Проблематика та поетика повістей Марка Твена „Принц і злидар” та „Янкі при дворі короля Артура”

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Проблематика повістей Марка Твена “Янкі при дворі короля Артура” та “Принц і злидар”. 6

1. Марк Твен у контексті американської літератури доби реалізму. 6

2. Викриття суспільно-політичного устрою Америки в повісті “Янкі при дворі короля Артура”. 7

3. Соціальна проблематика реалізму у повісті “Принц і злидар”. 12

Розділ ІІ. Поетика повістей Марка Твена “Янкі при дворі короля Артура” та “Принц і злидар”. 16

1. Жанрова специфіка творів. 16

2. Гумор та сатира у творах Твена. 17

3. Поєднання фантастичного із реальним у повістях Марка Твена. 19

Висновок. 22

Бібліографія. 24

Вступ

Актуальзація теми.

Марк Твен – всесвітньовідомий американський письменник.

Творчість Марка Твена – одна з найяскравіших та найвизначніших явищ у літературі ХІХ століття.

Американський письменник зумів відтворитине лише дух своєї епохи, а й логіку її інтелектуального життя, її моральне та ідейних пошуків.

Щодо актуальності даної теми, то її визначає тематика та проблематика повістей Марка Твена, а зокрема “Принц і злидар” та “Янка при дворі короля Артура”. Адже письменник зайняв позицію гуманіста, яка зробила його близьким і зрозумілим усім, кому не буйдужі ідеї; проголошені в його повістях. В своїй творчості Твен оспівував любов, людяність, ддобро і справедливість – теми, які завжди актуальні ждя будь-якої епохи, країни, прошарку суспільства. Він зміг досконало відчути не лише дух свого часу, а й зумів зрозуміти закони життя, за якими формувалося минуле, триває теперішнє і створюватиметься майбутнє. Реалізм справжнього життя з його перепонами, що пройшов через фільтр авторської психології, через біль людської душі впливав письменник на сторінках своїх повістей. Правдивість Твена у збереженні життя суспільства зближує його з багатьма письменниками сучасності. “Високі надбання творчого доробку письменника визначаються широким колом читачів. Усі, без винятку, твори, написані Твеном є повчальними. Марк Твен є письменником, який вчить розуміти буденне в контексті вічності, усвідомлювати своє людське призначення, сприймаючи себе, як читача Всесвіту. Тому в його творах поєдується історична конкретність і філософський підтекст, реальний світ: багатство фантазії” [10; 113].

Стан розробки проблеми

Дана проблема розроблялася як вітчизняними так і зарубіжними літературознавцями. Необхідно виділити роботи Ф.Фонера “Марк Твен – социальний критик” та В.Л. “Основні напрямки американської думки”, де автор розгядає такі питання, як проблема гумору в ранніх творах Твена та проблема реалізму в повістях письменника. В іншій роботі досліджується розвиток американського реалістичного роману ХІХ століття. Автор показує, яку роль відігравали у чьому процесі новації та своєрідності внесені Твеном.

Особливості стилю та мови творів письменника розглянув Греченюк С. у статті “Острови і міфи творчості Марка Твена”. Багато інших авторів, звертались до постатті Марка Твена та його творчості, зокрема Лібмом З.Я. “Марк Твен”, Александров В. “Марк Твен и Россия”.

Необхідно згадати й критичну статтю “Смуток і сміх Марка Твена” в журналі “Всесвіт”, де Шахова К. детально розглядає соціальні контрасти і моральні конфлікти, що зображуються в творах Марка Твена.

Проте, не всі проблеми ще розроблені. Так, наприклад, немає детальної характеристики творчого методу письменника і окремого розгляду його історичних повістей, зокрема “Жанны д’Арк”.

Мета роботи

Мета даної роботи полягає у тому, щоб повністю розкрити пробелматику повістей Марка Твена “Принц і злидар” та “Янкі при дворі короля Артура”. А також, висвітлити використання історичних фактів, художніх засобів, побудови сюжету, поєднання гумору і сатирою та фантастичного із реальним у повістях.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань як:

– визначення внеску Марка Твена в американську літератуту доби реалізму;

викриття суспільно-політичного устрою Америки в повісті та “Янкі при дворі короля Артура”;

простеження соціальних проблем реалізму;

дослідження жанрової специфіки творів;

визначене місце в повістях гумору та сатири, поєднання фантастичного із реальним.

Структура роботи

Дана курсова робота складається із вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків та бібліографії.

Закрити

Проблематика та поетика повістей Марка Твена „Принц і злидар” та „Янкі при дворі короля Артура”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.