Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Основна частина. 5

Розділ I. Проблематика збірки „Книга пісень”. 5

1.1. Загальна характеристика німецької літератури кін. XVIII – поч. XIX ст. 5

1.2. Поезія Гейне у контексті німецького романтизму. 6

1.3. Відображення романтичних тенденцій у поезії Гейне  на прикладі збірки “Книга пісень”. 8

1.3.1. Композиція та романтичні мотиви збірки. 8

1.3.2. Автобіографічні мотиви збірки. 14

1.4. Громадянський протест у творі як виклик дворянсько-бюргерській моралі 16

Розділ II. Художня своєрідність книги. 20

2.1. Зображення ліричного героя та героїні у збірці 20

2.2. Зв’язок книги із фольклором. 22

2.3. Художні засоби у збірці 24

Висновки. 28

Бібліографія. 30

Вступ

Актуальність теми

Генріх Гейне – одна з найпомітніших постатей в історії німецької літератури XIX століття. Цей період (кін. XVIII- поч.XIX ст.) відзначався великими змінами в літературному процесі Німеччини, характеризувався розвитком романтизму в літературі та появою реалістичних тенденцій. Всі ці явища яскраво відобразились у творчості Гейне. Не було мабуть жодного сучасного поетові важливого суспільного чи мистецького явища, яке б не дістало осмислення й оцінки в його творах. Більшість літературознавців вважають, що поетична збірка поета „Книга пісень” є чудовим прикладом взаємопроникнення романтизму і реалізму. Вона стала завершенням цілого етапу в історії німецької поезії і початком багатьох нових явищ в ліриці. Вивчення та аналіз цього твору допомагає краще орієнтуватися в літературних процесах того часу, змальовує чітку картину епохи, в якій жив і творив митець, поглиблює знання та розуміння різних літературних течій. Ось чому, на мою думку, вивчення цього твору є дуже важливим і актуальним.

До того ж, „Книга пісень” - це наслідок душевних переживань автора, його сердечного болю. Вона розкриває внутрішні переживання головного героя, спонукає читачів співчувати йому. Це вірші, які говорять до серця. Вони не можуть залишити байдужою жодну людину, яка будь-коли у своєму житті переживала біль нерозділеного кохання або розчарування. Тому ця збірка є актуальною і знаходить відгук, як у читачів того часу, так і тепер.

Стан розробки проблеми

Проблематику збірки та її своєрідність досліджувала велика кількість літературознавців таких, як Артамонов С.Д., Матузова Н.М., Наливайко Д., Первомайський Л. та багато інших. Дехто оцінює її як чудовий приклад романтизму, ліричний вияв нерозділеного кохання поета. Інші вбачають у збірці й реалістичні настрої. Так наприклад Матузова Н.М. по - новому сприймає типову для романтизму тему нерозділеного кохання. Вбачає тут проблему соціальної нерівності. А Гіждеу С.П. у своїй книзі „Генріх Гейне” вірші невимовного смутку поета оцінює як відголосок настроїв незадоволення, широко розповсюджених по всій Європі за часів епохи Реставрації. Згідно слів Гіждеу, у віршах молодого Гейне його сучасники знаходили немало знайомого і традиційного, і ще більше нового, ні з чим не зрівнянного й неповторного. Багато літературознавців вбачають у збірці й протести проти тогочасної дворянсько- бюргерської моралі.

Мета роботи

Мета даної роботи полягає у тому, щоб визначити проблематику збірки „Книга пісень” та розглянути художню своєрідність, дослідити, як зміни в німецькій літературі кін.XVIII – поч.XIXст. вплинули на лірику поета, які тенденції відобразились у його творі. Слід дізнатися також, який відбиток у німецькій літературі залишила творчість автора, у чому полягає новаторство і традиційність лірики митця.

Для досягнення даної мети, слід виконати такі завдання:

1. Дати коротку характеристику німецькій літературі кін.XVIII – поч.XIXст.

2. Визначити романтичні тенденціїу творчості Гейне на прикладі збірки „Книга пісень”.

3. Дослідити особливості композиції твору.

4. Розглянути способи зображення природи у збірці.

5. Дослідити вплив фольклору на книгу.

Закрити

Проблематика збірки "Книга пісень" Генріха Гейне

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.