Типи вищої нервової діяльності, як природна основа темпераменту

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальне поняття про темперамент

2. Основні властивості темпераменту

3. Властивості нервової системи

4. Психологічна характеристика типів темпераменту

5. Класифікація типів ВНД

6. Співвідношення типів ВНД з властивостями темпераменту

Висновок

Список використовуваної літератури

1.ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТ.

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінностей між людьми - відмінності по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційній вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки і діяльності. Проте темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою. Проте при всьому різноманітті підходів до проблеми, учені і практики визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується особа як соціальна істота.

Темперамент відображає динамічні аспекти поведінки, переважно природженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково поєднуються один з одним, а закономірно зв'язані між собою, утворюючи певну організацію, структуру, що характеризує 3 темпераменти.

Отже, під темпераментом слід розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, які, однаково виявляючись в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.

До властивостей темпераменту відносяться індивідуальні особливості, які:

1.Регулюють динаміку психічної діяльності в цілому;

2.Характеризують особливості динаміки окремих психічних процесів;

3.Мають стійкий і постійний характер і зберігаються в розвитку впродовж тривалого відрізка часу;

4.Знаходяться в строго закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту;

5.Однозначно обумовлені загальним типом нервової системи.

Користуючись певними ознаками, можна з достатньою визначеністю відрізнити властивості темпераменту від всіх інших психічних властивостей особи.


2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ.

До властивостей темпераменту можна віднести ті відмітні, індивідуальні ознаки людини, які визначають собою динамічні аспекти всіх його видів діяльності, характеризують особливості протікання психічних процесів, мають більш менш стійкий характер, зберігаються протягом тривалого часу, виявляючись незабаром після народження (після того, як центральна нервова система набуває специфічно людської форми). Вважають, що властивості темпераменту визначаються в основному властивостями нервової системи людини.

Радянський психофізіолог В.М. Русалов, спираючись на нову концепцію властивостей нервової системи, запропонував на її основі сучасніше трактування властивостей темпераменту. Виходячи з теорії функціональної системи П.К. Анохина, що включає чотири блоки зберігання, циркуляції і переробки інформації (блок аферентного синтезу, програмування (ухвалення рішень), виконання і зворотного зв'язку), Русалов виділив чотири пов'язані з ними властивостями темпераменту, що відповідають за широту або вузькість аферентного синтезу (ступінь напруженості взаємодії організму з середовищем), легкість перемикання з однієї програми поведінки на іншу, швидкість виконання поточної програми поведінки і чутливість до неспівпадання реального результату дії з його акцептором.

Відповідно до цього традиційна психофізіологічна оцінка темпераменту змінюється і замість двох параметрів – активності і чутливості – включає вже чотири компоненти: ергічність (витривалість), пластичність, швидкість і емоційність (чутливість). Всі ці компоненти темпераменту, на думку В.М. Русалова, біологічно і генетично обумовлені. Темперамент залежить від властивостей нервової системи, а вони в свою чергу розуміються як основні характеристики функціональних систем, що забезпечують інтеграційну, аналітичну і синтетичну діяльність мозку, всієї нервової системи в цілому.

Психологічна характеристика типів темпераментів визначається наступними основними його властивостями:

Сензітівность – про цю властивість ми судимо по тому, яка найменша сила зовнішніх дій, необхідна для виникнення якої-небудь психологічної реакції людини, і яка швидкість виникнення цієї реакції.

Реактивність – про цю властивість судять по тому, який ступінь мимовільності реакцій на зовнішні або внутрішні дії однакової сили.

Активність – про цю властивість судять по тому, з яким ступенем активності людина впливає на зовнішній світ і долає перешкоди при здійсненні цілей. Сюди відносяться цілеспрямованість і наполегливість в досягненні мети, зосередженість уваги в тривалій роботі.

Співвідношення активності і реактивності – про цю властивість судять за швидкістю протікання різних психологічних реакцій і процесів: швидкості рухів, темпу мови, винахідливості, швидкості запам'ятовування, швидкості розуму.

Пластичність і ригідність – про цю властивість судять по тому, наскільки легко і гнучко пристосовується людина до зовнішніх дій або, навпаки, наскільки інертні і відсталі його поведінка, звички, думки.

Екстраверсія і інтроверсія – про цю властивість судять по тому, від чого переважно залежить реакції і діяльність людини – від зовнішніх вражень, що виникають в даний момент (екстравертированість) або від образів, уявлень і думок, пов'язаних з минулим і майбутнім (інтровертированість).

Емоційна збудливість – про цю властивість судять по тому, наскільки слабка дія необхідна для виникнення емоційної реакції і з якою швидкістю вона виникає.


3. ВЛАСТИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

Під властивостями нервової системи розуміються такі стійкі її якості, які є природженими. До таких властивостей належать:

1.Сила нервової системи по відношенню до збудження, тобто її здатність тривало витримувати, не виявляючи позамежного гальмування, інтенсивні навантаження, що часто повторюються.

2.Сила нервової системи по відношенню до гальмування, тобто здатність витримувати тривалі гальмівні впливи, що часто повторюються.

3.Врівноваженість нервової системи по відношенню до збудження і гальмування, яка виявляється в однаковій реактивності нервової системи у відповідь на збудливі і гальмівні впливи.

4.Лабільність нервової системи, що оцінюється за швидкістю виникнення і припинення нервового процесу збудження або гальмування.

Слабкість нервових процесів характеризується нездатністю нервових клітин витримувати тривале і концентроване збудження і гальмування. При дії вельми сильних подразників нервові клітини швидко переходять в стан охоронного гальмування. Таким чином, в слабкій нервовій системі нервові клітини відрізняються низькою працездатністю, їх енергія швидко виснажується. Та зате слабка нервова система володіє великою чутливістю: навіть на слабкі подразники вона дає відповідну реакцію.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Типи вищої нервової діяльності, як природна основа темпераменту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.