Особливості розвитку розумових здібностей у молодших школярів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження розумових здібностей молодших школярів. 5

1.1. Теоретичний аналіз наукових концепцій розвитку розумових здібностей. 5

1.2. Психологічні особливості розвитку розумових здібностей молодших школярів  12

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження розумових здібностей молодших школярів  29

2.1. Психолого-педагогічні методи вивчення розумових здібностей у молодших школярів. 29

2.2. Діагностика розумових здібностей у молодших школярів. 34

2.3. Аналіз отриманих результатів. 39

2.4. Рекомендації вчителям, батькам для розвитку розумових здібностей у дітей  40

Висновок. 47

Література. 48

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми дослідження «Розвиток розумових здібностей молодших школярів» є досить суттєвою на сучасному етапі розвитку суспільства. Це пояснюється тим, що жодна людина не народжується зі здібностями. Вона може лише народитись із задатками, які необхідно вчасно виявити і розвивати. Найбільш сприятливим для цього періодом є дошкільний, а особливо молодший дошкільний вік. Адже саме в цей період відбувається формування знань, вмінь і навичок; знаходження нових способів навчальної роботи; темп і легкість засвоєння нового матеріалу, а також міцність запам’ятовування матеріалу, знаходження можливих способів розв’язування нових задач, виділення серед них найраціональніших.

Тому необхідно забезпечити постійне зростання рівня знань та вимог відповідно до зростаючого рівня розумових здібностей молодших школярів. Обов’язковим умовами ефективності такої системи є загальна діагностика – вивчення рівня розвитку розумових здібностей дітей, створення соціальних умов реалізації потенційних можливостей школяра. Також необхідною умовою досягнення успіху в розвитку є цілеспрямованість, наполегливість і самостійність.

Розумові здібності молодших школярів характеризуються психологічними особливостями їх когнітивної сфери, до якої належить розвиток сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви, мовлення. Продіагностувавши ці психічні процеси, можна судити про розвиток розумових здібностей у школярів, про шляхи колекційної роботи з невстигаючими учнями, про перспективи розвитку розумових здібностей у старшому віці.

Аспекти розвитку розумових здібностей у молодших школярів досліджують протягом багатьох років, але все ж таки, і до цього часу існують деякі неточності, оскільки кожна дитина є індивідуально-своєрідна, з характерними лише їй типологічними особливостями і здібностями, що відрізняє її від інших. Тому дуже важливо мати індивідуальний підхід до кожного учня, аби сприяти розвитку його розумових здібностей.

Об’єкт: пізнавальна сфера молодших школярів.

Предмет: особливості розвитку розумових здібностей у молодших школярів.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості розумових здібностей молодших школярів.

Завдання дослідження:

1.Аналіз і узагальнення психолого-педагогічної, методичної і наукової літератури з проблеми дослідження і розвитку розумових здібностей молодших школярів.

2.Експериментально перевірити особливості розвитку розумових здібностей у молодших школярів.

3.Надання рекомендацій вчителям, батькам для розвитку розумових здібностей у молодших школярів.

Методи: аналіз наукової літератури, методи математичної статистики, методи теоретичного дослідження (узагальнення, порівняння, класифікація, експериментальний метод, емпіричні методи дослідження, діагностика.

Теоретико-методологічна основа дослідження: Розвиток розумових здібностей у молодших школярів досліджували у своїх працях такі вчені як Ф.Гальтон, Дж.Брунер, Д.Ельконн, В.Давидов, І.Г.Песталоцці, Г.Лейбніц, Т.Гоббс та інші.

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі роботи, відповідно до плану, здійснюється теоретичне обґрунтування проблеми, а саме аналізуються теорії вивчення розумових здібностей та охарактеризовуються особливості розвитку розумових здібностей у молодшому шкільному віці.

Другий розділ передбачає проведення емпіричного дослідження. Отримані результати аналізуються і на основі них надаються рекомендації.

Закрити

Особливості розвитку розумових здібностей у молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.