Групова психокорекція підлітків з акцентуацією характеру

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ. АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ 5

1.1. Психологічні особливості підліткового віку 5

1.2. Поняття і типи акцентуацій характеру підлітків 10

1.3. Фактори, що впливають на формування акцентуацій характеру 18

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ 20

2.1 Характеристика методик дослідження 20

2.2 Аналіз результатів дослідження 22

РОЗДІЛ 3. ГРУПОВА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПІДЛІТКІВ З АКЦЕНТУАЦІЄЮ ХАРАКТЕРУ 26

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

Вступ

Актуальність теми дослідження. Кожний віковий період в житті людини по своїй суті дуже важливий. Розвивається людина, розвивається і особистість, індивідуальність. І особливо велику роль відіграють перші етапи становлення людини-особистості, серед яких і є підлітковий період. Підліток - це вже не дитина, але ще і не дорослий. І ця, в дечому маргінальна позиція підлітка і є специфікою, цього періоду, але це далеко ще не розкриває суті, не пояснює його поведінки.

У підлітків збалансований характер зустрічається вкрай рідко. У більшості тінейджерів окремі риси вдачі надмірно посилені (психологи говорять про такі особливо посилені риси, услід за Леонгардом, як акцентуація характеру), з’являється виборча уразливість в одних ситуаціях і неймовірна стійкість в інших. Іншими словами, для людини, що має певну акцентуацію характеру, буває психологічно важко переносити деякі ситуації. Вона відчуває розгубленість, невпевненість, мучиться сумнівами, втрачає працездатність, тоді як в інших ситуаціях він навпроти, відчуває себе адекватно або навіть відчуває прилив сил і бадьорості.

Проблема акцентуації характеру у підлітків є актуальною науково-практичною проблемою соціальної психології. Це зумовлено, по-перше, тим, що формування нових ринкових відносин у нашій країні веде до перетворення найважливіших інститутів соціалізації - сім'ї, школи, насамперед, відбиваючись на вступаючому в життя поколінні, від якого залежить майбутнє нашого суспільства, його духовне і моральне благополуччя, культурний та економічний розвиток. Молоде покоління особливо гостро і болісно реагує на конфліктну соціальну обстановку. У цій ситуації молоді потрібна особлива психологічна та педагогічна підтримка. Психологу необхідно володіти фактичним матеріалом про причини, наслідки та особливості протікання девіантної поведінки у школярів різного віку і на його основі реалізувати технології з формування конфліктної культури молодого покоління. По-друге, це обумовлено малою кількістю робіт серед вітчизняних дослідників, присвячених темі акцентуації характеру у підлітків, причин їх виникнення та способів подолання.

Спроби побудови типології характерів неодноразово робилися впродовж всієї історії психології. Однією з найбільш відомих і ранніх з них стала запропонована ще на початку нашого століття німецьким психіатром і психологом Е.Кречмером, а також нашим співвітчизником В.М. Бехтєрєвим. Дещо пізніше аналогічну спробу зробили психологи П.Б. Ганнушкін, М.Фрамер, О.В. Кербіков, У. Шелдон, а в наші дні – Е. Фромм, К. Леонгард, Г.К. Ушаков, А.Є. Личко і ряд інших учених.

Об’єкт дослідження. Акцентуації характеру у підлітків.

Предмет дослідження. Особливості поведінки підлітків з різними типами акцентуацій характеру.

Метою курсової роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особливості акцентуацій характеру в підлітковому віці, та провести групову корекцію проявів акцентуацій у підлітків.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

Проаналізувати психолого-педагогічну літературу відповідно за предметною областю дослідження;

Підібрати адекватні методи психолого-педагогічного дослідження;

Провести дослідження на виявлення типів акцентуацій характеру та інтерпретувати отримані результати.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення, систематизація отриманих даних); емпіричні (спостереження, експеримент, опитування, бесіда); кількісні і якісні методи обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Групова психокорекція підлітків з акцентуацією характеру

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.