Психодіагностика і корекція агресивної поведінки дітей

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Концептуалізація конфліктних ситуаціях агресивності особистостей підліткового віку. 5

1.1. Психологічні підходи до вивчення людської агресивності 5

1.2. Психологічна характеристика агресивної поведінки дітей. 11

1.3. Методи психодіагностики, психопрофілактики та психокорекції  агресивної поведінки дітей. 15

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження дітей з проявами агресивності в поведінці. 38

2.1.Організація, методика та процедура психодіагностичного дослідження дітей. 38

2.2. Аналіз одержаних психодіагностичних даних. 41

2.3 Організація, методика, процедура та результати психокорекції агресивної поведінки дітей. 46

Висновки. 48

Використана література. 51

Вступ

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є зростання агресивності дітей, дітей та молоді. Це пов'язано передусім із загальною соціального напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до ринкових відносин, зростаючу кризу соціальної системи.

Актуальність цих проблем засвідчують статистичні дані, що наводяться працівниками різних соціально-психологічних служб, комісій у справах неповнолітніх та центрів суспільних зв'язків МВС. За даними, одержаними цими організаціями, в останні роки значно зросла злочинність серед дітей і, що особливо тривожно, - дитяча злочинність. При цьому правопорушення часто супроводжуються актами агресії, жорстокості і насильства в стані афекту.

Аналіз сучасної шкільної практики свідчить, що школярів практично ніхто не навчає вмінню формувати в собі установку на емоційні контакти з іншими людьми, не розвиває в них здатність коригувати свої емоційні реакції на зовнішні та внутрішні впливи. Крім того, сьогодні певна кількість дітей - з так званих "неблагополучних" сімей, в яких вони постійно спостерігають вияви асоціальної поведінки. Водночас їхні батьки нерідко скаржаться педагогам і психологам на підвищену дратівливість і агресивність своїх дітей. Самі педагоги також усе частіше звертаються до шкільних практичних психологів з питанням пошуку засобів педагогічного впливу на дітей, які вирізняються агресивними проявами поведінки.

На питаннях виховання підростаючого покоління зараз зосереджена особлива увага громадськості, педагогів, психологів.вчених, письменників.

Проблема зростання агресивності серед дітей і дітей стала однією з найбільш актуальних. Про це говориться в працях таких вітчизняних і зарубіжних психологів, як Н.Д.Левітов, М.І.Буянов, А.Є.Лічко, В.А.Татенко, Т.М.Титаренко, А.А.Реан, К.Лоренц, К.Хорні, Е.Фромм, Л.Берковітц, Дж. Доллард. Але на жаль, у сучасній вітчизняній науковій літературі цій проблемі не приділяється достатньої уваги, в той час як для педагогічної практики вона с надзвичайно важливою. Знання психологом, вчителем причин агресивної поведінки дітей, уміння своєчасно вилинути на дитину, здійснити профілактичну або корекційну роботу, на наш погляд, допоможе не тільки значно поліпшити взаємовідносини між учнями та їхніми однолітками, учнями та педагогами, учнями та їхніми батьками, педагогами та батьками, а й знизити чисельність правопорушень, що здійснюються на основі агресивності та емоційної неврівноваженості.

Саме цими проблемами сьогодення і обумовлений вибір теми курсової роботи.

Мета роботи полягає у теоретичному та експериментальному вченню психологічної природи агресивної поведінки дітей.

Завдання роботи:

1. Вивчення наукової, навчально-методичної літератури по темі роботи.

2. Формулювання мети та робочої гіпотези дослідження. Розробка програми експериментального дослідження проявів агресивної поведінки дітей та підбір його методичного забезпечення.

3. Проведення експериментального дослідження, якісна і кількісна обробка його результатів.

4. Розробка та проведення програми корекційної роботи з підлітками, що мають прояви агресивної поведінки.

5. Оформлення повного тексту курсової роботи.

Об'єкт дослідження – особи підліткового віку.

Предмет дослідження - прояви агресивної поведінки дітей.

Гіпотеза: 

1) прояви агресивної поведінки дітей можуть бути іструктивні й деструктивні (корекції потребують деструктивні прояви);

2) прояви агресивної поведінки дітей можуть бути пов'язані з особистісною агресивністю.

Закрити

Психодіагностика і корекція агресивної поведінки дітей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.