Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ.. 3

Розділ І. Теоретичні основи умов становлення самостійності у дітей раннього віку.. 5

1.1 Особливості психічного розвитку дітей раннього віку. 5

1.2 Психолого-педагогічні аспекти становлення самостійності у дітей. 11

1.3 Криза трьох років, як етап становлення самостійності дітей раннього віку  17

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження рівня самостійності у дітей раннього віку.. 22

2.1 Методики діагностики рівня самостійності у дітей раннього віку. 22

2.2 Процедура психологічного дослідження рівня самостійності дітей раннього віку  24

Висновки.. 30

Список використаної літератури.. 32

Додатки.. 35

Вступ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти головною метою постає виховання соціально активної, відповідальної, самостійної, творчої людини, здатної до критичного мислення і самоосвіти. Це проголошено в Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі України «Про охорону дитинства», «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні». В означених документах виділено основні вміння особистості нової генерації. Серед них – здатність здійснювати власний вибір, приймати відповідальні рішення, організовувати свою діяльність, вміння взаємодіяти і співпрацювати, брати на себе соціальні ролі, розвивати навички самоосвіти тощо. Основою цих вмінь і навичок виступає самостійність як базова якість особистості.

Сучасна педагогіка та психологія актуалізує проблему подальшої розробки теоретичних положень та одержання нових емпіричних фактів щодо особливостей прояву самостійності особистості на ранніх етапах онтогенезу, створення в сім’ї, дошкільному навчальному закладі, умов для становлення такого особистісного утворення як самостійність дитини раннього віку.

Ефективність виховання самостійності визначається тими умовами, які утворені для розвитку дитини, для засвоєння нею загальнолюдського досвіду. Саме в родині малюк просто і природно пристосовується до життя, формується його особистість.

Психологи і педагоги стверджують, що емоційний характер відносин з близькими дорослими, засновані на любові, довірі, взаємній зацікавленості, – те головне, що визначає становлення вільної, компетентної, впевненої в собі, самостійної особистості.

Таким чином, соціальна значущість проблеми та її недостатня розробка

визначили вибір теми.

Об’єкт дослідження: процес становлення самостійності у дітей раннього віку.

Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей 1-3 років.

Мета дослідження: здійснити психологічний аналіз самостійності у дітей раннього віку.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати особливості психічного розвитку дітей раннього віку.

2. Визначити психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку.

3. Проаналізувати кризу трьох років, як етап становлення самостійності дітей.

4. Експериментально дослідити рівень самостійності дітей 2-3 років.

5. Проаналізувати роль батьків у становленні самостійності дітей.

Структура роботи. Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.