Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Основна частина. 6

Розділ І. Особливість англійського реалізму і його зв’язок з літературою і традиціями Просвітництва. 6

1.1. Три періоди англійського реалізму. 6

1.2. Чарльз Діккенс – типовий представник англійської літератури епохи „Вікторіанства”  7

Розділ ІІ. Творчість Чарлза Діккенса як втілення основних рис реалізму в англійській літературі 16

2.1. Психологізм – основна художня манера письменника Ч. Діккенса. 16

2.2. Специфіка дитячої теми у творчості Ч.Діккенса. 18

2.3. Внесок Чарльза Діккенса у розвиток англійської літератури. 19

Висновки. 24

Список використаної літератури. 28

Додаток. 30

Вступ

Діккенс — письменник вікторіанської епохи, який не тільки відобразив її в своїх творах і порушив проблеми, котрі хвилювали англійське суспільство, а й пробував їх розв'язувати. Його активна літературна І громадська діяльність сприяла великим змінам — ліквідації боргових тюрем, реформ у галузі освіти і судочинства, збільшенню кількості доброчинних організацій і відродженню меценацтва. Його любов до бідних і скривджених була справжньою, а не фальшивою, для нього вони були такими ж повноправними членами суспільства, як і заможні, їм він дарував усю силу свого таланту, усю свою любов, відкривши їм поезію їхнього буденного життя, і став, за словами С.Цвейга, символом Англії прозаїчної.

Діккенс — письменник-реаліст, причому корені його реалізму сягають глибин національного буття, не залишаються на побутовому рівні і надають його творам ностальгічної тональності; вони є важливою складовою творчого методу письменника, котрий був вдячним учнем як романтиків, так сентименталістів, за що Діккенсу неодноразово діставалося від радянських літературознавців, котрі вбачали в пропаганді братньої любові, примирення і порозуміння класів не що інше, як вияв ідейної обмеженості письменника.

Слава Діккенса дещо потьмяніла на початку XX ст., суворого і позбавленого будь-яких сентиментів, щоб у середині 50-х спалахнути ще яскравіше, тим самим довівши неперехідну вартість ідей любові, людяності, добра і справедливості, які проповідував письменник у своїх творах.

Чітко задекларована позиція письменника-гуманіста зробила Діккенса близьким і зрозумілим усім, кому не байдужі ідеї, проголошені автором.

Саме цим пояснюється величезний успіх творів Діккенса не тільки в Англії, а й за її межами, зокрема в Україні.

Актуальність теми. Письменник Чарльз Діккенс – явище світового масштабу, незвичайна особистість. Перефразуючи відомий вираз про атом, можна сказати, що талант – невичерпний як атом. Талант можна вивчати безкінечно і кожний раз знаходити в ньому щось нове і корисне. Саме тому творчість Чарльза Діккенса була і залишається для вже котрого покоління читачів в Англії і далеко за її межами важливою, потрібною , актуальною.

Наукова розробка теми. У чому секрет незмінної популярності Чарльза Діккенса? На це запитання спробувала відповісти К. Шахова у статті „Смуток і сміх Чарльза Діккенса”: «...Діккенса люблять тому, що він був митцем величезного, незвичайного таланту, освітленого великою добротою, пристрасною любов'ю до людей. Його доброта була не споглядальна, а активна, наступальна, дійова. Він не просто симпатизував людям або в гарних словах декларував свою любов до них, а все життя, повсякчасно, всіма своїми творами і всіма своїми вчинками доводив цю любов. Робив усе, що міг, навіть більше, ніж міг, допомагаючи гнаним і нещасним, слабим і голодним» [29,55].

«Просійте світову прозу, залишиться Діккенс...» Це слова Л. Н. Толстого, думка автора «Війни і миру”[9,104]

„ Чарльз Діккенс — письменник народний, а для того, щоб бути народним письменником, як писав у своїй незакінченій статті «Про роман Ч. Діккенса «Домбі і син» О.Островський, мало любові до Батьківщини, — любов дає тільки енергію, почуття, а змісту не дає; потрібно ще знати добре свій народ, зійтися з ним якомога ближче, зріднитися» [12,215].

Відомий російський дослідник англійської літератури Е. Ю. Генієва писала: „Діккенс -письменник дуже різнобічний. Добрий, смішний, карикатурний на початку творчого шляху, трагічний, повний скепсису, іронії, психологічних прозрінь - в кінці.”[1,6]

Джон Прістлі у книжці «Комічні характери в англійській літературі» писав про романи Діккенса, що «тут виникає світ, осяяний своїм особливим світлом, живими променями гумору й товариськості, що наближає його до нас і наділяє його властивостями однієї з тихий утопій, що ними віддавна втішалася уява людини, її спрагле земне початок і початок божественне, спрямоване до світобудови».[13,82] Це дуже влучно — про утопію. Утопія завше протистоїть реальному.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є чисельні твори англійського письменника Чарльза Діккенса: романи, повісті, оповідання, нариси тощо.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є непересічний талант знаменитого письменника Ч. Діккенса, його уміння сказати нове переконливе слово про людину, про її хист і мерзенність, показати під новим кутом зору світ людей і природи.

Мета дослідження. Метою дослідження є висвітлення питання, що нового, корисного вніс письменник Чарльз Діккенс у розвиток англійської літератури, чим він відрізняється від багатьох інших англійських майстрів пера, що нового сказав своїми творами людству, чому і за що шанують його твори численні читачі на всіх континентах планети.

Завдання:

- прочитати основні твори Ч. Діккенса і визначити головні думки цих творів;

- вивчити критичну літературу про англійських письменників;

- ознайомитись з періодичними виданнями, що висвітлюють дане питання;

- скласти план написання роботи, визначивши основні аспекти:

- скласти список використаних джерел.

Закрити

Вклад письменника Чарльза Діккенса у розвиток англійської літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.