Жіночі образи в драматичних творах Лесі Українки «В катакомбах» та « Йоганна, жінка Хусова»

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. «Мрія новая літа наді мною орлом…». 7

Розділ 2. Жіночі образи в драматичній поемі «В катакомбах» Лесі Українки. 10

2.1. Образ християнки-пророчиці 11

2.2. Образ старої жінки. 12

2.3. Образ Анціллодеї 13

2.4. Образ дружини неофіта-раба. 15

2.5. Інші жіночі образи в поемі 16

Розділ 3. Жіночі образи в драматичному етюді «Йоганна, жінка Хусова». 19

3.1. Образ Йоганни. 19

3.2. Образ Мелхоли. 21

3.3. Образ Сабіни. 22

3.4. Образ Марції 23

Висновки. 25

Список використаної літератури. 27

Вступ

До митців, що пережили свій час, чиї твори збагатили скарбницю духовної культури, належить Леся Українка. Її творчість стала однією з вершин художньої свідомості українського народу в його історичному поступі і водночас видатним явищем світової літератури.

Ім’я поетеси овіяне всенародною любов’ю. Постать Лесі Українки має колосальну притягальну силу, магічну привабливість. Це була людина виняткової мужності й принциповості, духовної краси й мистецького обдарування. Великий поет України і жінка з трагічною долею, вона ввійшла у свідомість поколінь як символ незламності і боротьби. До когорти сильних її прилучив здійснений нею життєвий і творчий подвиг.

Талант Лесі Українки поєднав пристрасть Прометея, мудрість філософа і хист художника-майстра. За коротке життя вона виявила творче обдарування у багатьох різновидах літературної праці – поезії, драматургії, прозі, перекладах і фольклористиці, літературній критиці і публіцистиці.

Художня спадщина Лесі Українки належить не тільки українському народові, а й входить до всесвітньої скарбниці художнього слова. Твори поетеси перекладені багатьма європейськими творами. Вони систематично видаються, ретельно досліджуються науковцями. Лірика, поеми, драматичні твори Лесі України вивчаються в загальноосвітній і вищій школах. Твори геніальної письменниці складають ті вічні книжки, що витримують найскладніші випробування – іспит часу.

Серед дослідників життя і творчості Лесі Українки передовсім варто назвати її сучасників – І. Франка, О. Маковея, лесезнавців радянського періоду, які з більшою чи меншою правдивістю та ефективністю досліджували Лесину долю і спадщину та спромоглися внести свій інтелектуальний вклад в осмислення феномену Лесі України – М. Драй-Хмару, М. Зерова, О. Білецького, Т. Рильського, П. Тичину, О. Гончара, А.Костенка, І. Драча, Д. Павличка, П. Волинського, В. Покальчука, А.Дімарова, І. Денисюка, М. Деркач, емігрантів з колишнього СРСР – О.Косач-Кривинюк, Ю. Косача, П. Одарченка й, звісно, Є. Маланюка; науковців, представників сучасної вітчизняної науки – М. Мороза, О.Забужко, А. Дибу, В. Агеєву, Т. Гундорову, С. Павличко – літературознавців нового, нерадянського рівня, які виявилися інтелектуально, фахово спроможними досліджувати творчість Лесі Українки з нових методологічних позицій. А поряд з ними – інших численних вітчизняних і зарубіжних дослідників: А. Бичко, Г. Гласла (Німеччина), В.Гуменюка, М. Жулинського, Л. Мороз, Р. Кухаря (США), П. Лоренцо (Італія), А. Криловця, Я. Мірошниченка, Я. Поліщука, Л. Скупейка та багатьох інших.

Слід зазначити, що сучасне літературознавство в особі Соломії Павличко, Тамари Гундорової, Лариси Мірошниченко, Ніли Зборовської, Анатолія Макарова, Олександра Рисака, Івана Денисюка, Віктора Гуменюка, Лукаша Скупейка, Людмили Гаджиєвої вийшли на новий рівень дослідження творчості Лесі Українки.

Нова якість літературознавчого пізнання письменниці зумовлена передусім таким прочитанням літературних текстів, який передбачає і «зазирання» в позатекст – у психологію творчості, в текстологічну «кореневу систему» основного тексту, і аналіз твору як цілісного мистецького явища в комплексному охопленні всієї гами складових – від композиції, характерів до мовно-стильових засобів.

Незважаючи на глибоке вивчення спадщини Лесі Українки, значний пласт її творчості залишається малодослідженим. Зокрема, недостатньо вивченим є таке питання, як жіночі образи в драматичних поемах письменниці (за винятком «Лісової пісні», «Боярині», «Одержимої» та «Кассандри»).

Цим зумовлюється актуальність нашої роботи.

Дорожко Л. С. у статті «Ще раз про «жіночу» первину «Лісової пісні» Лесі Українки» стверджує, що письменниця «у своїх драмах плекає ідею людської цінності, як подолання статевої диференціації. Це одна з її найбільших заслуг перед світовим мистецтвом.

Трагічна пророчиця Кассандра хотіла б не тільки пророкувати, а й діяти. В глибинному жіночому єстві її світогляду – непереможна сила, але так само і її трагедія. Мавка і Лукаш не є образами сильної жінки і слабкого чоловіка, а є гармонійним образом вільної людської особистості.

Відкриття рубежем століть «жіночої» природи світу, людини, творчості – це свого роду компенсація, врівноваження раціонально-логічного («чоловічого») інтуїтивно-стихійним («жіночим») прагненням до людської цінності [11,с. 206].

Мета нашої роботи – дослідити жіночі образи в драматичних творах Лесі Українки «В катакомбах», «Йоганна, жінка Хусова».

Завдання, які ми поставили перед собою, полягають у тому, щоб:

1)дослідити творчу, національно-філософську і морально-етичну концепцію Лесі Українки як драматурга;

2)схарактеризувати жіночі образи в поемі «В катакомбах»;

3)проаналізувати жіночі образи в драматичному етюді «Йоганна, жінка Хусова».

Об’єктом дослідження є драматургічна спадщина Лесі Українки, зокрема драматична поема «В катакомбах», драматичний етюд «Йоганна, жінка Хусова».

Предмет дослідження – жіночі образи в драматичних творах Лесі Українки «В катакомбах» та «Йоганна, жінка Хусова».

У дослідженні драматичних творів використані історико-літературний, текстуально-аналітичний і текстологічний методи аналізу художнього твору.

Наукова новизна дослідження полягає у першій спробі літературознавчого аналізу жіночих образів вищезгаданих драматичних творів.

Практичне значенняроботи. Одержані результати можуть бути використані при вивченні творчості Лесі Українки, для написання курсових, дипломних і магістерських робіт, у шкільній практиці на уроках позакласного читання.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Жіночі образи в драматичних творах Лесі Українки «В катакомбах» та « Йоганна, жінка Хусова»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.