Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

I. Вступ. 3

II. Основна частина. 6

1. Життєвий шлях Генріха Гейне. 8

2. Книга пісень. 18

2.1 Учні стають дослідниками. 27

2.2 Асоціативний аналіз поезії Генріха Гейне “З трояндою в руці...”. 35

III. Висновок. 43

IV.Список літератури. 46

Вступ

Предмет “Зарубіжна література” - важлива складова літературної освіти українських школярів.

Об’єкт вивчення курсу-кращі твори зарубіжних авторів.

Мета курсової роботи –поетичне пізнання світу очима Генріха Гейне. Пропонуючи учням кращі зразки поезії Генріха Гейне, курс зарубіжної літератури має дати загальне уявлення про перебіг літературного процесу, репрезентувати найважливіші етапи розвитку поезії письменника, а також ознайомити з національною своєрідністю та загальнолюдською цінністю включених до програм творів. Сила поетичного почуття завжди збуджує уяву, емоції, думки того, хто сприймає. Відповідно до сучасних пріоритетів в українській школі предмет “Зарубіжна література” покликаний сприяти формуванню особистості, її духовно – ціннісних орієнтацій, культурно – пізнавальних інтересів, естетичного смаку. Головні завдання курсової роботи:

- ознайомлювати з духовними здобутками й художніми відкриттями письменника; сприяти перетворенню духовних цінностей, закарбованих у літературних творах, в індивідуальний досвід;

- вчитися сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, розглядати його в контексті розвитку культури;

- розвивати почуття і мислення,свою читацьку культуру та творчі здібності, сприяти своєму індивідуальному самовиявленню;

- розширювати читацький досвід, прищеплювати критерії для орієнтації на ринку сучасних друкованих видань, вчитися самостійно вибирати книжку та спілкуватися з нею, ознайомлюватися із кращими перекладами та українськими майстрами перекладу;

- виховувати толерантність до іншої точки зору, повагу до інших національних традицій; формувати вміння бачити світовий контекст української літератури і через нього на новому рівні усвідомлювати її національну своєрідність, її здобутки та внесок у розвиток світової культури; готуватися до життєдіяльності у полі культурному просторі.

Об’єктом вивчення курсової роботи методики викладання зарубіжної літератури є художній твір, його духовна – етична сутність та естетична специфіка.

У центрі уроків літератури знаходиться аналіз та інтерпретація художнього твору. Актуальним є, де можливо, залучати різні контексти – літературного процесу і відповідні етапи культурно –історичного розвитку. Вчитель має дібрати споріднені факти з інших видів мистецтв, забезпечити засвоєння необхідного мінімуму теоретико – літературних знань. Проте ознайомлення з різними контекстами, теоретико – літературними поняттями та компаративними зв’язками не є основними напрямками в роботі вчителя літератури, а лише додатковими засобами розкриття художньої своєрідності та етичного сенсу твору. Пріоритет залишається за аналізом поетики та концепції твору з метою подальшого інтегрування здобутих знань у духовний світ учнів.

Переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості передбачає індивідуально – диференційований підхід, згідно з котрим у центрі процесу навчання знаходиться особистість учня, формування якої на уроках літератури має спрямовуватися засобами словесного мистецтва та педагогічної майстерності.

У курсовій роботі я використав урок-семінар за поезіями Г. Гейне “Сосна” та “Лорелей”, побудований на основі проблемних завдань. Тому широко використовую на уроках елементи компаративного аналізу. Зіставляю твір з його перекладом чи перекладами, простежую розвиток його проблематики, образів у літературах народів світу тощо. Також урок – бесіду з використанням випереджаючих завдань учням. Відомо, що великі труднощі в школі викликає вивчення ліричних творів. Але ж поезія вимагає від читача активної роботи думки і уяви. Як важко часом буває школярам проникнути в глибину ліричного твору!

Робота над віршом включає в себе більш зосереджену увагу до біографії і особистості автора, своєрідність національної культури різних народів, і таке інше.

Щоб розширити знання про життєвий і творчий шлях письменника; підготувати до сприйняття поезії Г. Гейне, показати багатюще розмаїття почуттів і думок митця; вчити читати і розуміти поезії; виховувати почуття прекрасного, вміння співпереживати, прагнення до самовдосконалення.

На розвиток асоціативного мислення зверталась увага в методиці, але фрагментарно. На наш погляд, ця робота повинна стати основною на уроках вивчення ліричних творів. Цілеспрямована і систематична робота над авторськими асоціативними ланцюжками, збагачення власних асоціацій поетичними образами дозволить сприймати світовий літературний процес як цілісний і різнобарвний.

Окрім бесіди, інтелектуальний розвиток учнів забезпечують й інші методи та прийоми: усне малювання, різні види переказів тексту, розповідь про ключові епізоди за ілюстраціями до твору, рольові ігри.

В своїй курсовій роботі я використаю таких авторів О. Ф. Зеленського з його працею “Співчутливіший з усіх письменників...”, Немиришина П. І. Генріх Гейне. “Книга пісень”, І. С. Гвоздикова та його праця “Учні стають дослідниками”, О. В. Орлова “З трояндою в руці...” асоціативний аналіз поезії Генріха Гейне.

Закрити

Життєвий шлях поезії Генріха Гейне

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.