Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ЖАНРУ БАЙКИ У ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5

1.1. Байка як літературний жанр. 5

1.2. Специфічні особливості та історія розвитку жанру байки. 8

1.3. Першоджерела байки. 13

РОЗДІЛ ІІ. МОРАЛЬНО-ДИДАКТИЧНИЙ СЕНС БАЙКИ ЗА ТВОРАМИ ЕЗОПА ТА І.КРИЛОВА.. 17

2.1. Байки Езопа як засіб міжкультурної комунікації 17

2.2. Світ байки Івана Андрійовича Крилова. 23

2.3. Спільне та відмінне байки Івана Крилова «Вовк та ягня» та однойменної байки Езопа  34

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Історично байка виникла з фольклорних джерел – казок, прислів’їв тощо. Первісно це була байка-притча у прозі, яка носила здебільшого моралізаторський, дидактичний характер.

Байка як літературний жанр зародилася у Стародавній Греції в VI-V ст. до н.е., коли з’явились байки нині всесвітньо відомого Езопа. Пізніше їх переклав латиною Федр (І ст. до н.е.), згодом вони стали надбанням усіх європейських літератур, послуживши першоосновою сюжетів авторам наступних поколінь. Іншим джерелом байкових сюжетів була збірка індійських казок, притч, байок «Панчатантра» (ІІІ-IV ст. н.е.). Саме тоді й зародилися характерні ознаки жанру.

В історії жанру після Езопа найпомітнішими явищами були: у Франції – байки Лафонтена (XVII ст.), у Німеччині – байки Лессінга і Геллерта (XVII ст.).

На території Російської імперії літературна байка розвивалася з середини XVIIІ ст. і пов’язана з іменами Кантеміра, Тредіаковського, Ломоносова та особливо Сумарокова.

У творчості Крилова жанр байки досягає найвищого розквіту. Реалістична виразність, типовість образів, соціальна загостреність, соковитість і афористичність мови, прислів’я і приказки, «крилаті» власне криловські сентенції – усе це зробило байки Крилова вершиною реалістичного мистецтва у цьому жанрі.

Майстром української байки був Л.Глібов. Для його байок характерний досить широкий тематичний діапазон, органічне поєднання гумору і ліризму, глибока національна самобутність у тональності цього гумору і сатири, невичерпне мовне та образне багатство.

Об’єктом дослідження курсової роботи є байка як літературний жанр.

Предметом дослідження роботи є особливості розвитку жанру байки в зарубіжній літературі.

Метою курсової роботи є дослідження морально-дидактичного сенсу байки, особливості її поетики за творами Езопа та І. Крилова.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

- дослідити поняття байки як літературного жанру, визначити її характерні особливості та різновиди;

- розглянути особливості етапу становлення нової зарубіжноїлітератури в цілому і жанру байки зокрема;

- визначити особливості розвитку жанру байки на прикладах творів Езопа і Крилова.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Морально-дидактичний сенс байки, особливості її поетики (за творами Езопа та Крилова)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.