Психологічні чинники розвитку дитини в ранньому віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ РАННЬОГО ДИТИНСТВА.. 5

1.1. Ранній вік і його значення у подальшому розвитку дитини. Психічний розвиток дитини раннього віку. 5

1.2. Роль ходьби у психічному розвитку дитини та формування предметної діяльності у ранньому дитинстві 10

1.3. Розвиток мовлення дитини раннього віку. 16

1.4. Психологічні чинники формування особистості у ранньому дитинстві 19

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ 24

2.1. Сучасні методики психодіагностики дітей раннього віку. 24

2.2. Процедура психологічного дослідження розвитку дітей раннього дошкільного віку та аналіз його результатів. 26

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сьогодні будь-яка освічена людина на питання про те, що таке дитинство, відповість, що дитинство – це період посиленого розвитку, зміни і навчання. Але тільки вчені розуміють, що це період парадоксів і суперечностей, без яких неможливо уявити собі процес розвитку.

Людина, з'являючись на світ, наділена лише самими елементарними механізмами для підтримки життя. За фізичною будовою, організацією нервової системи, за типами діяльності і способами її регуляції людина – найдосконаліша істота в природі. Проте за станом у момент народження в еволюційному ряду помітно падіння досконалості – у дитини відсутні які-небудь готові форми поведінки. Як правило, чим вище стоїть жива істота у ряді тварин, тим довше триває її дитинство, тим безпомічніше ця істота при народженні. Такий один з парадоксів природи, який зумовлює історію дитинства.

Дитяча психологія – це галузь психології, що вивчає закономірності психічного розвитку дитини. Дослідження дитячої поведінки переслідує дві цілі: 1) зрозуміти саму дитину, те, як вона реагує на різні ситуації, відчуває, думає і сприймає, і 2) зрозуміти, як дитина дорослішає, навчитися передбачати особливості її розвитку і з'ясувати, яким чином події і враження дитинства впливають на подальший розвиток.

Ранній вік знаменується появою фундаментальних життєвих надбань: ходіння, предметної діяльності, мовлення. Завдяки вільному пересуванню дитина вступає в епоху самостійної взаємодії із зовнішнім світом. Розвивається орієнтування у просторі, зростають пізнавальні можливості.

Таким чином, зважаючи на важливість означених проблем, а саме дослідження психологічних особливостей розвитку дітей раннього віку, можна констатувати, що ця тема є актуальною, оскільки період дитинства є надзвичайно важливим в житті кожної людини, так як саме він закладає програму подальшого життя.

Об’єктом дослідження курсової роботи є проблеми вікової психології.

Предметом дослідження є психологічні особливості розвитку дітей раннього віку.

Метою дослідження курсової роботи є теоретичне обґрунтування психологічних особливостей розвитку дітей раннього віку.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

– висвітлити теоретичні засади дослідження психології дітей раннього віку;

– дослідити психологічні особливості розвитку особистості дитини раннього віку;

– опрацювати основні методи та методики дослідження рівня розвитку дітей від 1 до 3 років,

– провести психологічне дослідження дитини раннього дошкільного віку та зробити певні висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання завдань, досягнення мети дослідження було використано комплекс методів: теоретичних: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення; емпіричних: спостереження, бесіда, анкетування, опитування, констатувальний та формувальний експерименти; методи якісного і кількісного аналізу отриманих даних; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і практичного), висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Психологічні чинники розвитку дитини в ранньому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.