Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАРОДАВНЬОГО ЕПОСУ, ЛЕГЕНД ТА МІФІВ. 6

1.1. Загальна проблематика таких понять: епос, легенда, міф. 6

1.2. Епос, міф, легенда як світоглядно-естетичний феномен. 10

1.3. Дослідження впливу слов’янського епосу у вітчизняній історіографії на соціально-культурну діяльність. 13

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПОСУ, МІФІВ ТА ЛЕГЕНД ЯК ОСНОВИ ІСТОРІОГРАФІЇ 18

2.1. Перші згадки про епос, міфи та легенди у вітчизняній історіографії 18

2.2. Специфіка теологічного тлумачення історії 24

2.3. Поява писемності - ключовий етап розвитку історіографії на Україні 26

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження: трансляція у поколіннях соціокультурного досвіду та знань створює своєрідне підґрунтя історичної пам'яті, наповнюючи ціннісним смислом духовний діалог між минулим, сучасністю і майбутнім.

Нові покоління у системі суспільних відносин виконують важливу соціальну функцію як суб'єкти культурно-історичної творчості.

Історіографія або створення письмових творів з історії властиві далеко не кожному суспільству. До появи писемності не існувало, звичайно, і письмовій історії, і події минулого могли відбиватися тільки в усній народній творчості – фольклорі. А головне – для появи історичних уявлень необхідно досягнення такого рівня суспільного життя, при якому свідомості людини стає доступним розуміння переходів від одного стану суспільства і особистості до іншого. Свідомість сучасної людини вловлює такі переходи, і це відкриває можливість для виникнення історичних уявлень, історичних знань та історичної науки. Але на ранніх щаблях суспільного розвитку, коли виробнича, та й вся взагалі життя була рутинною, малорухомою, коли переходи від одного стану до іншого були ледь помітні або безперервно повторювалися, як пори року або день і ніч, уявлення людей, зокрема соціальні, будувалися на нерухомих і незаперечних традиціях.

Об’єкт дослідження курсової роботи є епос, легенди та міфи у історіографії.

Предмет дослідження є дослідження розвитку вітчизняної історіографії, та її вплив на культуру.

Мета курсової роботи полягає в характеристиці походження міфів, епосу та легенди, та їх світоглядно-естетичний феномен.

Відповідно до об’єкту, предмету та мети дослідження були поставлені такі завдання:

1. Аналіз основних критеріїв походження міфів, епосу на легенди.

2. Визначення впливу слов’янського епосу у вітчизняній історіографії на соціально-культурну діяльність.

3. З’ясування специфіки теологічного тлумачення історії.

Вирішення поставлених задач здійснювалось такими методами:

вивчення і аналіз наукової літератури

синтез;

узагальнення;

порівняння;

конкретизація;

спостереження;

бесіда.

Практичне значення: результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, додатків.

Закрити

Епос, легенди та міфи в історіографії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.