Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Особливість літературного процесу другої половини ХІХ ст. 3

1.1. Значення літературного процесу. 3

1.2. Історичне підґрунтя розвитку літератури. 4

1.3. Культурно-мистецьке життя: література, як його визначальна риса. 7

Розділ ІІ. Життя і творчість письменників періоду утвердження критичного реалізму (50-60-ті рр.) 10

2.1. Поезія Глібова. Байка як малюнок злободенності життя. 10

2.2. Степан Руданський “забутий і невідомий”. 12

2.3. Громадська діяльність П. Куліша: значення його творчості 13

2.4. Майстер народних оповідань: новатор жанру Марко Вовчок. 16

2.5. Прозаїки “Основи” і загальна характеристика періоду. 18

Розділ ІІІ. Період розвитку критичного реалізму (70-80-ті рр.). 20

3.1. “Не бійтеся заглядати у словник…” Б. Грінченко. 20

3.2 Перехід від романтизму до реалізму. “Кайдашева сім’я” Нечуя Левицького  21

3.3 Культурно-громадський діяч. 24

3.5 Корифей українського театру. 27

Розділ ІV. Культура на зламі століть. 29

4.1. Драматургія. 29

4.2. Борці за народну волю в поезії Грабовського. 32

4.3. І. Франко, Л. Українка і видавнича діяльність. 33

Висновки. 39

Список використаних джерел та літератури. 40

Посилання. 43

Вступ

В період становлення і розвитку сучасної української державності дана тема є актуальною, тому що вона розкривається без багатовікового ідеологічного забарвлення, характерного в радянські часи. Окрім правдивого висвітлення історичних подій актуальність вбачається і в тому, що художня література стала виразником суспільних і морально-етичних ідеалів грандіозного руху мас, що вимагали революційного оновлення їх тяжкого становища.

Література другої пол. ХІХ ст. – відносно короткий за часом період розвитку нового письменства, проте за активністю вторгнення у суспільне життя, за напруженістю, за насиченістю подій, за інтенсивністю пошуків нових художніх методів, за стильовим та жанровим розмаїттям їй належить одне з найвизначніших місць у духовній культурі народу.

Українська література кінця ХІХ ст. позначена численними художніми відкриттями, зародженням нової літератури, різних напрямків, течій, стилів. Відомий мистецтвознавець В.В. Ванслов зазначає, що прогрес відбувається і може бути зрозумілим лише як суперечливий розвиток по спіралі, тобто діалектично: “Художній розвиток не може і не повинен розумітися як прямолінійний маршоподібний рух вверх або як зміна ізольованих, якісно невідповідних явищ” [1;60].

Завдання курсової роботи полягає у відтворенні розвитку напрямів, течій, стилів. Розкриває передумови класової та революційної боротьби українського народу за незалежність. Мета полягає у правдивому відтворені історичного минулого.

У ході роботи використана найновіша літературознавча і методологічна література, здобутки літературної критики та останні досягнення в галузі інформаційних технологій.

Практична значимість роботи полягає в тому, що вона може бути використана при роботі в школі і при висвітленні даної теми у вищих навчальних закладах.

Закрити

Особливість літературного процесу другої половини ХІХ ст

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.