Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Теорії надлюдини в інтерпретації  Б. Шоу. 6

1.1 Філософія „надлюдини” Ф. Ніцше як поштовх до написання драми. 6

1.2 Б. Шоу та його бачення надлюдини. 10

Висновки до І розділу. 12

Розділ ІІ. Образ Дон Жуана як крок до надлюдини. 13

2.1 Еволюція образу Дон Жуана. 13

2.2 Дон Жуан у розумінні Б. Шоу. 14

Висновки до ІІ розділу. 17

Розділ ІІІ. Мозаїка характерів героїв у творі та їх характеристика. 18

3.1 Драма Шоу та її „російська” критика. 18

3.2 Герої Б. Шоу та їх світобачення. 20

3.3 Місце жінки у філософії Б. Шоу. 22

Висновки до ІІІ розділу. 25

Висновки. 26

Список використаної літератури. 28

Вступ

Під впливом дискусій на філософські теми у ІХ столітті та зародженням фемінізму Б. Шоу пише драму „Людина та надлюдина”. Слід наголосити, що цим твором англійський драматург перекреслив уявлення своїх сучасників про те, хто має бути домінуючим: чоловік чи жінка. Безсумнівно, що всі сприймають цю драму по-різному, адже автор використовує іронію. Цікаво навіть те, що Б.Шоувводить у свій твір вічний образ Дон Жуана, за допомогою якого і хоче висвітлити переваги жіночої статі.

У творі стосунки між чоловіком та жінкою можна ототожнити із стосунками „керівник-підлеглий”. При чому підлеглий, тобто чоловік, навіть іне намагається опиратися керівникові, хоча він і має вибір і повне право це зробити. Ось тут і помітно початок нової ери – фемінізму. Жінки поступово стають повноцінними членами суспільства. Розгортаючи таким чином події у творі письменник підводить читачів дорозкриття суті надлюдини.

Існуючийна початкових стадіяхфемінізм залишив свій відбиток і багато митців, зокрема Ф. Ніцше та Б. Шоу, вважають, що зразком високодуховної людини є жінка, яка зможе дати життя і опікуватися людьми нової ери, які будуть такими ж досконалими як і вона.

Актуальність дослідження полягає у тому, що у драмі порушуєтьсяне тільки проблема пошуку надлюдини, а також використання жінкою своїх прав. Сьогодення показує, що жінки вже досягли певних результатів, так як вони можуть бути керівниками компаній і робити все краще, ніж чоловіки.

Об’єктом дослідження є сукупність елементів створеної філософської теорії Б. Шоу та її висвітлення як основи для написання англійським драматургом драми „Людина та надлюдина”.

Предметом дослідження є текст комедії із філософією „Людина та надлюдина” Б. Шоу.

Об’єкт та предмет даного дослідження потребують визначення мети дослідження.

Мета дослідження полягає у знаходженні всіх аспектів філософії Б. Шоу та визначенні світогляду героїв драми та її філософської основи. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення таких завдань:

простежити основи різних теорій людини;

визначити мотиви написання драми і роль Ф. Ніцше;

висвітлити образ Дон Жуана у відображенні „надлюдини”;

виокремити роль жінки у філософській теорії Б. Шоу.

Огляд критичної літератури. Під час дослідженняфілософської основи драми „Людина та надлюдина” було використано ряд літературних джерел написаних філософами та критиками. Одним з перших джерел був використаний збірник наукових праць „Камінний господар” Лесі Українки та феномен середньовіччя. [6] Зокрема, для дослідження була обрана стаття Зелінської Л. В., де автор подає різні концепції, які існували та існують щодо такого поняття, принципу „вільної волі”. Длярозуміння образу Дон Жуана це поняття, як вважає автор, було найкращим. До того ж, щоб остаточно розібратись потрібно внести ще й образ жінки. І тут, на рівні різних культур можна спостерігати, що чоловік – основне, ажінка – додатковий матеріал.

Інша праця, яка дає конструктивну характеристику творчості Б. Шоу, а також його твору є книга Емріса Х. [12]. Тут подаються різні аспекти пошуку Б. Шоу теорії „надлюдини”, імена та праці філософів до яких він звертався. Не менш важливим є висвітлення критикина цю драму з бокуросійського письменника Л. Толстого. Він звинувачував Б. Шоу у жартівливому ставленні до серйозних речей.

Основною працею, яка використовувалась під час дослідження був твір Ф. Ніцше„Так казав Заратустра”.[7] У даній книзі подане повне тлумачення поняття „надлюдини” Ф. Ніцше. Порівнюючи два твори Б. Шоу та Ф. Ніцше випливають певні подібності та відмінності у тлумаченні цієї реалії, що є суттєво важливими для визначення теорії „надлюдини” Б. Шоу.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, які були використані у даній роботі.

У вступі висвітлено актуальність, предмет, об’єкт, мету та завдання роботи, які потрібно вирішити підчас дослідження.

У першому розділі подаютьсятеорії людини та надлюдини,які Б. Шоувзявяк основу для створення своєї теорії.

У другому розділі відображено концепції образу Дон Жуанау різні епохи та застосування цього образу Б. Шоу у драмі.

У третьому розділі подано світогляд героїв та роль жінки у драмі.

У висновках підсумовуються всі аспектиданого дослідження.

Список використаної літератури налічує 12 позиції та 1 позиція із всесвітньої мережі Інтернет, які подають різні критичні матеріали щодо творчості Б. Шоу.

Закрити

Дослідження комедії із філософією "Людина та надлюдина" Бернарда Шоу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.