Профілактика і корекція девіантної поведінки

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

1. Поняття девіантрої поведінки. 5

2. Основні причини девіантної поведінки неповнолітніх. 7

3. Профілактика девіантної поведінки. 14

4. Психолого-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 18

Висновки. 25

Література. 26

Вступ

Актуальність теми. На сьогоднішній день проблема девіантної поведінки є дуже актуальною, найбільш девіація виявляється в періоди перетворень суспільних систем, коли руйнуються старі норми, цінності, стереотипи і люди втрачають орієнтири. Зміни соціальних цінностей, які відбуваються в період реформування політичного та соціально-економічного життя країни, відображаються на всьому населенню України. Проте, на думку соціологів, психологів та медиків найбільш незахищеними є підлітки, молодь та „трудові сім'ґ'. Проблеми виховання молоді, які мають певний ступінь соціальної захищеності і соціальної дезадаптації на сьогодні стоять дуже гостро. Це пов'язано з тим, що дезадаптовані діти, які складають так звану групу ризику, часто належать до малозабезпечених, неповних чи „проблемних" сімей. Недоліки сімейного виховання породжують проблеми при навчанні в школі, конфлікти з педагогами і як наслідок, соціальну дезадаптацію юнака.

Аналіз стану кримінальних справ показує, що за останні десять років злочинність серед молодих людей збільшилася в декілька раз, підвищується агресивність, при здійсненні правопорушень.

Виходячи з результатів соціологічних досліджень, спеціалісти представляють факти насилля та жорстокості по відношенню до дітей, особливо з боку батьків, вчителів, опікунів, вихователів. Саме через це проблема профілактики і корекції девіантної поведінки дуже актуальна для сучасного стану нашого суспільства. Вона має допомогти суспільству відновити контроль за поведінкою, запобігти його розпаду, нейтралізувати відцентрові тенденції.

Суттєвою перешкодою для сучасноговиховання є розвиток та поширення негативних явищ, які спричиняють зростання антисоціальних проявів особистості, виникнення різноманітних девіантних та делінквентних форм поведінки (вживання алкоголю, наркотиків, крадіжки, злочини тощо), що призводять до деградації особистості та зумовлюють необхідність вивчення цієї проблеми.

Аналіз спеціальної літератури дає змогу виявити суперечність проблеми девіантної поведінки неповнолітніх- невідповідність традиційних методів виховання сучасній соціальній ситуації, в якій перебувають діти, що і призводить у багатьох випадках до виникнення різних проявів девіацій.

Сьогодні в суспільстві відбуваються зміни, які потребують переосмислення та заміни сталих систем, тому проблема девіантної поведінки підлітків вимагає дослідження методологічних аспектів, пошуку альтернативних форм роботи з неповнолітніми. Крім того, існуючі програми профілактики й корекції такої поведінки розраховані на вже сформовані відхилення, при цьому в них недостатньо уваги приділено комплексній роботі з підлітковою групою в цілому, у якій перебувають діти з відхиленнями у поведінці.

Проблему девіантної поведінки підлітків достатньо вивчено, проте її актуальність анітрохи не зменшилась. За останні роки складної соціально-економічної ситуації в Україні спостерігається динаміка стрімкого поширення різних аспектів девіантної поведінки. Тенденції зростання кількості неповнолітніх з девіантною поведінкою свідчать про нагальну потребу залучення до її профілактики ширшого кола професійних фахівців. В даний час практичною діяльністю по запобіганню девіантної поведінки в переважній більшості займаються працівники правоохоронних органів, тобто переважає правнича профілактична діяльність. Поряд з цим, майже без уваги залишається соціально-педагогічний аспект цієї проблеми. Одна з причин зазначеного полягає у відсутності цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до здійснення профілактики та реабілітації девіантної поведінки.

Закрити

Профілактика і корекція девіантної поведінки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.