Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 21

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

Вступ      3 

Розділ 1. Загальна характеристика персько-таджицької літератури         

1.1 Персія та Іран  X – XII ст     4

1.2 Омар Хайям – корифей персько-таджицької літератури  4

Розділ 2. Рубаї Омара Хайяма – класика середньовічної східної поезії

2.1 Жанр рубаї      6

2.2 Тематика рубаї Омара Хайяма      7

2.3 Новаторство у творчості Омара Хайяма  9

2.4 Художня своєрідність рубаї       12

Висновки      17

Література     19

Вступ

Актуальність дослідження. Одним із найактуальніших питань сучасного віршознавства є проблема дослідження окремих жанрів та їх різновидів, зокрема жанрів запозичених, які вже стали фактами нашої поезії.

Тим часом в поезії досить продуктивно функціонують жанри та жанрові різновиди, що походять із літератур народів Сходу. В цьому плані особливо слід наголосити на рубаях як оригінальній і самодостатній естетичній системі, спеціальних досліджень про жанрову специфіку й структуру якої на теренах віршознавства практично немає. Проте й художніми якостями, і кількісно (понад 6 тис.) рубаї посідають помітне місце в літературі і тому потребують наукового осмислення.

Мета роботи – з’ясувати особливості художньої своєрідності рубаї О.Хайяма.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- ознайомитися з тематикою рубаї Омара Хайяма;

- ознайомитися з жанром рубаї Омара Хайяма;

- здійснити текстологічний аналіз рубаї;

- розкрити особливості художньої своєрідності рубаї;

- висвітлити філософські мотиви поезії рубаї Омара Хайяма;

- окреслити місце рубаї в сучасній поезії.

Об’єктом дослідження є рубаї Омара Хайяма.

Предметом дослідження є жанрова особливість рубаї Омара Хайяма.

Методи дослідження – порівняльний, компаративний, художній, філологічний.

Практичне й теоретичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані при підготовці відповідних розділів з теорії літератури, зокрема віршознавства, а також історії світової літератури у ВНЗ, спецкурсах, спецсемінарах. 

Закрити

Художня своєрідність рубаї (на основі творчості Омара Хайяма)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.