Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Сутність героїчно-травестійного в “Енеїді” Вергілія і Котляревського. 6

Розділ II. Бурлескно-травестійний жанр “Енеїди” Котляревського і героїчний жанр “Енеїди” Вергілія. 10

II.1. Система персонажів і прийоми їх зображення у творах. 11

II.2. Стилістичні способи зображення героїчного в “Енеїді” Вергілія та травестійного в “Енеїді” Котляревського (методи, форми, лексичні засоби). 18

Висновки. 22

Список використаної літератури. 24

Вступ

В останні десятиріччя для нашого народу характерним є повернення до духовних коренів, до своєї історії. Тому особливо важливим, цікавим та доцільним євивчати українську літературу, українських класиків. В такий спосіб ми пізнаємо український характер, простежуємо формування світогляду народу.

Вивчаючи українських класиків, їх твори, світобачення, філософські ідеї, політичні переконання,п отрібно враховувати зовнішнє середовище, в якому розвивалася українська література, повинні вивчати її на фоні та із врахуванням розвитку світової літератури. Адже, тодіми краще розумітимемо процеси, які відбувалися в українській літературі, зможемо об’єктивно оцінити їх значення,відстежити взаємовплив української і зарубіжної літератур. Таким чином, ми можемо зрозуміти, як формувалася система цінностей нашого народу, його духовна культура, зможемо виявити джерела і витоки тих чи інших світоглядних позицій.

В зв’язку з цимцікавим і надзвичайнокорисним є дослідження твору І.Котляревського “Енеїда” та зівставлення його з однойменним твором Вергілія. “Енеїда” Вергілія і “Енеїда” Котляревського - це два безсмертних шедеври світової літературної скарбниці, які упродовж всієї історії розвитку літератури привертали увагу критиків і читачів, бо обидва порушують вічні моральні проблеми людства, знайомлять нас з історією, духовними надбаннями та менталітетом народів. Відомо, що “Енеїда” Котляревського перекладалася російською, чеською, білоруською, англійською, французькою, німецькою мовами. Існує багато перекладів Вергілієвої “Енеїди”, зокрема, безцінним є переклад І.Блюсова.

Задум та історія написання, сюжетні лінії і жанрові особливості цих творів обумовили тему, об’єкт і предмет нашого дослідження.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямовується основна увага дослідника, оскільки предмет визначає тему дослідження (назву роботи). Таким чином, об’єкт дослідження - це явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення, а предмет дослідження міститься в межах об’єкта [12, 30].

Об’єктом нашого дослідження є твори “Енеїда” Вергілія та “Енеїда” Котляревського.

Предметом дослідження є героїчне та травестійне у даних творах.

Вивченням “Енеїди” Котляревського займалося багато вітчизняних літературознавців, істориків. Зокрема, Малашко А., Кирилюк Є., Степанишин Б.,Яценко М.,Шабліовський Є., Корницька Г., Морозова Л.,Рогозинський В., Скуратівський В. Значно менше працьприсвячено “Енеїді” Вергілія. Серед авторів, які займалися вивченням цього твору, хочемо відзначити Махінову А., Тронського І., Тахо-Годі А., Аверинцева С., Шервінського С. та інших.

Доволі часто ці твори вивчаються окремо один від одного, відособлено. Проте, особливий інтерес представляє вивчення цих творів разом, шляхом порівняння їх і зівставлення один з одним.

Тому метою нашого дослідження було вивчення героїчного і травестійного у творах ”Енеїда” Вергілія і Котляревського.

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення ряду завдань:

- дослідження історії написання та провідних ідей творів, як основи героїчного і травестійного в “Енеїді” Вергілія і “Енеїді” Котляревського;

- вивчення історичних подій, порівняння сюжетних ліній у творах;

- дослідження жанрових особливостей та літературних прийомів у творах Вергілія і Котляревського, що використовуються для відображення героїчного і травестійного.

Зазначені мета та завдання зумовили структурно-логічну будову даної роботи. В першому розділі “Сутність героїчно-травестійного в “Енеїді” Вергілія і Котляревського” ми зупиняємося на провідній ідеї твору – утвердженні Римської імперії, аналізуємо передумови написання, сюжетну побудову твору, зосереджуємо увагу на героїчному у поемі та засобах його зображення.

Разом з тим ми аналізуємо особливості травестійної переробки українським поетом римського оригіналу, відзначаємо високу майстерність І.Котляревського.

У другому розділі “Бурлескно-травестійний жанр “Енеїди” Котляревського і героїчний жанр “Енеїди” Вергілія” розглядаються, аналізуються та порівнюються літературні засоби, прийоми зображення героїчного і травестійного в даних творах. Зокрема, система персонажів і прийоми їх зображення у творах; стилістичні способи зображення героїчного і травестійного.

У висновках підсумовуються результати нашого дослідження, аналізується ступінь досягнення поставленої мети.

Закрити

Героїчне і травестійне в «Енеїді» Вергілія і Котляревського

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.