Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 150

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Організація роботи з документами на підприємстві 5

1.1 Історіографія роботи з документами. 5

1.2 Порівняльний аспект керування документами за кордоном та в Україні 16

1.3 Побудова документаційного процесу на приватному підприємстві 36

Розділ 2. Організація роботи з документами. 48

2.1 Загальні засади побудови документообігу. 48

2.2 Долучення документів до документаційної системи. 58

2.3 Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції 74

2.4. Організація контролю за ходом виконання документів. 90

Розділ 3. Систематизація документів та збереження. 97

3.1.Систематизація документів. 97

3.2.Оперативне зберігання документів. 113

3.3. Підготовка справ до подальшого зберігання. 119

3.4. Особливості архівної роботи. 130

Висновки. 142

Література. 144

Вступ

Розбудова незалежної України неможлива без духовного відродження нації. А духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та засвоєння культурних надбань, створених ним упродовж багатьох століть.

Сотні років неволі, протягом яких жорстоко нищилася наша культура, десятиліттями, коли вся державна машина була запрограмована на нівеляцію різних націй, деформували всі сфери життя одного з найчисленніших народів Європи. Тривале фізичне та духовне насильство над усім, що стосувалося українців як нації, призвело до відчуження їх від власної культури. Забувалася мова, традиції, руйнувалися віками формовані норми.

Українську мову офіційно забороняли. Тому управлінське документознавство в усіх галузях виробництва та суспільного життя велося російською мовою.

Спроба подати документацій не забезпечення управління, його справочинство як узагальнене, системне явище, як вияв вищої потреби об’єкта управління в певному рівні впорядкування, необхідного учасникам виробничого процесу, як культуру операційної управлінської технології, що становить частку загальної культури нації.

Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. На основі документів приймаються рішення управлінського, виробничого та господарського характеру.

При роботі з документами слід керуватися виробленими в процесі вітчизняної та світової практики методами і прийомами, що забезпечують ритмічну роботу закладу по організації діло виробничого процесу.

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській діяльності документ виступає як предмет і як результат праці.

Актуальність теми – керування документаційними процесами, які пов’язані управлінськими процесами. На сьогодні робота в захисті навколишнього середовища дуже важлива, але мало приділяється уваги до документації яка не може існувати без управління документацією.

Об’єктом дослідження – історія розвитку діловодства в сфері навколишнього середовища і до проблем сучасного діловодства в Україні

Предмет дослідження- “Організація керування документацією в захисті навколишнього середовища”.

Мета роботи – системне уявлення про суть, структуру, функції та призначення різних документів.

Завдання роботи – Історіографія роботи з документами; порівняльний аспект ведення діловодства в Україні та за кордоном; Загальні засади побудови документообігу; доручення до документаційної системи; Організація роботи з документами.

Закрыть

Организация управления документацией, в сфере защиты окружающей среды

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.