Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Роль і місце самооцінки у структурі самосвідомості  дитини дошкільного віку  5

1.2. Формування самооцінки у дітей дошкільного віку. 10

1.3. Вплив дорослих на самооцінку дошкільника. 14

1.4. Психологічні особливості впливу батьків  на формування самооцінки у дитини  17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ ДОРОСЛИХ НА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ДОШКІЛЬНИКІВ. 21

2.1 Процедура та методи дослідження. 21

2.2. Аналіз результатів експериментального  дослідження. 25

2.3. Корекційна програма формування адекватної самооцінки дошкільників. 30

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ДОДАТКИ.. 42

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дошкільне дитинство великий відрізок життя дитини. Дошкільний вік, як писав А.Н.Леонтьєв, - це період первинного фактичного розвитку особистості. Саме в цей час відбувається становлення основних особистісних механізмів і утворень. Розвиваються тісно пов'язані один з одним емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість та самооцінка.

Відомо, що дитяча оцінка і самооцінка формується при спілкуванні дитини з іншими людьми. Вже перші свідомі активні прояви дитини отримують з боку оточуючих дорослих оцінки у вигляді осуду або підбадьорення. Надалі здійснюючи будь-яку дію, дитина раз у раз чує: «це добре», «це погано», «цього не можна робити». Все психічне життя дитина розвивається під впливом оцінок оточуючих, кожен новий досвід, нове знання, вміння, набуте дитиною, оцінюється оточуючими. І скоро дитина сама починає шукати оцінку своїх дій, підкріплення правильності або не правильності пізнаваною нею дійсності.

Діти, котрі виховуються у дитячому садку, мають досить високий рівень оцінки і самооцінки. Це і зрозуміло: їх діяльність, їх вміння, їх вчинки спрямовуються і організовуються педагогом, який об'єктивно оцінює діяльність дітей, порівнює їх вчинки та вміння, на прикладах показуючи найкращі і найгірші зразки, тим самим, виховуючи у дітей прагнення порівнювати себе з іншими, оцінювати.

Звичайно оцінка вихователя якостей і умінь дітей, відіграє велику роль у формуванні дитячих оцінок та самооцінок. Проте, не можна не враховувати і інших чинників - оцінку дитини її рідними, а також однолітками.

Особливістю дитячих оцінок і самооцінок є їх емоційний характер. Дітям легко оцінити себе позитивно і важко оцінити себе негативно. Вони вдаються до невинних хитрощів, щоб не показати своїх недоліків, негативних якостей. Більшість дітей оцінює себе з позитивного боку непрямим шляхом.

Самооцінка дітей дошкільного віку проявляється по-різному і залежить, головним чином, від їх ставлення до діяльності. Найбільш сприятливими для формування динамічної самооцінки у дошкільників є такі види діяльності, які пов'язані з чіткою установкою на результат і коли цей результат набуває доступної для самооцінки форми.

У психологічній літературі як вітчизняній, так і зарубіжній самооцінці приділена велика увага. Питання її онтогенезу, структури, функцій, можливостей направленого формування обговорюються в роботах Л.І.Божовіч, І.С.Кона, М.І.Лісиной, А.І.Ліпкиной, Е.Еріксона, К.Роджерса і інших психологів.

Об'єкт дослідження: самооцінка дитини дошкільного віку.

Предмет дослідження: процес формування та становлення самооцінки дошкільнят.

Мета курсової роботи: дослідити особливості впливу дорослих на формування самооцінки дитини дошкільного віку.

Завдання курсової роботи:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній та методичній літературі;

- розкрити роль самооцінки в діяльності дітей дошкільного віку;

- визначити вплив дорослих на формування самооцінки дітей;

- провести експериментальне дослідження розвитку самооцінки дошкільника;

- розробити корекційну програму, спрямовану на підвищення рівня адекватної самооцінки дитини дошкільного віку.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Вплив дорослих на самооцінку дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.