Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Релігійність Тараса Шевченка. 6

2. Біблійні сюжети і мотиви у творчості Т. Г. Шевченка. 10

3. Поема «Марія» - найкраща перлина релігійної поезії 19

4. «Псалми Давидові» - високохудожні переклади давніх релігійних молитов. 24

Висновок. 26

Список використаної літератури. 29

Вступ

Актуальність теми. Тарас Григорович Шевченко відомий всьому світові як славетний народний поет, прозаїк, художник, гравер, літературний критик, актор, співак, фольклорист та краєзнавець. Його творчий спадок і зараз, через півтора століття не втрачає своєї краси, сили та актуальності.

Епоха, осяяна геніальним словом нашого великого українського Вчителя і пророка, має свій конкретний початок невмирущим «Кобзарем», але не має закінчення уже протягом другого століття. І ніколи не буде мати у прийдешні віки, бо кожне нове покоління відкриватиме у його творах незгасне яскраве світло дум і помислів для себе.

Ознайомившись із джерелами для написання курсової роботи можна стверджувати про актуальність обраної теми, яка і на сьогоднішній день не тільки не втратила наукового інтересу і значення, а навпаки, потребує подальшого вивчення і аналізу. У творах Т.Шевченка вбачається його «біблійність» не тільки у відношенні до тем, які він брав з Біблії, але й часто у висловлених звертаннях до Бога – у високо поетичних молитвах. Проголошуючи ідеї, основані на Євангелії, на новозавітній правді науки, Шевченко виявив свій глибокий християнський світогляд, що свідчить про глибокі знання релігії.

Світогляд, життєва філософія, етика і релігійність Шевченка наскрізь пройняті Святим Письмом. Свята Біблія супроводжувала його все життя. В дитинстві він не лише слухав, як його батько читав «Мінею» в неділю по полудні, але й частини Святого Письма; потім він вчився читати й писати з єдиного в тих часах підручника – Біблії. Як круглий сирота він служив у різних дяків. «Тарас знав тоді увесь Псалтир напам’ять… Виразне й голосне читання Тарасове подобалося людям, його охоче кликали, де траплялась потреба читати Псалтир. І не було в селі поховано ні одного мерця, над яким би Тарас не читав би Псалтиря » (О. Кониський). Потім на службі у попа у вільний час перечитував «Життя святих». Під час вивчення малярства в Академії мистецтв у Петербурзі його учитель Брюллов рекомендував Шевченку вибирати теми з Біблії або з історії греків і римлян. Тоді Біблія стала для нього основною книгою, яку він пильно читав, докладно вивчав усі події, щоб розуміти їх для своєї малярської роботи. Після арешту під час перебування у в’язниці, потім на засланні йому дозволено мати тільки Біблію.

Шевченка глибоко зворушувала доля Ісуса Христа, який зазнав страшних мук в ім’я спасіння людей, проніс свій хрест до кінця і не схибив. Та й сам поет усім своїм життям дав приклад найтоншої альтруїстичної етики, за правду не боявся згинуть, став апостолом великого Христового слова. Вплив Біблії яскраво й виразно відбивається скрізь: і в поезіях Шевченка, і в прозі писаній російською мовою, і в «Записках» його і навіть в листах до приятелів і до знайомих.

У «Давидових псалмах», поемах «Царі», «Неофіти», «Марія», переспівах старозавітних пророків, використовуючи відшліфовані віками образи-символи, алегорії, сюжети, Шевченко висловив загальнолюдські ідеали, висповідав свою душу, відкрив світові істину, засудив несправедливість.

Шевченко був обізнаний з різними релігіями (іудаїзм з його «Старим Завітом», буддизм, християнство, слов’янська й антична міфології). Широко використовував міфологію в багатьох творах «Кобзаря», зокрема, в «Неофітах».

Вершиною у творчості поета є поема «Марія». Шевченко послідовно йде за євангельським сюжетом, лише в одному відходить від біблійної легенди: за Шевченком Марія мала чоловіка – провозвістителя месії – і, як і кожна жінка, в муках народила сина.

Про що б не писав Шевченко (про чехів – «Єретик», росіян – «Притча про блудного сина», чеченців – «Кавказ», євреїв – «Марія», «Саул» та інші) він завжди думкою линув у світ України.

Після заслання, маючи за плечима тяжкий досвід – перенісши вигнання й осміювання, Шевченко здійснив переспіви біблійних пророків. Їхня доля, людиноподібний пафос творчості імпонували поетові. Крім Ісаї, переспівує Ієзекіїля, Осію, пише вірш «Пророк», де визначає покликання поета – «Святую правду возвістить».

До міфологічних та біблійних мотивів Шевченко досить часто звертався у малярстві. Він розмальовував церкви в Україні, зокрема в маєтку Лизогуба; створив малюнки «Апостол Петро», «Самаритянка», «Свята родина», «Смерть Марії», «Притча про робітників на винограднику», «Розп’яття» (Див. додатки).

У курсовій роботі ставиться мета дослідити творчість Т. Шевченка через призму літературознавчих праць науковців, дослідників у контексті висвітлення окремих творів Великого Кобзаря релігійної тематики.

Досягнення мети передбачається через постановку таких завдань:

- характеристика творчості Т. Шевченка у якій присутні біблійні мотиви;

- аналіз художніх текстів і процесів досліджуваного періоду на прикладі окремих праць Тараса Григоровича;

- теоретичне та історико–літературне значення релігійності у творчості Кобзаря.

Аналізуючи творчість Тараса Шевченка, науково-літературознавчі джерела з даного питання, відмічаючи глибокі знання Шевченком Святого Письма, вбачаю окреслення новизни творчого потенціалу Кобзаря як серед ранніх творів, так і серед останніх його праць. Принцип новизни полягає в органічному вписуванні творів Шевченка в наше сьогодення, систематичне вивчення і віра у здійснення пророцтва українського поета, заповнення численних лакун багатої літературної спадщини Великого Кобзаря.

Курсова робота «Біблія у творчості Тараса Григоровича Шевченка» складається зі вступу, основної частини з окремими розділами, висновком та додатками. В кінці роботи представлено бібліографічний список використаних джерел.

Закрити

Світова велич Тараса Григоровича Шевченка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.