своє достойне місце в усіх сферах життєдіяльності, і зокрема у науковій галузі. Поступово на державну мову перейшла освіта і переходить наука.

Національна термінологія як складова частина наукової мови знаходиться на гребені свого третього національного відродження. На запити середньої і вищої освіти упродовж 1990-х років з’явилася низка термінологічних словників, які в тій чи іншій мірі заповнювали прогалину спеціальних назв і понять. Звичайно, не усі лексикографічні праці відповідали духові і завданням часу, але кожна з них по краплиночці додавала снаги нашій науковій мові, пробуджувала її від десятилітньої сонливості, заставила запрацювати на рівні найпрестижніших європейських мов, а може, й краща.

Мета курсової роботи - дослідити українську термінологію, визначити способи її словотворення та роль словотворчих засобів у формуванні термінології у професійному спілкуванні.

Для досягнення цієї мети були поставленні такі дослідницькі завдання:

-дослідити історію і сучасні проблеми української термінології;

-визначити сутність поняття термін,і його ознаки та типи термінів;

-розкрити правила вживання українських термінів;

-окреслити тенденції та перспективи подальшого розвитку української термінології у професійному спілкуванні.

Об’єктом дослідження є українська термінологія, історія її становлення, сучасний стан, тенденції функціонування і розвитку.

Предмет дослідження – особливості творення та раціонального використання української термінології у професійному спілкуванні.

Методи дослідження. Головними методами у роботі є описовий та індуктивний. Залучено також прийоми структурно-семантичного, статистичного аналізу, лінгвістичного моделювання, класифікації і систематики, узагальнення та наукова інтерпретація мовних фактів, які здійснюються за допомогою аналітично-описового методу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Закрыть

Украинская терминология в профессиональном общении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.