Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Символвізм як  мистецький напрямок кінця ХІХ - початку ХХ ст. 7

1.1. Поняття про «нову драматургію», час виникнення і відмінність її від «старої драми»  7

1.2. Символістська драма Моріса Метерлінка. 9

Розділ ІІ. Символістський  характер  драми Маріса Метерлінка «Синій птах». 12

Розділ ІІІ. Дарама  «Синій  птах»  у    контексті   шкільної програми з зарубіжної  літератури у  загальноосвітніх навчальних  закладах. 17

Висновки. 22

Список використаної  літератури. 25

Вступ

У кінці XIX століття було помітним панування декадентського умонастрою, звідти ж виходять джерела багатьох мотивів зневіри, туги, відчаю у творчості французьких поетів-символістів. Існувала усталена думка, що Захід­на Європа знаходиться у стані хвороби, старіння і руху до повного занепаду. Люди мистецтва усвідомили, що зла в світі набагато більше, ніж добра, "немає більш богів", а "зневірена Любов... плаче серед вуличного бруду" (Рембо "Місто"). І душа людини постійно веде двобій з собою і зі світом. Виникає символічне сприйняття поета як посередника між землею і небом, обранця природи. Для символістів митець - це Бог, оскільки він інтуїтивно відчуває шлях до істини і створює свій художній світ. А точніше для символістів, які приречені на "вічне блукання й поривання у нетрях духу", єдиним дійсним богом є Мистецтво в усіх його проявах [11, c. 47]

Вже Бодлер проголосив, що досягнення гармонії у світі неможливо, сам поет страждає від нелегкого дару бачити більше і глибше, ніж звичайні люди. З легкої руки П. Верлена виникає визначення "прокляті" поети. Однак на відміну від поетів, що співпрацювали в середині 80-х років з журналом "Декадент", "прокляті" поети намагалися перебороти свій хворобливий стан, не залишали поривання до "білосніжних вершин" (за О. Блоком).

Не треба також забувати, що ті поети, яких з погляду історії світової літе­ратури вважають родоначальниками французького символізму, є ними доволі умовно, бо кожен з них не вкладався в межі лише цього літературного напря­му: Бодлер вважав себе пізнім романтиком; Верлен до сьогоднішнього дня сприймається французами як імпресіоніст; Рембо своїм попередником вва­жають "бунтівні" сюрреалісти XXст.; Малларме так остаточно і не відійшов від парнаського об'єктивізму та вишуканості у своїх творах. Говорячи про особливості французького символізму, треба згадати про традиції поетичної групи "Парнас", представниками якої була більшість вищезгаданих поетів (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме). Останній з них так пояснював відмінність естетики парнасців від "нового мистецтва": «Парнасці беруть річ і виставляють її всю повністю, а тому таємниця біжить від них; вони позбавляють читача захоплюючого почуття радості, відчуття того, що вони самі - творці. Назвати предмет - означає на три чверті зруйнувати насолоду від поезії - насолоду, що полягає в самому процесі поступового і повільного вгадування; підказати за допомогою натяку - ось мета, ось ідеал. Досконале володіння цією таємницею і створює символ» [11, c. 47].

Тобто нове мистецтво глибоко символічно, так би мовити "навмисно" символічно (враховуючи вже діяльність С. Малларме, класифікацію символізму за М. Метерлінком та ін.). Загалом символічне сприйняття світу таке ж давнє, як і культура людства. Але в кінці XIXст. термін "символізм" для виз­начення нової школи в мистецтві запропонував Жан Мореас у статті "Літера­турний маніфест. Символізм" (1886): "Назва, що нами запропонована, - символізм - єдина, що підходить для нової школи, лише вона передає без викривлення творчий дух сучасного мистецтва». Символізм є орієнтацією на непроясненість і багатозначність художнього слова. Він розкриває себе у встановленні глибинних зв’язків усього в світі.

Символісти вбачали мету мистецтва в тому, щоб втілити ідею у зрозумілий людині символ та розвинути її за допомогою нескінченних гармонійних варіацій.

У пошуках вічної Ідеї, вічної Істини символісти використовували такі художні засоби, як складний метафоризм, інакомовлення, музичність, сугестію, багатозначність слів, аналогії, абстрагованість образів тощо. Все це обумовлює і складність сприйняття символістських творів.

Найвідомішими представниками у Франції є: П.Верлер, А.Рембо, С.Маларме; у Бельгії - М.Метерлінк, Е.Верхарн, Ж.Роденбах; в Англії - О.Вайльд; в Австрії - Р.М.Рільке, Г.Гофмансталь; у Росії – О.Блок, В.Брюсов, А.Бєлий; в Україні - М.Вороний, Олександр Олесь, П.Тичина та інші.

Наприкінці ХІХ століття символізм як творчий метод та напрям у літературі вийшов за межі лірики і поширився на драму. Його представники були переконані, що навколишній світ створений вищими силами і керується ними, що існують глибини душі та духу, які ще належить осягнути. Пізнання вищого, пізнання духу, спілкування з ним може здійснюватися за допомогою мистецтва. Тож завдання митця полягає в тому, щоб шукати шлях до цього зв’язку. А найкращим засобом для осмислення інших світів у літературі, найдосконалішим виразом вічного є символ, вважали вони. На відміну від сталих художніх символів, образ-символ у символістів виражав індивідуальні погляди митця на світ. Символісти створили багато нових образів-символів, які читач мав розшифрувати, розгадати, що вони означають і яку ідею в них закладено.

Хоча символізм кожної країни має свої особливості, можна визначити загальні риси європейського символізму: естетизм, бо символізм - це естетичний порив до всього високого і заглиблення у таємниче, тому наступними рисами будуть філософічність та містицизм; абстрактність образів, узагальненість (створення символів); багатозначність слова, суб’єктивне навіювання змістів (сугестія); відхід від банальної буденності; всебічне і глибоке осмислення дійсності.

Об’єкт дослідження: методика викладання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження: методика викладання творчості М.Метерлінка.

Мета курсової роботи – проаналізувати символізм як літературний напрямок; розкрити глибокий символічний зміст драми М.Метерлінка «синій птах».

Мета роботи визначає наступні завдання:

- з'ясувати особливості символізму як глобального епохального яви­ща світової літератури; визначити особливості символічного світосприйняття, проаналізувавши твори основних представників символізму;

- показати відмінності «нової драми» від «старої драми» періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст.;

- визначити мотиви та тематику основних творів Моріса Метерлінка;

- проаналізувати символістську, філософську драму М.Метерлінка «Синій птах»;

- навести фрагмент уроку з зарубіжної літератури по вивченню драми-феєрії М.Метерлінка «Синій птах».

Закрити

Символічний зміст драми Моріса Метерлінка «Синій птах»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.