Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА 5

1.1. Життєвий і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова 5

1.2. Дослідники творчості Миколи Івановича Костомарова 15

РОЗДІЛ ІІ. ПОЕТИКА ТВОРУ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА «КУДЕЯР» 21

2.1. Історія написання твору «Кудеяр» 21

2.2. Композиція, сюжет, зміст та форма повісті-хроніки «Кудеяр» 22

2.3. Мотив кохання в повісті «Кудеяр» Миколи Костомарова 38

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серед видатних вчених, письменників, громадських діячів, загалом рушіїв українського відродження та національної історичної науки XIX ст. особливе місце належить Миколі Івановичу Костомарову. Він, за висловом Михайла Грушевського, «положив свою печать на цілу епоху».

Микола Іванович Костомаров – блискучий український і російський історик, критик та публіцист, письменник, поет, громадський діяч.

Він намагався осягнути духовним зором усю багатоманітність життя свого народу, прилучитися до розвитку його творчого духу, примножити його сили в боротьбі за суспільний прогрес і національний розвиток.

Творчість Миколи Костомарова – особливе явище в історії відродження та утвердження національної духовної культури українського народу. Письменник і публіцист розробляв її науково-теоретичні основи, спричинився до багатоаспектного розвитку словесності упродовж десятиліть - від доби романтизму 30 - 40-х рр. і до періоду панування позитивізму 70-80-х рр. Костомаров заклав, обґрунтував і розробив основоположні позиції української суспільно-історичної та естетичної думки, розкрився як визначний учений, залишив слід у соціології, історіософії, культурології, національній історії, художній літературі, літературній критиці, публіцистиці, журналістиці, педагогіці.

Повість «Кудеяр» (1875) – один із найбільш загадкових і цікавих творів письменника – має наскрізну гостро антисамодержавну спрямованість. До того ж питання, порушені в ній автором, актуальні і сьогодні, мають віддзеркалення в сучасних ЗМІ.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, проаналізувати і дослідити поетику твору Миколи Костомарова «Кудеяр».

Відповідпно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Висвітлити життєвий і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова;

3. Охарактеризувати дослідників творчості Миколи Івановича Костомарова;

4. Визначити композицію, сюжет, зміст та форму повісті-хроніки «Кудеяр»;

5. Висвітлити мотив кохання в повісті «Кудеяр» Миколи Костомарова.

Об'єктом дослідження є твір «Кудеяр».

Предметом дослідження – поетика твору Миколи Костомарова «Кудеяр».

Методи дослідження: теоретичні: вивчення та аналіз літератури з обраної проблеми, аналіз творчості М. Костомарова та повісті «Кудеяр».

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (14 позицій). Загальний обсяг дослідження становить 43 сторінки.

Закрити

Поетика твору Миколи Костомарова «Кудеяр»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.