План

1. Характеристика основних типів комунікації, елементарна схема комунікаційного процесу

2. Типи комунікації. Визначення поняття соціальна комунікація: характеристика, приклади

3. Відмінні ознаки комунікації

4. Поняття комунікація

5. Зовнішня смислова комунікація називається соціальною комунікацією.

6. Комунікація як об'єкт дослідження

7. Поняття комунікаційний процес, структура комунікаційного процесу

8. Комунікаційні канали, їх різновиди. Закон комуляції кумулятивних каналів.

9. Пам’ять як комунікативне явище. Види пам’яті.

10. Характеристика складових соціальної та поточної та ретроспективної пам’яті

11. Визначення поняття комунікаційне явище, види комунікаційних явищ.

12. Вплив комунікаційних явищ на процеси онтогенезу та соціогенезу: визначення та характеристика.

13. Характеристика природних та штучних комунікаційних каналів.

14. Характеристика родів комунікації, їх взаємодії. Поняття гібридні комунікаційні канали.

1. Характеристика основних типів комунікації, елементарна схема комунікаційного процесу

Існує 3 типи комунікації:

1)просторова (торгівля, пошта, електро-радіозв'язок )

2)смислова( танець,політична демонстрація, переклади, документні обіги)

В залежності від реципієнта розрізняється 2 види смислової комунікації:

1)комунікація внутрішня( коли комунікант і реципієнт співпадають в одній особі)

зовнішня (коли комуніканти і реципієнти різні люди, групи людей, суспільства)

3) генетична (змішання рас,етноси, генетичне наслідування)

Комунікаційна схема


2. Типи комунікації. Визначення поняття соціальна комунікація: характеристика, приклади

Існує 3 типи комунікації:

1)просторова (торгівля, пошта, електро- радіозв'язок )

2)смислова( танець,політична демонстрація, переклади, документні обіги)

3) генетична (змішання рас,етноси, генетичне наслідування)

Зовнішня смислова комунікація називається соціальною комунікацією( рух смислу в соціальному часі і просторі) В залежності від учасників комунікаційного процесу розрізняють такі види:

Мікросоціальна( учасники безпосередньо контактують 1 з 1 )

Мідісоціальна ( де в ролі комунікаторів виступають не індивідуальні особи, а соціальні групи всередині даного суспільства)

Мікросоціальна( де в якості комунікаційних суб'єктів діють цілі суспільства, державні утворення, або цивілізації,що склались історично).


3. Відмінні ознаки комунікації

1)В якості учасника комунікації виступаючи 2 суб'єкти якими можуть бути:

окрема людина, група людей,суспільство, тварини.З поняття комунікація виключаються неживі об'єкти (взаємодія сонця і землі не є комунікаційним процесом)

2) Обоязкова наявність предмета,який може мати матеріальну форму (книга) або не мати (передача думок)

3) Комунікації властива доцільність і функціональність.

Доцільність виражається в 3 формах:

1)переміщення матеріального об'єкта в геометричному просторі (транспортна комунікація)

2)метою суб'єктів що взаємодіють є обмін смисловими повідомленнями (мови, символи,що мають зовнішню форму і які сприймаються з розумінням )

3)генетичний зв'язок «батьки діти», який здійснюються передачою генетичної інформації

Таким чином,комунікація це опосередковано і доцільна взаємодія дорога суб'єктів що реалізовується в 3 різних формах:

- Переміщення матеріальних об'єктів

- обмін смисловими повідомленнями

-генетичне наслідування біологічних родів.


4. Поняття комунікація

Комунікація – це опосередкована і доцільна взаємодія двох субєктів що реалізується у 3х різних формах:

1. переміщення матеріальних об'єктів

2. обмін смисловими повідомленнями

3. генетичне наслідування біологічних образів( міграція населення, змішеня рас).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Документно-информационные коммуникации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.