Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Життєвий та творчий шлях Джорджа Байрона. 5

РОЗДІЛ 2. Образ сильної особистості в романтичній поемі Д.Г.Байрона „Мазепа”  11

2.1. Історична основа поеми. 11

2.2. Сюжетна лінія поеми. 13

2.3. Образ Мазепи в однойменній поемі Байрона. 16

РОЗДІЛ 3. Вивчення поеми „Мазепа” Джорджа Байрона на уроках зарубіжної літератури  23

ВИСНОВКИ.. 29

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 31

ВСТУП

Джордж Ноель Гордон Байрон був не лише великим поетом-романтиком, він став для своїх сучасників і наступних поколінь у різних країнах світу втіленням того, що більшість розуміла й розуміє під поняттям романтичного героя.

Д.Байрон по праву писав про себе, що “жив недаремно”. Його творчість надихала борців за волю далеко за межами батьківщини поета; при всіх своїх протиріччях вона була величезною революціонізуючою силою, яка протистояла і реакційний ідеології буржуазно-аристократичних верхівок Англії того часу, і феодально-аристократичній реакції Священного Союзу на континенті Європа.

З ім’ям Байрона пов’язана ціла епоха в розвитку не лише англійської, але й світової літератури минулого століття – епохи романтизму.

До найзнаменитіших творів європейської літератури та мистецтва про українського гетьмана належить поема Байрона “Мазепа”. Сюжет цієї поеми англійський поет знайшов в “Історії Карла ХІІ” Вольтера (1731). Вольтер характеризує Україну як “країну, що завжди прагнула свободи й наполегливо боролася за її здобуття. Однак, оточена з усіх боків Московією, Портою і Польщею, вона змушена була шукати протекторату серед володарів цих трьох держав. Спершу вона підпала під протекторат Польщі, але та надто її гнобила; потім вона перейшла під протекторат московського царя і потрапила в рабське становище. Спершу українці мали право обирати собі правителя, який називався гетьманом, але невдовзі їх позбавили цих прав, і їхнього гетьмана призначає московський двір”.

У сучасному літературознавстві ця поема трактується як твір, що започаткував «міф Мазепи», котрий згодом по­ширився в численних інтерпретаціях та трансформаціях як елітарної, так і масової культури. Справді, в поемі Бай­рона відбувається перехід історичного сюжету й героя в іншу іпостась, власне, перехід із історії у міфологію, що теж робить її принципово важливою віхою в усій літературній мазепіані.

Отже, в байронівській поемі формується міф Мазепи, структура з іншою епістемою, ніж історія Мазепи, але це не означає, що в ній відбувається повний відхід від істо­ричної традиції трактування цього сюжету та образу. В по­емі маємо й такі аспекти та тенденції, що пов'язані з наз­ваною традицією. Слід також зазначити, що самим Байро­ном і його сучасниками твір розумівся переважно як ро­мантична історико-легендарна поема про відому історич­ну постать, в долі й образі якої містився також сим­волічний зміст із проекціями в міфологію. Але «міф Мазе­пи» був прочитаний у творі та інтерпретований вже XXстоліттям.

Мета курсової роботи полягає у вивченні поеми Д.Г.Байрона, „Мазепа”, а також особливості образу сильної особистості головного героя.

Завдання роботи:

дослідження життєвого і творчого шляху Джорджа Байрона.

розглянути поему Байрона “Мазепа”, особливості жанру та стилю цієї поеми. Розкрити образ Мазепи і показати його роль у композиційній побудові поеми.

Закрити

Образ сильної особистості в романтичній поемі Байрона "Мазепа"

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.