Прояви акцентуацій характеру в підлітковому віці, їх діагностика та корекція

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження проявів акцентуацій характеру в підлітковому віці 6

1.1. Формування особистості підлітка 6

1.2. Поняття і типи акцентуацій характеру підлітків 11

1.3. Фактори, що впливають на формування акцентуацій характеру 19

Розділ 2. Діагностичне дослідження акцентуацій характеру підлітків 21

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 21

2.2. Аналіз результатів дослідження 26

Розділ 3. Психокорекція проявів акцентуацій характеру у підлітків 30

Висновки 43

Список використаної літератури 45

Додатки 47

Вступ

Актуальність теми дослідження. Кожний віковий період в житті людини по своїй суті дуже важливий. Розвивається людина, розвивається і особистість, індивідуальність. І особливо велику роль відіграють перші етапи становлення людини-особистості, серед яких і є підлітковий період.

Підліток - це вже не дитина, але ще і не дорослий. І ця, в дечому маргінальна позиція підлітка і є специфікою, цього періоду, але це далеко ще не розкриває суті, не пояснює його поведінки.

У підлітків збалансований характер зустрічається вкрай рідко. У більшості тінейджерів окремі риси вдачі надмірно посилені (психологи говорять про такі особливо посилені риси, услід за Леонгардом, як акцентуація характеру), з’являється виборча уразливість в одних ситуаціях і неймовірна стійкість в інших. Іншими словами, для людини, що має певну акцентуацію характеру, буває психологічно важко переносити деякі ситуації. Вона відчуває розгубленість, невпевненість, мучиться сумнівами, втрачає працездатність, тоді як в інших ситуаціях він навпроти, відчуває себе адекватно або навіть відчуває прилив сил і бадьорості.

Всі типології людських характерів виходили з ряду ідей, основні з них наступні:

- Характер людини формується досить рано в онтогенезі і впродовж решти її життя проявляє себе як більш-менш стійкий.

- Ті поєднання особових рис, які входять в характер людини, не є випадковими. Вони утворюють чітко помітні, які дозволяють виявляти і будувати типологію характерів.

- Більша частина людей відповідно до цієї типології може бути розділена на групи.

Спроби побудови типології характерів неодноразово робилися впродовж всієї історії психології. Однією з найбільш відомих і ранніх з них стала запропонована ще на початку нашого століття німецьким психіатром і психологом Е.Кречмером, а також нашим співвітчизником В.М. Бехтєрєвим. Дещо пізніше аналогічну спробу зробили психологи П.Б. Ганнушкін, М.Фрамер, О.В. Кербіков, У. Шелдон, а в наші дні – Е. Фромм, К. Леонгард, Г.К. Ушаков, А.Є. Личко і ряд інших учених.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єкт дослідження - особливості формування характеру в підлітковому віці.

Предмет дослідження - акцентуації характеру підлітків.

Метою курсової роботи є теоретично дослідити особливості формування характеру і його акцентуацій в підлітковому віці, провести діагностику та корекцію проявів акцентуацій у підлітків.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- провести огляд літературних джерел з проблеми, що вивчається.

- підбір методів дослідження.

- проведення експерименту.

- обробка отриманих результатів та їх аналіз.

- висновки.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення, систематизація отриманих даних); емпіричні (спостереження, експеримент, опитування, бесіда); кількісні і якісні методи обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Прояви акцентуацій характеру в підлітковому віці, їх діагностика та корекція

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.