Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Рецепції драматургії О.Олеся в літературознавчій та літературно-критичній думці XX століття. 5

1.1. Творчий шлях письменника. 5

1.2. Символістське світобачення в українській драматургії 7

1.3. Символізм у творчості О. Олеся. 15

Розділ II. Художня своєрідність символістської драматургії О.Олеся. 22

2.1. Символістська драматургія О. Олеся XX  ст. 22

2.2. Сюжет драм О. Олеся. 35

Висновки. 40

Бібліографія. 43

Вступ

О.Олесь – постать у сьогоднішній українській літературі не лише колоритна, а й просто неповторна. Він тонко й проникливо відчував слово, бездоганно вів від першого до останнього рядка настрій твору, проникав у найскладніший перебіг почуттів героя, зливався з ним. Сенс творчого життя Олександра Олеся – це вміння витворити емоційну атмосферу ситуації, прагнення відкрити в звичайному незвичайне. Письменник вміє передати простими, щирими словами всі радощі і болі людського світу. За його символістськими драматичними творами стоїть думка, вони художньо, з неперевершеною силою уяви, натхненно пояснюють життя.

Актуальність роботи. В наш час помітною є тенденція до зменшення інтересу письменників до української тематики. Така ситуація не є сприятливою для розвитку літературного процесу в Україні, не підвищує моральну свідомість нації, не прищеплює пам’яті поколінь і гордості за надбання народу. В багатьох творах О.Олеся дійові особи не “прив’язані” до конкретного місця й часу, вони здебільшого не мають ані імен, ані національної чи соціальної належності. Драматург вводив таку умовність, доведену до абсолютної, і ніби перекладав своєрідний місток до загальнолюдських першооснов буття й моралі, а водночас і до стародавнього народного театру. А там також діяли узагальнені, абстраговані постаті-типи. Сюжет був заснований на міфі – чи християнському, або дохристиянському, що надавало його творам масштабності та значущості.

Мета роботи полягає у дослідженні драматургії Олександра Олеся, у виявлені основних проблем, які порушував драматург, у визначенні особливостей художньої специфіки творів, визначенні місця і ролі драматичних творів Олеся в українському літературному процесі. Звідси випливають такі основні завдання:

- простежити вплив подій початку XX століття на формування О.Олеся як символіста, драматурга;

- виявити основні джерела, з яких Олександр Олесь черпав теми для своєї творчості;

- з’ясувати причини тяжіння письменника до світових образів, певної ліризації у драмах;

- визначити вплив міфології у творах письменника та дослідити їх міфопоетичні особливості;

- порівняти образи та мотиви драматургії Олександра Олеся з п’єсами інших авторів.

Структура роботи. Дослідження драматургії Олександра Олеся складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Особливості драматургії Олександра Олеся

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.