Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Химерна проза в українській літературі 5

1.1. Витоки жанру химерного роману в українській літературі 5

1.2. Основні риси химерної прози. 11

Розділ 2. Химерний роман у творчості 20

2.1. Олександр Ільченко, автор „химерного роману” „Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця”. 20

2.2. Химерний стиль прози В.Дрозда. 24

Висновки. 39

Список використаної літератури. 41

Вступ

«Химерна проза» - назва стильової течії в українській прозі 70-х років, - хоча обмежувати її лише 70-ми було б не зовсім правильно, адже вона стала помітним явищем в літературі 60-80-х років. Ця течія стала реакцією на диктат норм соцреалізму в українській «радянській» літературі. Її ознаками є: поєднання реального з міфологічним, часово-просторові зміщення, запозичення стильових рис бароко, гротескові метаморфози з героями. «Химерна проза» емоційна, експресивна, її світ свідомо неприродний, але правдивий. За цими ознаками можна говорити про близькість цього стилю до явища магічного реалізму, поширеного в літературі Латинської Америки.

Химерність має давню літературну традицію й невичерпні фольклорні джерела. Започаткована Олександром Ільченком у романі «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця», вона простежується у творах Михайла Стельмаха, Василя Земляка, Павла Загребельного, Євгена Гуцала, Валерія Шевчука та інших письменників.

Володимир Дрозд розвинув традиції «химерної прози», відтворивши унікальний, глибоко національний тип української самобутньої людини. Художні твори Володимира Дрозда близькі до народних бувальщин своєю фантазійністю, різноманітними перевтіленнями і неймовірностями. «Химерність» - об’єднувальна назва, що сполучає «фантасмагоричність», «дивність», «примхливість», «кумедність» тощо. Якщо говорити про химерний стиль як жанрову специфіку творів, то домінуючими на образно-змістовому рівні слід визнати пародійно-комедійне начало, ексцентричність, гротесковість у змалюванні персонажів, а в мовностильовому плані – орієнтацію на усне розмовне мовлення, на використання оригінальних іменувань, що і зумовлює специфічність цього літературного напрямку.

Об’єкт дослідження - стиль химерної прози в українській літературі.

Предмет дослідження полягає у всебічному висвітленні поняття „химерний роман”, як унікального явища української прози.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні витоків та основних рис „химерного роману”, як унікального явища української прози ХХ ст.

Завдання:

- вивчити джерельну базу літературно-критичних праць з теми дослідження;

- ознайомитись з поняттям „химерний роман”, його витоками та основними рисами;

- дати оцінку і характеристику «химерності» прози відомих представників української літератури ХХ ст.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Химерний роман як унікальне явище української прози

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.