Особливості формування дій самоконтролю у дошкільному віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1 Поняття та складові самоконтролю.. 5

1.2. Формування самоконтролю поведінки в онтогенезі 9

1.3. Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників. 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ САМОКОНТРОЛЮ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 19

2.1. Опис процедури та методики дослідження. 19

2.2. Аналіз результатів дослідження. 21

2.3. Корекційні вправи та ігри для формування дій самоконтролю.. 25

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Актуальність. В даний час дослідження самоконтролю вийшло за межі приватного питання психології, інтерес до нього як до нагальної проблеми розширюється, вимагає свого вирішення в самих різних галузях психологічної науки. Посилення уваги дослідників до самоконтролю пояснюється його принциповою роллю в організації психічного життя людини.

Саморегуляція, самоконтроль поведінки, дій і вчинків є одним з компонентів соціально-особистісної компетентності дошкільника.

Виникнення у дитини самоконтролю є важливою умовою і в розвитку навчальної діяльності: дитина починає контролювати себе, свою роботу, керуючись зразком і правилом. Такий самоконтроль є основою для розвитку в дітей уважності до самого процесу роботи. Часто можна спостерігати, що, перш ніж почати малювати, будувати, дитина робить паузу і вже, потім приступає до справи. Самоконтроль викликає суттєві зміни в способі дії дошкільнят, в їх психіці.

Формування основ самоконтролю в поведінці дошкільників має важливе значення для успішного здійснення діяльності, регулювання відносин дитини з дорослими і однолітками, підготовки її до школи.

Процес розвитку самоконтролю у дітей дошкільного віку одержав широке розповсюдження в дослідженнях педагогів і психологів на основі вивчення різних видів діяльності. Так, у психолого-педагогічній літературі дослідниками розкриваються психологічні основи самоконтролю (Л.І. Рувінський, А.Я. Арета, Н.Д. Левітов, Т.І. Гавакова, В.В. Чебишева, Л.Б. Ітельсон, Г. А. Собієва, М.А. Бондаренко, М.І. Боришевський), показано значення самоконтролю як істотної ланки подальшого навчального процесу (Ю.К. Бабанський, С.І. Архангельський, М.А. Данилов, Б.П. Єсіпов, Л.В. Жарова). Проблему самоконтролю дошкільників в різних її аспектах досліджували Г.С. Нікіфоров, А.А. Крилов, Е. О. Смирнова, С. А.Філіппова, О.А.Карабанова та ін.

У зарубіжній психології робиться акцент на особистих причинах, де розглядається стиль саморегуляції у зв'язку з особливостями поведінки, реагування, пізнавальних процесів (Г. Олпорт, Р. Стагнер, X. Віткін, Дж. Каган та ін)

Таким чином, мета даного дослідження полягає у вирішенні низки питань, що мають теоретичне і практичне значення та пов'язаних з виділенням структурно-змістовних характеристик, механізмів і функцій самоконтролю особистості, а також з вивченням динаміки, і шляхів оптимізації процесу розвитку самоконтролю в онтогенезі.

Об'єкт дослідження: діти 5-6 років старшої групи дитячого садка.

Предмет дослідження: рівень розвитку самоконтролю у дошкільному віці.

Мета дослідження: визначення особливостей розвитку самоконтролю у дітей 5-6 років.

У відповідність з поставленою метою виникають наступні задачі:

 • дослідити поняття самоконтролю у вітчизняній і зарубіжній психології;
 • розповісти про формування самоконтролю в онтогенезі;
 • провести емпіричне дослідження особливостей самоконтролю дошкільників.
 • Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися наступні методи дослідження:

 • теоретичні - вивчення та аналіз педагогічної і психологічної літератури;
 • емпіричні - спостереження, тестування, індивідуальні бесіди; кількісний і якісний аналіз отриманих фактичних даних.
 • Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  Закрити

  Особливості формування дій самоконтролю у дошкільному віці

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.