Основні підходи до психодіагностики мотивації

Мотив - реальний або уявний предмет потреби, спонукаючий і направляючий на себе діяльність людини.

Прямі методи психодіагностики мотиваційної сфери особистості

У основі цих методів лежить перший критерій (пряма оцінка представлень людини про причини або особливості поведінки, інтереси і т. д.), хоча конкретні методики можуть розрізнятися по способах конструювання і по інших особливостях. По цих методах можна судити швидше про мотиви, що видаються, причинні стереотипи, ціннісні орієнтації, чим про мотиви діяльності, що реально діють.

Перелік мотивів, які зазвичай використовуються в цих методах, в основному складається з конкретних мотивів. Ці методи найчастіше використовуються для вивчення мотивів учбовою, професійною і інших видів діяльності.

До цієї ж групи входять методики вимірювання установок, які побудовані таким чином, що про характер мотиваційної змінної судять на основі висловлюваної думки.

«Список особових переваг» А. Едвардса є опитувальником, який вимірює силу потреб з переліку, запропонованого Г.Мюрреєм. Підсумковий індекс потреби виражає не абсолютну силу потреби, а силу цієї потреби відносно інших потреб з переліку. А. Едвардс використовував метод вимушеного вибору, аби зменшити вплив чинника соціальної бажаності.

«Форма по вивченню особистості» Д. Джексона - це методика для вимірювання мотиваційної сфери, також побудована на теорії мотивації Р. Мюррея. Опитувальник Джексона вимірює 20 мотиваційних змінних.

«Опитувальник для вимірювання аффілятивної тенденції і чутливості до відкидання» А. Мехрабіана вимірює два узагальнені мотиви: прагнення до прийняття і страх відкидання. Опитувальник складається з двох шкал. Шкали оцінюють в першому випадку загальні очікування індивіда про позитивний результат при встановленні міжособового контакту, а в другому випадку відповідно негативні очікування.

Опитувальник для вимірювання результуючої тенденції мотивації досягнення А. Мехрабіана (RAM) має дві форми: для чоловіків і для жінок. Опитувальник побудований на основі теорії мотивації досягнення Дж. Аткінсона. При підборі пунктів тесту враховувалися індивідуальні відмінності людей з мотивом прагнення до успіху (Мs) і мотивом уникнення невдачі (МAF) в поведінці, детермінованій мотивацією досягнення.

Проектні методи використовуються для діагностики глибинних мотиваційних утворень, особливо неусвідомлюваних мотивів. Хоча ці методи виникли в умовах клініки, але надалі вони стали інтенсивно використовуватися в експериментальній психології.

Методики, які найчастіше використовуються для виявлення мотивації, - це ТАТ Р. Мюррея, тест фрустрацій Розенцвейга, тести нескінчених пропозицій, незавершених розповідей і ін. Існують різні модифікації ТАТ Мюррея, які направлені на вимірювання окремих «узагальнених мотивів» особистості. Однією з найпопулярніших в зарубіжній психології є проектна методика ТАТ, створена Д. МакКлелландом і Дж. Аткінсоном зі своїми співробітниками. Методика вимірює індивідуальні відмінності в мотиві досягнення.

Малюнковий тест фрустрацій Розенцвейга. Оцінюються особливості поведінки людини при виникненні перешкоди на шляху до досягнення мети (при фрустрації потреби). Цей тест також виявляє спрямованість агресії.

Методика мотиваційної індукції Ж. Н'ютена (MIM) є проектним методом доповнення незавершених пропозицій. Діагностуються різні сторони пізнавальної мотивації, мотивації досягнення, комунікативної мотивації і ін.

Діагностика мотивації через спотворення об'єкту перцепції. Методики, що реалізовують цей принцип, використані Д. Брунер і багатьма іншими дослідниками. У лабораторії Л. І. Божович була створена методика для виявлення мотивів поведінки. Домінуючі мотиви підлітка виявлялися через помилки сприйняття при визначенні на око довжини ліній. При цьому визначення довжини ліній мотивувалося по-різному. Сила мотиву оцінювалася на основі ступеня переважання помилок в різних ситуаціях. Цей метод заснований на використанні індикатора «Спотворення об'єкту перцепції під впливом мотиваційних тенденцій». Методика включає експериментальні процедури актуалізації мотивів, графічний метод пред'явлення стимул-реакції, виявлення домінуючої мотивації. Були створені і інші варіанти методики. Вважають, що через виявлення домінуючих мотивів оцінюється спрямованість особистості (спрямованість на суспільних або на свої особисті інтереси, на самоствердження).

Діагностика мотивів через особовий зміст. Використовується приведений вище критерій 17 (Виявлення особового змісту різних характеристик поведінки, діяльності, ситуації і т. д.). «Узагальнені мотиви» діагностуються через виявлення змісту, які мають для людини різні характеристики поведінки, ситуації, стосунків і так далі

Діагностика мотивів за допомогою когнітивних оцінок. Мотивація впливає на когнітивні оцінки, що детермінує структуризацію і організацію матеріалу. Використовуються процедури, які вимагають різних когнітивних відповідей, класифікацій і так далі Завдання, яке виконує випробовуваний, несхоже з характеристикою поведінки, що вивчається.

Дослідження реакцій на гумор для виявлення мотиваційних змінних є одним з методів, що використовують цю особливість мотивації. Існує «особовий тест Гумору» (IPAT), який виявляє 13 особових чинників.

У роботі Бабіної В.С. і Шмельова А. Р. описаний оригінальний тест гумористичних фраз (ТЮФ) для виявлення мотивів з використанням гумору як стимульного матеріалу.

Метод діагностики мотивів через характеристику перешкод. На шляху до досягнення мети можуть виникати різні перешкоди, які блокують процеси реалізації дії. Перешкоди по характеру локалізації зазвичай підрозділяються на внутрішніх і зовнішніх. Перешкоди розрізняються не лише за типом, але і по мірі трудності (суб'єктивна трудність - об'єктивна трудність). Перешкоди можуть виникати на різних етапах мотиваційного процесу, можуть бути релевантними мотиву або нерелевантними йому, сила мотиву може впливати на оцінку суб'єктивної трудності і так далі Ці співвідношення, що існують між мотивами і перешкодами, використовуються для конструювання методик. Одна з методик, що реалізовують даний критерій, була розроблена В.В. Століним.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 4

Безкоштовна робота

Закрити

Основні підходи до психодіагностики мотивації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.